"КИС 13" запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по-важни пресконференции и събития, които касаят аудиторията на телевизията. 

     

СРЯДА 12 декември

 06:30  “Битката за Севастопол” – драма

 08:30  “Операция ЧНГ” - комедия

 10:30  “Чудото на вкаменената сватба” - документален филм 

 11:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 7 и 8  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Операция ЧНГ” - комедия

 15:00  “Частна пионерска” - детски филм

 16:30  Документален филм   

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 73 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  XIII Международен фолклорен фестивал “Еврофолк – Черно море” 2017 - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Проект "Земя” - документална поредица, 9 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 97 епизод

 23:00  "Скалите проговарят" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Конвой” – драма

 01:15  “Завръщане” – драма

 03:00  “Гара за двама” – драма

 05:15  “Конвой” – драма

 06:00  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 13 декември

 06:30  “Завръщане” - драма

 08:15  “Особености на националния риболов" – комедия

 09:45  “Конвой" – драма

 11:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 9 и 10 епизод

 12:00  “Фолклорна трапеза"

 13:00  “Операция ЧНГ” - комедия

 15:00  “Елена” - драма

 16:30  Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 74 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  “Проект "Земя” – документална поредица, 4 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Светът на бъдещето” - документална поредица, 2 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 98 епизод

 23:00  "Природа и геометрия" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  "Сибирският бръснар" - драма

 03:00  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част – драма

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 14 декември

07:00  “Слънчев удар” 1 и 2 част – драма  

10:00  VII Световен шампионат по фолклор “World folk” 2017 - документален филм

11:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 11 и 12 епизод

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  "Афоня" - драма

14:30  "Гара за двама" - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 75 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 34 епизод

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  “Светът на бъдещето” - документална поредица, 2 епизод

21:00  Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 99 епизод

23:00  "Посланик на културата" - документален филм 

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Частна пионерска” - драма

01:40  “Конвой” - драма

03:00  "Завръщане" - драма 

04:45  “Конвой” - драма

06:00  Документален филм

 

СЪБОТА 15 декември 

06:00  "Гара за двама" - драма

08:20  “Частна пионерска” – детски филм

10:00  “Особености на националния риболов” – комедия

11:30  “Особености на националната политика” – комедия

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  "Частна пионерска" - детски филм

15:40  "Балканфолк" – фолклор

16:30  "Слънчев удар" 1 и 2 част - драма

19:30   "Иван, талантът и децата" – документален филм 

20:00  “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 1 и 2 епизод

22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 100 епизод

23:00  "Конвой" - драма

00:15  "Елена" - драма

02:00  "Сибирският бръснар" - драма

05:00  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 16 декември

06:00  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част – драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Битката за Севастопол” - драма

12:00  “Ванга е винаги при нас” - документален филм 

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  "Особености на националния риболов" - комедия

14:30  "Фолклорна трапеза"

15:30  “Слънчев удар” 1 и 2 част – драма

18:30  "Два дни" - комедия

20:00  “Светът на бъдещето” - документална поредица, 1 епизод

21:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 35 и 36 епизод

22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 101 епизод

23:00  “Концертът” – драма

01:00  “Слънчев удар” 1 и 2 част – драма

04:00  “Операция ЧНГ” – комедия

06:00  Документален филм

 

ПОНЕДЕЛНИК 17 декември

 07:00  “Афоня” – драма

 08:30  "Два дни" - комедия

 10:00  "Златоустият" – документален филм        

 11:00  Планетата Земя” – документална поредица, 13 и 14 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Концертът” – драма

 15:00  “Битката за Севастопол” – драма

 16:30  Документален филм

 17:00  "Балканфолк" – фолклор

 17:40  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 76 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Около света" - документална поредица, 15 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 20:00  “Светът на бъдещето” - документална поредица, 3 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 102 епизод

 23:00  "Чудото на вкаменената сватба" - документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 00:00  “Особености на националната политика” – комедия

 01:30  “Афоня” - драма

 03:00  “Особености на националния риболов” – комедия

 04:30  “Конвой” - драма

 05:55  Документален филм

  

ВТОРНИК 18 декември

 06:00  "Елена" - драма

 07:45  "Гара за двама" - драма

 10:00  XIV Международен фолклорен фестивал “Евро фолк – Черно море“ 2018 – документален филм 

 11:00  "Планета земя" – документална поредица, 15 и 16 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /пряко/

 15:00  "Особености на националния риболов" - комедия

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" - стари градски песни

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 77 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00 “Пророците на научната фантастика” – документална поредица, 1 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /повторение/

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 103 епизод

 23:00  "Слънчева палитра" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Гара за двама” - драма

 02:15  “Операция ЧНГ” - комедия

 04:15  “Битката за Севастопол” - драма

 06:15  Документален филм

 

СРЯДА 19 декември

 06:30  “Конвой” – драма

 07:50  “Частна пионерска” - детски филм

 09:30  “Афоня” - драма 

 11:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 17 и 18  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Битката за Севастопол” - драма

 15:00  “Особености на националния риболов” - комедия

 16:30  Документален филм   

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 78 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Светлин Стоев - художника воевода" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Светът на бъдещето” - документална поредица, 4 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 104 епизод

 23:00  "Иван, талантът и децата" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Частна пионерска” – драма

 01:45  “Елена” – драма

 03:30  “Битката за Севастопол” – драма

 05:00  “Афоня” – драма

 06:25  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 20 декември

 06:30  “Елена” - драма

 08:15  “Конвой" – драма

 09:30  “Два дни" – комедия

 11:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 19 и 20 епизод

 12:00  “Фолклорна трапеза"

 13:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /пряко/

 15:00  “Два дни” - комедия

 16:30  Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 79 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  “Проект "Земя” – документална поредица, 5 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /повторение/

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 105 епизод

 23:00  "Гражданин на света" - документален филм на Елена Димитрова за художника Никола Манев

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  "Операция ЧНГ" - комедия

 02:00  “Битката за Севастопол” – драма

 04:00  “Завръщане” – драма

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 21 декември

07:00  “Сибирският бръснар” – драма  

10:00  XXII Старопланински събор „Балкан фолк“ 2018 - документален филм

11:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /пряко/

15:00  “Фолклорна трапеза"

16:00  "Самоков - бялата порта на Рила" - документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 80 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 35 епизод

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /повторение/

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 106 епизод

23:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /продължение/

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част - драма

03:00  "Два дни" - комедия

04:30  “Афоня” - драма

06:00  Документален филм

 

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Сряда, 12 Декември 2018 16:58
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН