„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, който биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!

  

ПЕТЪК 8 ноември

06:30  "Мьобиус" - драма

09:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /пряко/

11:00  Документален филм

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /пряко/

14:30  “Господин Никой” – драма

16:30   Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 5 епизод 

18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  "Талант и човеколюбие" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /повторение/

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ  /повторение/

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 41 епизод

01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 42 епизод

02:00  “Мьобиус” – драма

04:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

06:00  Документален филм

 

СЪБОТА 9 ноември

06:00  "Мьобуис" - драма

08:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 66 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 69 и 70 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00   УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /08.11/

16:00  "Балканфолк" – фолклор

16:40  "Гигантския механичен човек" - драма

18:10  "Другото мълчание" - драма

19:40  "Връх в пустинята" - документален филм

20:00  "Обирджийката" - драма

22:00  "Мьобиус" - драма

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 61 епизод

00:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 62 епизод

01:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 63 епизод

02:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 64 епизод

03:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 65 епизод

04:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 66 епизод

05:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 67 епизод

05:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 68 епизод

06:40  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 10 ноември

07:00  "Обирджийката" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 67 епизод

11:00  "Бирария "Романтика" - драма

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ /08.11/

15:00  "Фолклорна трапеза"

16:00  "Господин Никой" - драма

18:30  "Гигантския механичен човек" - драма

20:00  “Глухаря” – тв сериал, 1 епизод

20:50  “Глухаря” – тв сериал, 2 епизод

21:40  “Глухаря” – тв сериал, 3 епизод

22:20  “Глухаря” – тв сериал, 4 епизод

23:10  “Глухаря” – тв сериал, 5 епизод 

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 69 епизод

00:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 70 епизод

01:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 71 епизод

02:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 72 епизод

03:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 73 епизод

04:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 74 епизод

05:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 75 епизод

06:00   Документален филм 

 

  

ПОНЕДЕЛНИК 11 ноември

 06:30  "Господин Никой " - драма

 09:00  XV Международен фолклорен фестивал – Евро фолк - Черно море 2019“

 10:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /пряко/

 11:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /пряко/

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Господин Никой " - драма

 15:30  “Гигантския механичен човек” – драма

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 6 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Обичам те, Чирпане" - документален филм

 19:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /запис/

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 40 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 41 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 43 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 44 епизод

 02:00  "Светлите дни предстоят” – драма

 03:30  “Ароматът на успеха” – дкомедия

 05:00  Документален филм

 

ВТОРНИК 12 ноември

 06:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

 08:00  "Другото мълчание" - драма

 09:30  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза" 

 13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 1 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 1 епизод

 15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 1 епизод

 16:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 16:30   Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 7 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Иван, талантът и децата" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ /повторение/

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /повторение/

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 45 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 46 епизод

 02:00  “Малкият остров” – драма

 03:30  “Облаците над Силс Мария” – драма

 05:30   Документален филм

 

СРЯДА 13 ноември

 06:00  "Мьобиус" - драма

 08:00  "Гигантския механичен човек" - драма

 09:30  "Господин Никой" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 2 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 2 епизод

 15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 2 епизод

 16:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 8 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Природа и геометрия" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Глухаря” – тв сериал, 1 епизод

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/ 

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 40 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 41 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 47 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 48 епизод

 02:00  “Господин Никой” – драма

 04:30  “Мьобиус” – драма

 06:25  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 14 ноември

 06:30  “Гигантския механичен човек” – драма

 08:00  “Ароматът на успеха” – комедия

 09:30  “Облаците над Силс Мария” – драма

 11:30  "Природа и геометрия" - документален филм

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 3 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 3 епизод

 15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 3 епизод

 16:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 9 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Майстор на акварела" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Глухаря” – тв сериал, 2 епизод

 21:00   Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 42 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 43 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 49 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 50 епизод

 02:00  “Другото мълчание” – драма

 03:30  “Гигантския механичен човек” – драма

 05:00  “Малкият остров” – драма

 06:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 15 ноември

06:30  "Позиция на дете" - драма

08:30  “Малкият остров” – драма

10:00  “Обирджийката” – драма

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 4 епизод

14:00  “Глухаря” – тв сериал, 4 епизод

15:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 4 епизод

16:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

16:30   Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 10 епизод 

18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  "Калин Балев - по пътя" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00   “Глухаря” – тв сериал, 3 епизод

21:00   Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 44 епизод

22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 45 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 51 епизод

01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 52 епизод

02:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

04:00  “Позиция на дете” – драма

06:00  Документален филм

 

 

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Петък, 08 Ноември 2019 17:01
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН