„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, който биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!

  

ЧЕТВЪРТЪК 18 юли

 06:30  “Исус ме обича” – комедия

 08:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

 09:00  “Обирджийката” – драма

 11:00  XIV Международен фолклорен фестивал “Евро фолк – Черно море“ 2018 - документален филм  

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 92 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 16 епизод

 15:00  “Бирария "Романтика” – драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 29 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Художника, Каракачамското куче и достойнството" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 88 епизод

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 6 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 105 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 65 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 03:00  "Позиция на дете" - драма

 05:00  "Пъзел" - драма

 06:25   Документален филм

 

ПЕТЪК 19 юли

06:30  "Малкият остров" - драма

08:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

09:00   VIII Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018 - документален филм

10:00  “Извинявай, ако те нарека любов” - драма

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 93 епизод

14:00  “Глухаря” – тв сериал, 17 епизод

15:00  “Малкият остров” - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 30 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Златната църква на цар Симеон” – документален филм

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 89 епизод

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  “Глухаря” – тв сериал, 7 епизод

23:00  "Светлин Стоев - художника воевода" - документален филм

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 106 епизод

01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 66 епизод

02:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

03:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

05:00  "Малкият остров" - драма

06:30  Документален филм

 

СЪБОТА 20 юли

06:00  “Глухаря” – тв сериал, 11 епизод

06:45  “Глухаря” – тв сериал, 12 епизод

07:30  “Глухаря” – тв сериал, 13 епизод

08:15  “Глухаря” – тв сериал, 14 епизод

09:00  “Глухаря” – тв сериал, 15 епизод

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 36 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 37 и 38 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  "Другото мълчание" - драма

15:30  "Художника, Каракачанското куче и достойнството" - документален филм

16:00  "Балканфолк" – фолклор

16:45  "Малкият остров" - драма

18:30  "Гражданин на света" - документален филм на Елена Димитрова за художника Никола Манев

19:00  "Обирджийката" - драма

21:00  “Глухаря” – тв сериал, 38 епизод

22:00  "Пъзел" - драма

23:30  "Светът на сънищата" - документален филм

00:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

01:00  "Светлите дни предстоят" - драма

02:30  "Господин Никой" - драма

05:00  "Гигантския механичен човек" - драма

06:25  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 21 юли 

06:30  VIII Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018 - документален филм

07:30  "Ароматът на успеха" - комедия

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 37 епизод

11:00  "Другото мълчание" - драма

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  "Обирджийката" - драма

15:00  "Фолклорна трапеза"

16:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

18:00  "Господин Никой" - драма

20:30  "Природа и геометрия" - документален филм

21:00  “Глухаря” – тв сериал, 39 епизод

22:00  "Обирджийката" - драма

00:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

01:00  "Ароматът на успеха" - комедия

02:30  "Другото мълчание" - драма

04:00  "Позиция на дете" - драма

05:55   Документален филм 

  

ПОНЕДЕЛНИК 22 юли

 06:00  "Бирария "Романтика" - драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

 09:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 11:00  III Световна купа по фолклор – Велико Търново 2018- документален филм

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 94 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 18 епизод

 15:00  “Исус ме обича” – комедия

 16:30  Документален филм 

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 31 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Калин Балев - по пътя" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  Документален филм

 20:30  Панаир на Киселото мляко, Разград 2019 – 1 ден /концертна програма/ - пряко

 22:00   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:30  “Глухаря” – тв сериал, 8 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 107 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 67 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 03:00  "Светлите дни предстоят” – драма 

 04:30  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

 06:25  Документален филм

 

ВТОРНИК 23 юли

 06:30  “Другото мълчание” – драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

 09:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 11:00  "Българския тенор от Тракия" - документален филм

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 95 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 19 епизод

 15:00  "Гигантския механичен човек" - драма 

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 32 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Внучка на троянски зограф" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  Документален филм

 20:30  Панаир на Киселото мляко, Разград 2019 – 2 ден /концертна програма/ - пряко

 22:00   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:30  “Глухаря” – тв сериал, 9 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 108 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 68 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

 03:00  "Обирджийката" - драма

 05:00  Документален филм

 

СРЯДА 24 юли

 06:00  "Позиция на дете" - драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 09:00  "Господин Никой" - драма

 11:30  "Витоша, моя любов" - документален филм

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 96 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 20 епизод

 15:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 33 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Витоша, моя любов" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  Документален филм

 20:30  Панаир на Киселото мляко, Разград 2019 – 3 ден /концертна програма/ - пряко

 22:00   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:30  “Глухаря” – тв сериал, 10 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 109 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 69 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

 03:00  "Ароматът на успеха" - комедия

 04:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

 06:25  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 25 юли

 06:30  “Малкият остров” – драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 09:00  “Пъзел” – драма

 10:30  “Художникът на птиците” – документален филм

 11:00  VIII Балкански шампионат по фолклор “Евро фолк – Жива вода 2019“ - документален филм  

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 97 епизод

 14:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /пряко/

 15:00  “Другото мълчание” – драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 34 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Възрожденец по дух и наследство" - документален филм на Елена Димитрова за художника Никола Манев

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /повторение/

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 11 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 110 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 70 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

 03:00  "Исус ме обича" - комедия

 04:30  "Мьобиус" - драма

 06:25   Документален филм

 

ПЕТЪК 26 юли

06:30  "Пъзел" - драма

08:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

09:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /пряко/

11:00  Документален филм

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 98 епизод

14:00  “Глухаря” – тв сериал, 21 епизод

15:00  “Пъзел” - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 35 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Майстор на акварела” – документален филм

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /повторение/

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  “Глухаря” – тв сериал, 12 епизод

23:00  "Природа и геометрия" - документален филм

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 111 епизод

01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 71 епизод

02:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

03:00  "Малкият остров" - драма

04:30  "Бирария "Романтика" - драма

06:30  Документален филм

 

СЪБОТА 27 юли

06:00  “Глухаря” – тв сериал, 16 епизод

06:45  “Глухаря” – тв сериал, 17 епизод

07:30  “Глухаря” – тв сериал, 18 епизод

08:15  “Глухаря” – тв сериал, 19 епизод

09:00  “Глухаря” – тв сериал, 20 епизод

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 38 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 39 и 40 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /от 25.07/

15:30  "Петър Мичев - Педро" - документален филм

16:00  "Балканфолк" – фолклор

16:45  "Господин Никой" - драма

19:15  "Връх в пустинята" - документален филм на Елена Димитрова 

19:00  "Бирария "Романтика" - драма

21:00  “Глухаря” – тв сериал, 40 епизод

22:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

00:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

01:00  "Пъзел" - драма

02:30  "Мьобиус" - драма

04:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

06:25  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 28 юли 

06:30  "Господин Никой" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 39 епизод

11:00  "Гигантския механичен човек" - драма

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /от 26.07/

15:00  "Фолклорна трапеза"

16:00  "Исус ме обича" - комедия

17:30  "Позиция на дете" - драма

19:30  "Другото мълчание" - драма

21:00  “Глухаря” – тв сериал, 41 епизод

22:00  "Ароматът на успеха" - комедия

00:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

01:00  "Бирария "Романтика" - драма

02:30  "Светлите дни предстоят" - драма

04:00  "Обирджийката" - драма

05:55   Документален филм 

  

ПОНЕДЕЛНИК 29 юли

 06:00  "Малкият остров" - драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 09:00  "Пъзел" - драма

 10:30  "Другото мълчание" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 99 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 22 епизод

 15:00  “Позиция на дете” – драма

 16:30  Документален филм 

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 36 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Да опитомиш света" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 90 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 13 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 112епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 72 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 03:00  "Облаците над Силс Мария” – драма 

 05:00  “Другото мълчание” – драма

 06:25  Документален филм

 

ВТОРНИК 30 юли

 06:30  “Пъзел” – драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

 09:00  "Бирария "Романтика" - драма

 11:00  "Самоков - бялата порта на Рила" - документален филм

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:30  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /комбинирано излъчване/

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 37 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Професор Тома Върбанов" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /повторение/

 21:30   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /продължение/

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 113 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 73 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 03:00  "Мьобиус" - драма

 05:00  Документален филм

 

СРЯДА 31 юли

 06:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

 09:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /пряко/

 10:30  "Исус ме обича" - комедия

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 96 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 23 епизод

 15:00  "Малкият остров" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 38 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Златната църква на Цар Симеон" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /повторение/

 21:30   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /повторение/

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 114 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 74 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

 03:00  "Светлите дни предстоят" - драма

 04:30  "Ароматът на успеха" - комедия

 05:55  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 1 август

 06:00  “Мьобиус” – драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

 09:00  VII Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода“ 2018 - документален филм 

 10:00  “Обирджийката” – драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 100 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 24 епизод

 15:00  “Гигантския механичен човек” – драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 39 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Вкаменената сватба" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 91 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 14 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 115 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 75 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 03:00  "Обирджийката" - драма

 05:00  "Бирария "Романтика" - драма

 06:25   Документален филм

 

ПЕТЪК 2 август

06:30  "Ароматът на успеха" - комедия

08:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

09:00  "Исус ме обича" - комедия

10:30  "Гигантския механичен човек" - драма

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 101 епизод

14:00  “Глухаря” – тв сериал, 25 епизод

15:00  “Исус ме обича” - комедия

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 40 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Изкуството е вечно” – документален филм

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 92 епизод

21:00  Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  “Глухаря” – тв сериал, 15 епизод

23:00  "Фолклорното наследство на Георги Попиванов" - документален филм

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 116 епизод

01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 76 епизод

02:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

03:00  "Господин Никой" - драма

05:30  "Самоков - бялата порта на Рила" - документален филм

06:30  Документален филм

 

 

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Четвъртък, 18 Юли 2019 17:40
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН