"КИС 13" запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по-важни пресконференции и събития, които касаят аудиторията на телевизията. 

     

ВТОРНИК 16 октомври

 06:00  "Концертът" - драма

 08:00  “Операция ЧНГ” – комедия

 10:00   XIII Международен фолклорен фестивал “Еврофолк – Черно море” 2017 - документален филм  

 11:00  “Проект "Земя” – документална поредица, 4  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Сибирският бръснар" - драма

 16:00   Документален филм

 17:00  "Песни за душата" - стари градски песни

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 32 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00 “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 1 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 5 епизод    

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 45 епизод

 23:00 "Сергей Петров - руския Сезан" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Частна пионерска” - драма

 01:40  “Завръщане” – драма

 03:30  “Сибирският бръснар” – драма

 06:30  Документален филм

 

СРЯДА 17 октомври

 07:00  “Конвой” – драма

 08:15  “Елена” – драма

 10:00  IX Европейски шампионат по фолклор “Еврофолк” 2017 – документален филм     

 11:00  “Проект "Земя” – документална поредица, 5  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Гара за двама” – драма

 15:15  “Два дни” – комедия

 16:30  Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 33 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  XIII Международен фолклорен фестивал “Еврофолк – Черно море” 2017 - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00 “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 6 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 46 епизод

 23:00 "Изкуство ли е соцреализма?" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Особености на националната политика” – комедия

 01:30  “Особености на националния риболов” – комедия

 03:00  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част – драма

 06:00  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 18 октомври

 07:00  “Битката за Севастопол” - драма

 09:00  “Концертът” - драма   

 11:00 “Проект "Земя” – документална поредица, 6 епизод

 12:00  “Фолклорна трапеза"

 13:00  "Завръщане" - драма

 15:00  "Афоня" - драма 

 16:30  Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 34 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  “Проект “Земя” – документална поредица, 6 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 7 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 47 епизод

 23:00 "Природа и геометрия" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Слънчев удар” 1 и 2 част - драма

 03:00  “Операция ЧНГ” – комедия

 05:00  “Конвой” – драма

 06:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 19 октомври

06:30  “Два дни” – комедия

08:00  VI Балкански шампионат по фолклор “Еврофолк – Жива вода” 2017 – документален филм   

08:45  “Гара за двама” – драма

11:00 “Проект "Земя” – документална поредица, 7 епизод

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част - драма

16:00  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 35 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 26 епизод

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 8 епизод

21:00  Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 48 епизод

23:00 "Художника, Каракачанското куче и достойнството" - документален филм

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Битката за Севастопол” - драма

02:00  “Завръщане” - драма

04:00  “Операция ЧНГ” - комедия

06:00  Документален филм

 

СЪБОТА 20 октомври

06:30  "Операция ЧНГ" - комедия

08:30  “Битката за Севастопол” – драма

10:30  "Два дни" - комедия

12:00  "Фолклорното наследство на Априлци" 1 част - документален филм

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни  за  душата" – стари градски песни   

14:00  "Сибирският бръснар" - драма

17:00  "Балканфолк" – фолклор

17:40  "Концертът" - драма

19:40  "Изкуство ли е соцреализма?" - документален филм

20:05  “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 3 и 4 епизод

22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 49 епизод

23:00  "Два дни" - комедия

00:30  "Конвой" - драма

02:00  “Битката за Севастопол” – драма 

04:00  “Операция ЧНГ” – комедия

06:00  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 21 октомври

06:45  “Гара за двама” – комедия

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Афоня” - драма

11:30  “Майсторите и децата на Априлци” 1 и 2 част – документален филм 

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  “Частна пионерска” – детски филм

14:40  "Криле в огъня" - музикално-театрална композиция

15:00  "Фолклорна трапеза"

16:00  "Завръщане" - драма

17:45  “Мадара - култов център през вековете” - драма

18:00  “Елена” - драма

19:45  “Връх в пустинята” - драма

20:00  Планетата Земя” – документална поредица, 21 и 22 епизод

21:00  “Проект "Земя” – документална поредица, 8 епизод

22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 50 епизод

23:00  “Сибирският бръснар” – драма

02:00  “Битката за Севастопол” – драма

04:00  “Гара за двама” – драма

06:15  Документален филм

 

ПОНЕДЕЛНИК 22 октомври

 07:00  “Сибирският бръснар” – драма

 10:00   VII Световен шампионат по фолклор “World folk” 2017 – документален филм

 11:00  “Проект "Земя” – документална поредица, 8  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Два дни” – комедия

 15:00  “Завръщане” – драма

 16:30  Документален филм

 17:00  "Балканфолк" – фолклор

 17:40  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 36 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Около света" - документална поредица, 7 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 20:00  “Светът на бъдещето” - документална поредица, 1 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 51 епизод

 23:00  "Светлин Стоев - художника воевода" - документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 00:00  “Слънчев удар” 1 и 2 част - драма

 03:00  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част - драма

 05:55  Документален филм

  

ВТОРНИК 23 октомври

 06:00  "Битката за Севастопол" - драма

 08:00  “Два дни” – комедия

 09:30  "Афоня" - драма 

 11:00  “Проект "Земя” – документална поредица, 9  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Особености на националния риболов" - комедия

 15:00  "Особености на националната политика" - комедия

 16:30   Документален филм

 17:00  "Песни за душата" - стари градски песни

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 37 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00 “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 2 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Светът на бъдещето” – документална поредица, 2 епизод    

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 52 епизод

 23:00 "Внучка на троянски зограф" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Елена” - драма

 02:00  “Операция ЧНГ” – комедия

 04:00  “Битката за Севастопол” – драма

 06:00  Документален филм

 

СРЯДА 24 октомври

 06:30  “Афоня” – драма

 08:00  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част - драма     

 11:00  “Около света” – документална поредица, 1 и 2  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:30  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /пряко/  

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 38 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  IX Европейски шампионат по фолклор “Еврофолк” 2017 - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 3 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 53 епизод

 23:00 "Възрожденец по дух и наследство" - документален филм на Елена Димитрова за художника Никола Манев 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Афоня” – драма

 01:30  “Два дни” – комедия

 03:00  “Сибирският бръснар” – драма

 06:00  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 25 октомври

 07:00  “Концертът” - драма

 09:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /пряко/   

 11:00  “Около света” – документална поредица, 3 и 4 епизод

 12:00  “Фолклорна трапеза"

 13:00  "Самоков - бялата порта на Рила" - документален филм

 14:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /пряко/ 

 16:00  "Славеите на българското радио" - документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 39 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  “Проект “Земя” – документална поредица, 7 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00   ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /повторение/ 

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00   ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /повторение/ 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Елена” - драма

 02:00  “Сибирският бръснар” – драма

 05:00  “Афоня” – драма

 06:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 26 октомври

06:30  “Гара за двама” – драма

08:45  "Връх в пустинята" – документален филм   

09:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /пряко/

11:00  “Около света” – документална поредица, 5 и 6 епизод

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:30  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /пряко/   

16:00  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 40 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 27 епизод

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /повторение/   

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /повторение/ 

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Гара за двама” - драма

02:15  “Конвой” - драма

03:30  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част - драма

06:30  Документален филм

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Вторник, 16 Октомври 2018 16:56
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН