Мазутни петна и пластмасови боклуци са замърсили крайбрежието на река Дунав край Русе в района на индустриалната зона в посока Мартен.

От натрупаните отпадъци се носела и неприятна миризма, установила проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Присъствали са и представители на няколко оператори, които извършват дейност на площадката на бившето КТМ, най-вече свързани със съхранението и преработката на нефт и нефтени продукти.

От водата са взети водни проби, които ще се изпитват по основните показатели за качество на водите на река Дунав. Резултатите ще станат ясни до седмица, като за установеното замърсяване ще бъде уведомен и областният управител на област Русе.

Бреговата ивица на реката е държавна собственост и трябва да бъде почистена от съответните власти. От своя страна представители на операторите, присъствали на проверката, са се ангажирали в кратки срокове да почистят замърсения участък от река Дунав.

В този район се зауства и канализацията на част от територията на Мартен, която няма собственик и оператор, тъй като е изградена при строителството на бившия комбинат за тежко машиностроене в Русе, уточняват от РИОСВ.

Биофилтри ще улавят всички емисии в завода на "Монтюпе" в Русе.

Това ще става в работна среда, за да не се допуска да излизат неорганизирано във въздуха. Целта е те да бъдат поставени преди издаването на новото комплексно разрешително на предприятието, което трябва да е готово през есента, съобщиха днес от РИОСВ - Русе.

От екоинспекцията казаха също, че предприятието взема мерки и за подобряване на вентилационната система. Заводът планира да закупи и японска апаратура, която да измерва стойностите на едно от най-вредните съединения – диметиламин, в работна среда.

Извършените проверки през изминалата година са показали, че нивата на основните замърсители в Русе остават ниски, като единствено са констатирани превишения при фините прахови частици. Това е характерно за есенно-зимния период и се дължи на битовото отопление и използването на нерегламентирани горива, казаха от РИОСВ.

На пореден протест срещу замърсяването на въздуха излязоха тази вечер русенци.

Въпреки лошото време 20-тина души се събраха пред сградата на Община Русе и поставиха за пореден път своите искания.

Те обявиха, че ще внесат предложение до Общинския съвет за създаване на специфични правила за фирмите в Русе с оглед подобряване на екологичната обстановка в града.

Пусната е и онлайн петиция, под която са се подписали над 500 души.

Определят местоположението на пункта за собствен мониторинг на "Монтюпе" в Русе.

Това ще стане, след като от Регионалната инспекция по околната среда и водите резгледат и съгласуват предложените от завода параметри за предварително проучване и проектиране на система за непрекъснат имисионен мониторинг на органични замърсители.

В доклада на дружеството са включени 14 показателя, които са специфични за производствената дейност на предприятието. За част от показателите има норми, съгласно българското законодателство, а останалите ще се проследяват чрез нивата им в атмосферния въздух в границите на производствената площадка.

Освен местоположението на пункта, от РИОСВ ще определят необходимата измервателна техника.

От екоинспекцията съобщиха още, че при последната проверка на "Монтюпе" е констатирано, че дружеството е извършило реконструкция на част от сърцарните машини, с оглед подобряването на работните условия. До края на годината предстои реконструкция и на аспирационната система на една от производствените линии за леене на алуминий в производствено хале 3.

Резултатите от извънредните проби не показват замърсяване на атмосферния въздух в Русе.

Стойностите на всички 11 летливи органични съединения, за които са взети проби , се оказали под нормите, записани в законодателството, обясни инж. Христо Милков от РИОСВ - Русе.

Пробите са взети от Западна промишлена зона, Индустриален парк - Русе и ЖК "Възраждане". Пробонабирането е направено преди началото на отоплителния сезон, за да се елиминира влиянието на битовото отопление върху качеството на възуха.

При необходимост от РИОСВ заяви, че ще направят допълнителни проби за качеството на въздуха.

Качеството на въздуха в Русе продължава да се следи от автоматичните измервателни станции в ЖК "Възраждане" и ЖК "Здравец-Изток".

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.