TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

23 март - 30 март

„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по-важни пресконференции и събития, които биха представлявали интерес за аудиторията на програматa.

 


Петък - 23 март

07.00 – “Афоня” – драма

08.30 – “Завръщане” - драма

10.15 – “Великият тенор от Тракия” – документален филм

11.00 – “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 38 епизод

12.00 - "ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА"

13.00 – “Елена” – драма

15.00 – “Частна пионерска” – детски филм

16.30 - Документален филм

17.00 - "ПЕСНИ ЗА ДУШАТА" – стари градски песни

17.30 – VIII Български национален шампионат по фолклор “Евро фолк” 2017 – документален филм

18.45 - НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19.00 – “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ” – документална поредица, 6 епизод

19.45 - НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20.00 – “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 38 епизод

21.00 – Документален филм

21.30 - НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22.00 – “СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО” - документална поредица, 10 епизод

22.45 - “ПРОЕКТ “ЗЕМЯ” – документална поредица, 6 епизод

23.30 – НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00.00 – “СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО” – документална поредица, 12 епизод

01.00 - “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 20 епизод

02.00 – “Операция ЧНГ” – комедия

04.00 – “Гара за двама” – драма

06.30 – Документален филм
 
 
 
 

Събота - 24 март

07.00 – “Сибирският бръснар” – драма

10.00 – IX Европейски шампионат по фолклор “Еврофолк” 2017 – документален филм

10.45 – “Гара за двама” – драма

13.00 - "АРЕНА - МЯСТО ЗА СРЕЩИ" - публицистика

13.30 - "Песни за душата" – стари градски песни

14.00 – “Особености на националния риболов” - комедия

15.30 - "БАЛКАНФОЛК" – фолклор

16.15 – “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част – драма

19.15 – 35 години Младежки дом, Търговище – документален филм

20.00 - “СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО” – документална поредица, 7 епизод

21.00 – “Завръщане” - драма

22.45 – “Афоня” - драма

00.15 – “Слънчев удар” 1 и 2 част – драма

03.15 – “Сибирският бръснар” – драма

06.15 – Документален филм

Неделя - 25 март

07.00 – “Концертът” – драма

09.00 - "ИЗВОРЧЕ" – фолклор за деца

09.30 - "АРЕНА - МЯСТО ЗА СРЕЩИ" – публицистика

10.00 – “Битката за Севастопол” - драма

12.00 – “Ванга е винаги с нас” – документален филм

12.30 – “ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ” – фолклор

13.00 – “Елена” – драма

14.45 – “Връх в пустинята” – документален филм

15.00 - "ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА"

16.00 – “Афоня” – драма

17.30 – “Гара за двама” – драма

20.00 – “ПРОЕКТ “ЗЕМЯ” – документална поредица, 9 епизод

21.00 - “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част – драма

00.00 – “Операция ЧНГ” - комедия

02.00 – “Елена” - драма

04.00 - “Завръщане” – драма

06.00 – Документален филм

Понеделник - 26 март

06.15 – “Частна пионерска” – детски филм

08.00 – XIII Международен фолклорен фестивал “Еврофолк – Черно море” 2017 - документален филм

09.00 – “Битката за Севастопол” – драма

11.00 - “Безценна перла” – тв сериал, 39 епизод

12.00 - "ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА"

13.00 – “Два дни” – комедия

15.00 – “Частна пионерска” – детски филм

16.30 – Документален филм

17.00 - "Балканфолк" – фолклор

17.40 – XXI Старопланински събор “Балканфолк” 2017 - документален филм

18.45 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19.00 - “ОКОЛО СВЕТА” – документална поредица, 5 епизод

19.45 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20.00 – “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 39 епизод

21.00 –  Документален филм

21.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22.00 - “СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО” - документална поредица, 11 епизод

22.45 - “ПРОЕКТ “ЗЕМЯ” – документална поредица, 7 епизод

23.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00.00 – “СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО” – документална поредица, 13 епизод

01.00 - “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 21 епизод

02.00 - “Слънчев удар” 1 и 2 част – драма

05.00 – Документален филм

Вторник - 27 март

06.00 – “Битката за Севастопол” – драма

08.00 – “Сибирският бръснар” - драма

11.00 - “Безценна перла” – тв сериал, 40 епизод

12.00 - "ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА"

13.30 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /пряко/

16.30 - Документален филм

17.00 - "Песни за душата" - стари градски песни

17.30 – VII Световен шампионат по фолклор “World folk” 2017 – документален филм

18.45 - НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19.00 – “ПРОРОЦИТЕ НА НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА” – документална поредица, 7 епизод
 
19.45 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20.00 – “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 40 епизод

21.00 – Документален филм

21.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22.00 – “СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО” - документална поредица, 12 епизод

22.45 - “ПРОЕКТ “ЗЕМЯ” – документална поредица, 8 епизод

23.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00.00 – “ПРОРОЦИТЕ НА НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА” – документална поредица, 1 епизод

01.00 - “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 22 епизод

02.00 – “Конвой” – драма

03.30 – “Афоня” – драма

05.00 – “Два дни” - драма

06.55 – Документален филм
Сряда - 28 март

07.00 – “Елена” – драма

09.00 – “Битката за Севастопол” - драма

11.00 - “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 41 епизод

12.00 - "ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА"

13.00 – “Особености на националната политика” - комедия

14.30 – “Особености на националния риболов” - комедия

16.00 – “Братята влюбени в България” - документален филм

17.00 – “ИЗВОРЧЕ” – детски фолклор

17.30 – “Златоустият” – документален филм

18.45 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19.00 – XIV Черноморски събор “Еврофолк” 2017 – документален филм

19.45 - НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20.00 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /повторение/

21.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22.00 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /продължение/

23.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00.00 – “ПРОРОЦИТЕ НА НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА” – документална поредица, 2 епизод

01.00 - “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 23 епизод

02.00 - “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част – драма

05.00 – “Операция ЧНГ” - комедия

06.55 – Документален филм

Четвъртък - 29 март

07.00 – “Конвой” – драма

08.20 – “Частна пионерска” – детски филм

10.00 – “Златоустият” – документален филм

11.00 - “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 41 епизод

12.00 - “ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА"

13.00 – “Гара за двама” – драма

15.15 – “Два дни” - комедия

16.30 – Документален филм

17.00 - "ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ" - фолклор

17.30 – VI Балкански шампионат по фолклор “Еврофолк – Жива вода” 2017 – документален филм

18.45 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19.00 – “СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО” – документална поредица, 6 епизод

19.45 - НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20.00 – “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 41 епизод

21.00 – Документален филм

21.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22.00 – “СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО” - документална поредица, 13 епизод

22.45 - “ПРОЕКТ “ЗЕМЯ” – документална поредица, 9 епизод

23.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00.00 – “ПРОРОЦИТЕ НА НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА” – документална поредица, 3 епизод

01.00 - “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 24 епизод

02.00 – “Концертът” - драма

04.00 – “Битката за Севастопол” – драма

06.00 – Документален филм
Петък - 30 март

07.00 – “Два дни” – комедия

09.00 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /пряко/

11.00 – Документален филм

12.00 - “ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА"

13.30 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /пряко/

14.00 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /комбинирано излъчване/

16.30 - Документален филм

17.00 - "ПЕСНИ ЗА ДУШАТА" – стари градски песни

18.00 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА  /повторение/

18.45 - НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19.00 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА  /продължение/

19.45 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20.00 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ/запис/

21.30 -  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22.00 – ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /повторение/

23.30 –  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00.00 – “ПРОРОЦИТЕ НА НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА” – документална поредица, 4 епизод

01.00 - “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 25 епизод

02.00 – “Битката за Севастопол” – драма

04.00 – “Елена” – драма

06.00 – Документален филм