Програма

Януари 09, 2018

„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, който биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!

     

 

ПЕТЪК 29 ноември

06:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

09:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ДВЕ МОГИЛИ И ТЪРГОВИЩЕ /комбинирано излъчване/

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 13 епизод

14:00  “Глухаря” – тв сериал, 13 епизод

15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 14 епизод

16:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

16:30   Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 20 епизод 

18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  "Българското име на дълголетието" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /повторение/

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

21:50  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /повторение/

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 71 епизод

01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 72 епизод

02:00  “Обирджийката” – драма

04:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

06:00  Документален филм

 

СЪБОТА 30 ноември

06:00  "Мьобиус" - драма

08:00  "Обирджийката" - драма

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 72 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 74 и 76 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /от 28.11/

16:00  "Балканфолк" – фолклор

16:40  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /от 28.11/

18:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

20:00  "Господин Никой" - драма

22:30  "Ароматът на успеха" - комедия

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 105 епизод

00:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 106 епизод

01:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 107 епизод

02:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 108 епизод

03:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 109 епизод

04:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 110 епизод

05:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 111 епизод

05:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 112 епизод

06:40  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 1 декември

07:00  "Позиция на дете" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 73 епизод

10:50  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

11:40  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /от 29.11/

15:30  "Фолклорна трапеза"

16:30  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /от 29.11/

19:10  "Златоустият" - документален филм 

20:00  “Глухаря” – тв сериал, 16 епизод

20:50  “Глухаря” – тв сериал, 17 епизод

21:40  “Глухаря” – тв сериал, 18 епизод

22:20  “Глухаря” – тв сериал, 19 епизод

23:10  “Глухаря” – тв сериал, 20 епизод 

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 113 епизод

00:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 114 епизод

01:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 115 епизод

02:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 116 епизод

03:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 117 епизод

04:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 118 епизод

05:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 119 епизод

06:00   Документален филм 

  

ПОНЕДЕЛНИК 2 декември

 06:30  "Пъзел" - драма

 08:00  XV Международен фолклорен фестивал – Евро фолк - Черно море" 2019 – документален филм

 09:00  “Другото мълчание” – драма 

 10:30  “Исус ме обича” – комедия

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:30  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /пряко/

 16:30   Документален филм

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 21 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Магията на Златоград" - документален филм

 19:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Глухаря” – тв сериал, 10 епизод

 21:00   Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 60 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 61 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 73 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 74 епизод

 02:00  "Светлите дни предстоят” – драма

 03:30  “Позиция на дете” – драма

 05:30  Документален филм

 

ВТОРНИК 3 декември

 06:00  “Обирджийката” – драма

 07:30  IX Световен шампионат по фолклор „World Folk“ 2019 – документален филм

 08:30  "Позиция на дете" - драма

 10:30  "Ароматът на успеха" - комедия

 12:00  "Фолклорна трапеза" 

 13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 14 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 14 епизод

 15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 14 епизод

 16:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

 16:30   Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 22 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Възрожденец по дух и наследство" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /повторение/

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /продължение/

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 75 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 76 епизод

 02:00  “Светлите дни предстоят” – драма

 03:30  “Мьобиус” – драма

 05:30   Документален филм

 

СРЯДА 4 декември

 06:00  "Пъзел" - драма

 07:30  XI Европейски шампионат по фолклор “Евро фолк" 2019 – документален филм

 08:30  "Бирария "Романтика" - драма

 10:10  "Позиция на дете" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 15 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 15 епизод

 15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 15 епизод

 16:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 23 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Внучка на троянски зограф" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Глухаря” – тв сериал, 11 епизод

 21:00   Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/ 

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 62 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 63 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 77 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 78 епизод

 02:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

 04:00  “Обирджийката” – драма

 06:00  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 5 декември

 06:30  “Малкият остров” – драма

 08:00  “Гигантския механичен човек” – драма

 10:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 16 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 16 епизод

 15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 16 епизод

 16:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 24 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Художник на послания" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Глухаря” – тв сериал, 12 епизод

 21:00   Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 64 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 65 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 79 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 80 епизод

 02:00  “Бирария "Романтика” – драма

 03:40  “Малкият остров” – драма

 05:20  “Светлите дни предстоят” – драма

 06:50  Документален филм

 

ПЕТЪК 6 декември

07:00  "Пъзел" - драма

08:30  “Мьобуис” – драма

10:30  “Исус ме обича” – комедия

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 17 епизод

14:00  “Глухаря” – тв сериал, 17 епизод

15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 17 епизод

16:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

16:30   Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 25 епизод 

18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  "Витоша, моя любов" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  “Глухаря” – тв сериал, 13 епизод

21:00   Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 65 епизод

22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 66 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 81 епизод

01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 82 епизод

02:00  “Малкият остров” – драма

03:30  “Господин Никой” – драма

06:00  Документален филм

 

 

 

Контакти

Януари 09, 2018

 КИС ООД  EИК: 117615472 

 

АДРЕС: 

 град Русе, улица "Николаевска" 2, ет. 4 


РЕДАКЦИЯ:

 телефон: 0879 / 99 22 95 

 e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
РЕКЛАМА: 

 телефон: 0899 / 66 10 68 

 e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 АДРЕС: 
 
град София, бул. "Шипченски проход" 69 

 УЕБСАЙТ:   www.cem.bg  

 ТЕЛЕФОН:   02 / 9708810 

 E-MAIL:   office@сеm.bg 

ЗА НАС

Януари 09, 2018

Програмата на телевизия КИС 13 стартира през 1994 г. в Русе като канал на русенската кабелна мрежа КИС (Кабелна Информационна Система). През 2004-та година се отделя от мрежата и започва своето самостоятелно развитие.

 

Телевизия КИС 13 получава национален лиценз за разпространение от СЕМ през 2009 година и днес се излъчва на територията на цялата страна.

Това прави телевизия КИС 13 една от най-достъпните и широкоразпространени телевизии, базирани в провинцията. 

 

Програмната схема на телевизия КИС 13 обхваща широк диапазон от регионални събития - политика, спорт, обществени прояви и култура.

Към момента телевизия КИС 13 предава НА ЖИВО заседанията на Общинските съвети в Разград, Търговище, Бяла, Две могили и Сливо поле, с които общини е дългогодишен медиен партньор. Като такъв, телевизията излъчва новини, редица обществени мероприятия, фестивали и концерти пряко и на запис. Teлевизия КИС 13 излъчва директно и по-значимите обществени прояви като протести и митинги, както и пресконференции, брифинги и изявления на организации, политически сили и органи в местното самоуправление от Русе, Разград и Търговище. Продукциите ни са насочени към ежедневните проблеми и събития, касаещи всеки един гражданин, и които срещат интереса на нашите зрители. 

 

НОВИНИТЕ

Всяка делнична вечер в 18:45, 19:45, 21:30 и 23:30ч. са Новините на телевизия КИС 13. В тях може да видите всички по-важни новини от София, Русе, Разград и Търговище. Времетраенето ѝ е около 15 минути. 

 

ПОСТПРОДУКЦИЯ

Телевизия КИС 13 разполага с две четирикамерни FULL HD и една SD подвижни телевизионни станции. Чрез тях можем да излъчваме НА ЖИВО и на запис по-значимите събития от регионите, които покриваме.

След като в началото на декември в Новините на КИС 13 ви показахме хлътналите шахти на улица "Щип" в Русе, от няколко дни там е започнал ремонт.

Според хората причина толкова скоро това да се случва, при положение, че съоръжението е стояло разбито с месеци, е именно нашият репортаж. В момента в участъка са подменени шахтите в по-разбитата половина на улицата.

Въпреки ремонта обаче именно там няколко жени, които хвърлят сол по улици и тротоари срещу заледяване, счупиха колело на своята количка. Леко разочаровани, те подчертаха, че количката е лично тяхна. Кофите ги изнесоха на ръка, а чувалите ги натовариха на друга количка, която донесоха малко по-ксъно.

Според русенци, за да не се налага да подават сигнали към телевизията за проблем, който стои седмици а понякога и с месеци, е редно отговорните звена да правят обходи, да набелязват и отстраняват подобни нередности.

НА ЖИВО

Януари 06, 2018
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.