Реклама

By 09 Януари 2018
  НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РЕКЛАМА В УЕБСАЙТОВЕТЕ НА КИС 13

 

През 2020 година "КИС" ООД кандидатства и получи финансиране по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общата стойност на финансирането по мярката, което "КИС" ООД получи, е в размер на 10 000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Сряда, 10 Януари 2024 16:04