телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес ще се приемат до 14 октомври в Русе.

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Община Русе уведомява, че до 14 октомври 2023 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез Приложение № 17-МИ.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, той може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (23 октомври) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Община Русе по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

Заявление – Приложение №13-МИ за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 14 октомври 2023 г. включително.

Условието за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 (шест) месеца преди изборния ден – до 28 април 2023 г. включително.

Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/. Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17 октомври.

Гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на общината на пл. "Свобода" № 6 всеки работен ден от 09:00 до 11:30 часа и от 13:30 до 17:00 часа.

Справки и информация по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

Започна ремонт на тротоари в жк "Орел" в Разград.

Дейностите са част от обществена поръчка с предмет "Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги и подходи в община Разград по обособени позиции". Общата стойност на дейностите е над 800 000 лева.

В обособена позиция 1 са включени общо 10 обекта в различни райони на областния град.

Оглед на дейностите по ремонта на първия обект - текущ ремонт на тротоари по ул. "Ивайло", около детска ясла "Слънчево детство" и детска градина "Славейче" в жк "Орел" - днес извърши заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Община Разград Добрин Добрев. С отговорниците на обекта той обсъди и необходимостта да се отправи апел към гражданите да не спират автомобилите си на места, където предстоят ремонтни работи.

След като приключат с тротоарите пред двете детски заведения работниците от "Строймонтаж" ЕАД ще продължат с текущ ремонт на няколко паркинга в западната част на жк "Орел": паркинг с идентиф.61710.504.160-951 м2, подход към бл.12 и прилежащия паркинг- 1400м2, паркинга зад блок 11-905м2, пред блока -507м2, паркинг от южната страна на бл.4-1056м2 , паркинг източно от бл.№4 - 582м2 и др. по-малки подходи към тях - 400 м2.

Поетапно ще започне и работата по останалите обекти от обособената позиция: текущ ремонт на ул. "Софроний Врачански"; текущ ремонт на бул. "Бели Лом" от паркинга на бл. Чайка до кръстовището с ул. "Н. Икономов"; текущ ремонт на бул. "Бели Лом" от кръстовището с ул. "Н. Икономов" до кръстовището с ул. "Любен Каравелов"; текущ ремонт на паркинга от източната страна на спортна зала "Абритус"; асфалтиране на ул. "Мебелна", включващ участъка пред сграда 13 и ПИ 61710.505.7233; направа на неравности за ограничаване на скоростта на територията на Бизнес зона "Перистър" - 5 бр.; обособяване на паркинг на ул. "Мебелна", включващ ПИ 61710.505.7220 и изграждане алеи в Нов гробищен парк.

Основните цели на обществената поръчка са възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улиците чрез комплекс от мероприятия съгласно приложимата нормативна уредба и техническата спецификация на обектите включени в нея.

По обособена позиция 2 се предвиждат ремонти на улици в населените места на територията на община Разград: с. Балкански, с. Благоево, с. Гецово, с. Дряновец, с. Дянково, с. Киченица, с. Мортагоново, с. Осенец, с. Островче, с. Побит камък, с. Пороище, с. Просторно, с. Радинград, с. Раковски, с. Стражец, с. Топчии, с. Ушинци и с. Ясеновец.

И по тази обособена позиция дейностите след провеждането на обществената поръчка ще се извършват от  "Строймонтаж" ЕАД.

Eco Kids Tour 2023 ще гостува в Русе.

Забавното образователно турне ще се проведе на 24 септември (неделя) от 11:00 до 18:00 часа.

Мотото тази година е "Зелено бъдеще", а мястото на събитието е площадът пред Съдебната палата.

Eco Kids Tour 2023 продължава традициите в опазването на околната среда и трансформирането на екологичните навици у дома.

Участниците ще научат как да преобразят битовите отпадъци в нови подръчни материали.

Във всяка от шатрите в градчето на Eco Kids Tour ще има забавна образователна игра. Чрез експерименти, които ще бъдат представени с помощта на "Университет за деца", малчуганите ще научат колко интересни могат да бъдат учебните предмети "Химия" и "Физика".

Въвеждането на децата в темата за рециклирането с помощта на малки работилници за създаване на опаковки и предмети от ежедневието ще им помогне да разберат, че животът на даден предмет не свършва, когато неговата "мисия" приключи.

Любителите на спорта ще могат да се състезават във футбол, баскетбол, стрелба с лък, боулинг и крикет.

Емоциите ще бъдат в изобилие, усмивките безброй, а за всеки смел откривател ще има много награди от игрите, за да бъде запомнящо се и незабравимо  изживяването.

Гостуването на Eco Kids Tour 2023 в Русе е част от Календара на културните събития на Община Русе, която по традиция е партньор на инициативата.

С беседа за пътна безопасност и демонстрация на техника, в Разград отбелязаха деня без загинали на пътя.

Инициативата е на Областната администрация, като в нея се включиха служители на Пътна полиция и Регионалното управление на образованието.

В беседата с деца от училище "Васил Левски", които участваха в инициативата, полицейските служители установиха, че учениците знаят подробности за правилата на движение и за задълженията си в пътната обстановка.

Служители на Пътна полиция направиха демонстрация на техника, като на разположение на любопитните ученици бе специализиран полицейски автомобил, оборудван с всичко необходимо за подсигуряване на пътната безопасност.

"Васил Левски" е едно от училищата в Разград, което от години има като свой приоритет повишаване на знанията на учениците по пътна безопасност.

Вижте повече във видеото.

За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя.

Той се провежда в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември и в тазгодишното издание датата, определена за него е 20 септември.

Целта е в този ден да няма загинали по пътищата на нито една страна от Европа.

Мотото, избрано от организаторите на кампанията за тази година, е "Остани жив! Пази живота!".

Във връзка с това, малчуганите от група "Мики Маус" и група "Дъга" при Детска градина "Св.св. Кирил и Методий" Две могили, демонстрираха знанията си за пътна безопасност и показаха на жителите на града как трябва правилно да се движиш по тротоарите и да пресичаш улиците.

Всичко това бе под зоркия поглед на униформените батковци и какички от РУ Полиция Две могили.

115 години по-късно, Манифестът на цар Фердинанд I за обявяване на независимостта на България отново ще прозвучи на мястото, където за пръв път са го чули жителите на Разград през 1908 г.

Прочитането на историческия документ ще е част от отбелязването в Разград на Деня на независимостта на България в петък, 22 септември.

Честването на празника ще започне в 11:00 часа на площад "Независимост", пред Новия театър.

Освен прочитането на Манифеста част от тържеството ще са слово на директора на Регионалния исторически музей Таня Тодорова, както и изпълнения на ДТШ "Хорце" към ЦПЛР Център за работа с деца.

Община Разград кани жителите и гостите на Разград заедно да отбележат Деня на независимостта в 11:00 часа на 22 септември на площад "Независимост"!

Международна конференция посветена на иновативни решения за устойчив транспорт в Дунавския регион се провежда в Русенския университет.

В нея участват и представители на висши училища в Полша и Румъния. 

Форумът е в рамките на инициативата "Развитие на компетенции в областта на нисковъглеродната и интелигентна мобилност в Дунавския регион", която се реализира по Програма "Науката среща регионите" на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Събитието се провежда под патронажа на ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев.

По време на конференцията са представени и възможностите за интелигентна, безопасна и устойчива мобилност с ниски емисии за десетте български града по поречието на река Дунав.

Вижте повече по темата във видеото.

Вече 13-а година, в средата на септември въздухът в търговищкото село Буховци ухае на пържено, защото там се провежда единственият в страната "Празник на мекицата".

Домакин на проявата е местното читалище "Развитие - 1906", а майстори на тестото, които демонстрират уменията си, са както местни, така и от близките села.

Празниците събират хората заедно. А когато са посветени на храна, това е и повод за демонстриране на умения.

В основата на празника си остава именно предаването на уменията от поколение на поколение.

За празника тази година беше приготвено общо 100 кг. тесто, което се превърна в толкова вкусни мекички, че както се казва: без една можеш, но само с една – не.

Вижте за празника във видеото.

Превантивно-информационният център по наркотични вещества в Русе разработи програма за работа с родителите.

Целта е да се говори в семейството за опасностите от употребата на психоактивни вещества от деца.

Работата по програмата ще включва индивидуално, групово и фамилно консултиране, училище за родители и онлайн група за взаимопомощ.

На родителите трябва да им светне "червената лампичка", че децата им са потенциално застрашени, тъй като психоактивните вещества са много лесно достъпни, в това число никотин, алкохол и райски газ, заяви д-р Светослав Иванов, който е ръководител на програмата. Той коментира и последния случай в Русе на употреба на райски газ от деца.

Програмата е насочена към родителите, защото те са тези, които трябва да забележат промени в поведението на децата си и да потърсят помощ, обясни още д-р Иванов.

В общуването си с децата, родителите трябва да приложат определен подход, съветват психолозите.

Превантивно-информационният център в Русе работи успешно по програми за превенция и в училищата.

Вижте повече по темата във видеото.

Община Русе проведе извънредно заседание на Комисията за детето във връзка с изнесения от медиите сигнал за непълнолетни момичета, употребяващи райски газ.

Община Русе се самосезира в качеството си на един от органите по закрила и правомощията ѝ по Закона за закрила на детето.

Целта на извънредното заседание бе да се координират действията и да се обмени информация между компетентните органи на общинско ниво. Обсъден бе рискът от разпространението и употребата на психоактивни вещества. Дадени бяха предложения за подобряване на междуинституционалната работа и намаляване на случаите на застрашени деца.

Заседанието бе ръководено от председателя на комисията - заместник-кмета Енчо Енчев, с участието на експерти от Община Русе, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Регионална дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето, РЗИ, ОД на МВР, Районна прокуратура - Русе, Центъра за психично здраве, Сдружение "Рализ - Бализ", Русенската католическа организация "Каритас", Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум", Областния съвет на БЧК, Сдружение "Дете и пространство" и Сдружение "Център Динамика".

На срещата бе представена общинската политика за превенция употребата на наркотични вещества посредством дейността на Превантивно – информационния център към Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/.

Присъстващите бяха запознати със становище на Националния център по обществено здраве и анализи по отношение на диазотния оксид /райски газ/ и с програмите по превенция, по които ПИЦ - Русе работи с учениците, педагозите и родителите.

Според Енчо Енчев институциите имат механизъм за справяне с употребата на психоактивни вещества сред децата. Набелязани бяха възможните дейности и предприемане на мерки от отговорните институции за последваща работа и взаимодействие за решаване и овладяване на употребата на наркотични вещества сред децата.

Като ключов акцент беше очертана и ролята на семейството за ограничаване на подобни прояви и осъществяване на държавната политика при работа с деца, спазване и прилагане на разпоредбите на Закона за закрила на детето.

Обърнато бе внимание и на текста от закона, който уточнява, че малолетни деца нямат право да бъдат на обществени места след 20 ч., а непълнолетните - след 22 ч., без придружаващ родител. Санкциите при нарушение варират от 300 до 10 000 лв. и по-тежко наказание. Членовете на комисията се обединиха около идеята, че ОД на МВР и общинските звена, отговарящи за спазването на вечерния час, трябва да засилят своите контролни функции и да стартират целенасочени обходи, които да установяват нарушителите.