fbpx

Местна власт

Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Търговище, което се проведе на 28 май. фадсфсдафсад
Пълен запис от провелото се на 29 май редовно заседание на Общински съвет - Бяла.
Пълен запис от провелото се на 21 май редовно заседание на Общински съвет - Русе.
Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Разград, което се проведе на 22 май.
Пълен запис от провелото се днес извънредно заседание на Общински съвет - Бяла.
Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Разград, което се проведе на 30 април при закрити врата.
Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Търговище, което се проведе на 30 април при закрити врата.
Пълен запис от провелото се на 23 април редовно заседание на Общински съвет - Русе. fsafsafsafas
Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Търговище, което се проведе на 31 март при закрити врата.