„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, който биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!

  

 

ПЕТЪК 24 май 

06:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

08:00  “Глухаря” – тв сериал, 27 епизод

09:00  XXII Старопланински събор „Балкан фолк“ 2018  – документален филм 

10:00  III Световна купа по фолклор – Велико Търново 2018 - документален филм

11:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 55 епизод

14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 54 епизод

15:00  VII Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода“ 2018 - документален филм

16:00  III Световна купа по фолклор – Велико Търново 2018 - документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  "Братята влюбени в България" – документален филм 

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Внучка на троянски зограф” – документален филм

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 54 епизод

21:00  Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 60 епизод

23:00  Документален филм

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 67 епизод

01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 27 епизод

02:00  “Глухаря” – тв сериал, 23 епизод

03:00  "Обирджийката" - драма

05:00  "Малкият остров" - драма

06:30  Документален филм

 

СЪБОТА 25 май

06:30  "Господин Никой" - драма

09:00  XIV Международен фолклорен фестивал “Евро фолк – Черно море“ 2018 - документален филм

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 21 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 21 и 22 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  "Исус ме обича" - комедия

15:30  "Балканфолк" – фолклор

16:10  "Господин Никой" - драма

18:40  "Гигантския механичен човек" - драма

20:00  VII Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода“ 2018 - документален филм

21:00  “Глухаря” – тв сериал, 22 епизод

22:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

00:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

01:00  "Малкият остров" - драма

02:30  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

04:30  "Господин Никой" - драма

06:55  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 26 май 

 

Избор на членове на Европейски парламент 2019 - преки включвания от РИК - Русе

 

07:00  "Пъзел" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 22 епизод

11:00  "Исус ме обича" - комедия

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  "Бирария "Романтика" - драма

15:00  "Фолклорна трапеза"

16:00  XXII Старопланински събор „Балкан фолк“ 2018 – документален филм  

17:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

19:00  "Позиция на дете" - драма

21:00  “Глухаря” – тв сериал, 23 епизод

22:00  "Обирджийката" - драма

00:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

01:00  "Светлите дни предстоят" - драма

03:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

05:30   Документален филм 

  

ПОНЕДЕЛНИК 27 май

 06:30  "Малкият остров" - драма

 08:00  “Глухаря” – тв сериал, 28 епизод

 09:00  "Позиция на дете" - драма

 11:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 56 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 55 епизод

 15:00  “Другото мълчание” – драма

 16:30  Документален филм 

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:30  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Талант и човеколюбие" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 55 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 61 епизод

 23:00  "Изкуството е вечно" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 68 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 28 епизод

 02:00  “Глухаря” – тв сериал, 24 епизод

 03:00  “Светлите дни предстоят” – драма 

 05:00  “Пъзел” – драма

 06:25  Документален филм

 

ВТОРНИК 28 май

 06:30  “Другото мълчание” – драма

 08:00  “Глухаря” – тв сериал, 29 епизод

 09:00  "Господин Никой" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 57 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 56 епизод

 15:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма 

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Златната църква на цар Симеон" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 56 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 62 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 69 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 29 епизод

 02:00  “Глухаря” – тв сериал, 25 епизод

 03:00  "Малкият остров" - драма

 04:30  "Светлите дни предстоят" - драма

 05:55  Документален филм

 

СРЯДА 29 май 

 06:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 08:00  “Глухаря” – тв сериал, 30 епизод

 09:00  "Гигантския механичен човек" - драма

 10:30  "Другото мълчание" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 58 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 57 епизод

 15:00  "Позиция на дете" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  "Фолклорното наследство на Априлци" 1 част – документален филм

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "светлин стоев - художника воевода" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 57 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 63 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 70 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 30 епизод

 02:00  “Глухаря” – тв сериал, 26 епизод

 03:00  "Ароматът на успеха" - комедия

 04:30  "Бирария "Романтика" - драма

 05:55  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 30 май

 06:00  “Обирджийката” – драма

 08:00  “Глухаря” – тв сериал, 31 епизод

 09:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /пряко/

 10:30  "Бирария "Романтика" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:30  ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД и ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /комбинирано излъчване/

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  "Фолклорното наследство на Априлци" 2 част – документален филм

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Петър Мичев - Педро" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /повторение/

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /запис/

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 71 епизод

 01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 31 епизод

 02:00  “Глухаря” – тв сериал, 27 епизод

 03:00  "Пъзел" - драма

 04:30  "Светлите дни предстоят" - драма

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 31 май 

06:30  "Позиция на дете" - драма

08:00  “Глухаря” – тв сериал, 32 епизод

09:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /пряко/

10:30  "Малкият остров" - драма

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 59 епизод

14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 58 епизод

15:00  “Гигантския механичен човек” - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  "Майсторите и децата на Априлци" 1 и 2 част – документален филм 

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Живата вечност - Гранитския дъб” – документален филм

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /повторение/

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /повторение/

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 72 епизод

01:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 32 епизод

02:00  “Глухаря” – тв сериал, 28 епизод

03:00  "Мьобиус" - драма

05:00  "Другото мълчание" - драма

06:30  Документален филм

 

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Петък, 24 Май 2019 16:53
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН