„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, който биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!

   

ЧЕТВЪРТЪК 12 септември

 06:00  “Обирджийката” – драма

 08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 51 епизод

 08:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 52 епизод

 09:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 53 епизод

 10:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 54 епизод

 11:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 55 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 129 епизод

 14:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

 15:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 69 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Ванга е винаги при нас" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00   “Законът на любовта” – тв сериал, 115 епизод

 21:00   Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  "Малкият остров" - драма

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 145 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 01:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 41 епизод

 02:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 42 епизод

 03:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 43 епизод

 04:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 44 епизод

 05:10  “Сянката на Елена” – тв сериал, 45 епизод

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 13 септември

06:30  "Пъзел" - драма

08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 56 епизод

08:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 57 епизод

09:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 58 епизод

10:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 59 епизод

11:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 60 епизод

12:10  “Фолклорна трапеза"

13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 130 епизод

14:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

15:00  “Обирджийката” – драма

16:30   Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 70 епизод

18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  "Светлин Стоев - художника воевода" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00   “Законът на любовта” – тв сериал, 116 епизод

21:00   Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  "Пъзел" - драма

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

01:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

01:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 46 епизод

02:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 47 епизод

03:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 48 епизод

04:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 49 епизод

05:10  “Сянката на Елена” – тв сериал, 50 епизод

06:00  Документален филм

 

СЪБОТА 14 септември

06:00  "Гигантския механичен човек" - драма

07:30  "Господин Никой" - драма

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 52 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 53 и 54 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

16:00  "Балканфолк" – фолклор

16:40  "Гигантския механичен човек" - драма

18:10  VIII Балкански шампионат по фолклор “Евро фолк – Жива вода 2019“ - документален филм 

19:10  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

21:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

22:00  "Светлите дни предстоят" - драма

00:00  “Глухаря” – тв сериал, 5 епизод

01:00  "Мьобиус" - драма

03:00  "Обирджийката" - драма

05:00  "Малкият остров" - драма

06:40  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 15 септември

07:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 53 епизод

11:00  "Другото мълчание" - драма

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  "Господин Никой" - драма

15:30  "Фолклорна трапеза"

16:30  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

18:30  XV Международен фолклорен фестивал – Евро фолк - Черно море 2019“ - документален филм

19:30  "Обирджийката" - драма

21:30  "Господин Никой" - драма

00:00  “Глухаря” – тв сериал, 6 епизод

01:00  "Светлите дни предстоят" - драма

02:30  "Мьобиус" - драма

04:30  "Гигантския механичен човек" - драма

06:00   Документален филм 

  

ПОНЕДЕЛНИК 16 септември

 06:30  "Исус ме обича" - комедия

 08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 61 епизод

 08:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 62 епизод

 09:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 63 епизод

 10:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 64 епизод

 11:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 65 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 131 епизод

 14:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

 15:00  “Пъзел” – драма

 16:30   Документален филм 

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 71 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Природата влезе в душата ми" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 117 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  "Гигантския механичен човек" - драма

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Глухаря” – тв сериал, 1 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 01:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 51 епизод

 02:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 52 епизод

 03:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 53 епизод

 04:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 54 епизод

 05:10  “Сянката на Елена” – тв сериал, 55 епизод

 05:55  Документален филм

 

ВТОРНИК 17 септември

 06:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

 08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 66 епизод

 08:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 67 епизод

 09:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 68 епизод

 10:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 69 епизод

 11:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 70 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 132 епизод

 14:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 15:00  "Другото мълчание" - драма

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 72 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Сергей Петров - руския Сезан" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 118 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  "Бирария "Романтика" - драма

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Глухаря” – тв сериал, 2 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

 01:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 56 епизод

 02:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 57 епизод

 03:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 58 епизод

 04:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 59 епизод

 05:10  “Сянката на Елена” – тв сериал, 60 епизод

 05:55  Документален филм

 

СРЯДА 18 септември

 06:00  "Обирджийката" - драма

 08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 71 епизод

 08:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 72 епизод

 09:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 73 епизод

 10:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 74 епизод

 11:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 75 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 133 епизод

 14:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 15:00  "Бирария "Романтика" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 73 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Професор Тома Върбанов" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00   “Законът на любовта” – тв сериал, 119 епизод

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  "Ароматът на успеха" - драма

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Глухаря” – тв сериал, 3 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

 01:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 61 епизод

 02:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 62 епизод

 03:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 63 епизод

 04:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 64 епизод

 05:10  “Сянката на Елена” – тв сериал, 65 епизод

 05:55  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 19 септември

 06:00  “Мьобиус” – драма

 08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 76 епизод

 08:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 77 епизод

 09:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 78 епизод

 10:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 79 епизод

 11:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 80 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 134 епизод

 14:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

 15:00  “Позиция на дете” – драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 74 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Скалите проговарят" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00   “Законът на любовта” – тв сериал, 120 епизод

 21:00   Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  "Исус ме обича" - комедия

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Глухаря” – тв сериал, 4 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

 01:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 66 епизод

 02:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 67 епизод

 03:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 68 епизод

 04:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 69 епизод

 05:10  “Сянката на Елена” – тв сериал, 70 епизод

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 20 септември

06:30  "Ароматът на успеха" - комедия

08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 81 епизод

08:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 82 епизод

09:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 83 епизод

10:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 84 епизод

11:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 85 епизод

12:10  “Фолклорна трапеза"

13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 135 епизод

14:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

15:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

16:30   Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 75 епизод

18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  "Художник на послания" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00   “Законът на любовта” – тв сериал, 121 епизод

21:00   Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  "Другото мълчание" - драма

23:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Глухаря” – тв сериал, 5 епизод

01:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

01:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 71 епизод

02:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 72 епизод

03:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 73 епизод

04:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 74 епизод

05:10  “Сянката на Елена” – тв сериал, 75 епизод

06:00  Документален филм

 

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Петък, 13 Септември 2019 16:04
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН