телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

В Разград се проведе традиционната инициатива на Областната дирекция на МВР - Детска полицейска академия по безопасност.

Тя се състоя в центъра на града в района на Художествена галерия "Проф. Илия Петров".  Събитието бе финалът на традиционната общинска инициатива "Еко лято".

Представители на различните сектори в полицията и пожарната представиха своята дейност и основни правила за безопасност на децата. Особен интерес предизвикаха демонстрациите за спазване правилата на движението по все по-натоварените пътни участъци в центъра на града.

Полицейските служители направиха и няколко демонстрации при обезвреждане и задържане на престъпник с обучено куче. То е дресирано да не се държи агресивно и да реагира само на командите на водача.

Огнеборци пък обясниха на децата как се работи при потушаване на пожари. Имаше и демонстрации как се оказва първа помощ на пострадал в инцидент. Беше проведена и викторина с много награди за децата.

В дирекциите "Социално подпомагане" в област Разград вече се приемат заявления-декларации за еднократна целева помощ за първокласници.

Сумата е в размер на 250 лева и е утвърдена с Постановление на Министерски съвет от 29 юни тази година.

Право на тази помощ имат семейства, чийто деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от домакинството за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението трябва да е по-нисък или равен на 450 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства, при роднини или близки.

Средствата се отпускат, за да покрият част от разходите за подготовка на учениците за първи клас. Срокът за приемането на заявленията е до 15 октомври.

Когато поради здравословни причини, установени с медицински протокол на ЛКК, детето не може да започне училище в началото на учебната година, заявленията се подават не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

Малко над 10% е било равнището на безработица в област Разград в края на май. 

През месеца необходимостта от работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 204 места в бюрата по труда в областта.

В зависимост от икономическите дейности най-много работници са се търсели в селското стопанство, търговията, преработващата промишленост, държавното управление, строителството, здравеопазването и социалните дейности.

Постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград през май са 368. Тези без квалификация са 163, с работническа професия - 115, а специалистите със средно или висше образование - 90. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 72. Заетост е осигурена и на 66 продължително безработни, както и на 14 човека с намалена трудоспособност. 

Данните от бюрата по труда сочат, че през май най-високо е било равнището на безработица в община Самуил – близо 25%, а най-ниско в Разград – около 5%.

Трайно безработните с престой на борсата над една година, съставляват повече от полвината от всички регистрирани в областта.

Областна дирекция Земеделие в Разград отчита първите резултати от тазгодишната жътвена кампания. Те сочат, че реколтата от хлебна пшеница - стратегическа култура на зърнения пазар, е по-слаба от миналогодишната.

Експерти коментират, че това се дължи първо на продължителната суша в края на пролетта и началото на лятото. Сега пък обилните дъждове, точно по време на жътвената кампания, нанасяли допълнителни щети.

Очаква се по-малкото количество добита хлебна пшеница в областта да повиши стойността й. Крупни арендатори от Разградско прогнозират поне 300 лева на тон зърно. Тепърва ще се види как това ще се отрази на цената на хляба.

По данни на Областна дирекция Земеделие, 67% от пшеницата е ожъната, като средният добив е 547 килограма от декар, за разлика от миналата година, когато е бил 603.

Вече са пожънати на 100% площите ечемик. Резултатите показва,т че спадът е с около 50 килограма от декар.

През юни Окръжна и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 68 наказателни производства.

Обвинителните актове са 37 срещу 41 лица.

За периода най-много са общоопасните престъпления – 12, следвани от тези срещу собствеността – 9. По 4 са обвинителните актове за документни престъпления и за деяния против брака и семейството. Внесени са и по три акта за незаконни действия срещу стопнаството и реда и общественото спокойствие. През юни са извършени по две престъпления срещу държавни органи и обществени организации и против личността.

20 са внесените предложения за споразумения. 11 лица пък са се съгласили да бъдат освободени от наказателна отговорност с налагане на административни санкции.

Опит за търсене на политически дивидент нарече днес кметът на Разград д-р Валентин Василев нападките към Община Разград за отстраняването на тополите по поречието на река Бели Лом.

Сигналите и жалбите, изпратени до градоначалника, са от общински съветник и от неправителствена организация, които настояват сечта да бъде спряна незабавно. 

Днес на пресконференция кметът обясни, че премахването на тези над 30-годишни дървета е наложително, тъй като в края на 2015 година с негова заповед е назначена междуведомствена комисия, която да извърши оглед на участъци от река Бели Лом с намалена проводимост. Констатирани са редица подобни зони, сред които и дългия над 1 километър участък с тополите. Д-р Валентин Василев показа и снимки, на които се вижда, че отстранените дървета са изгнили и опасни, както и че сигналите до него не отговарят напълно на реалната ситуация.

В изпълнение на предписанията на междуведомствената комисия, още през 2016 година е започнала поетапна работа по почистване на речното корито на река Бели Лом в рамките на град Разград. За тази година са били предвидени дейностите в последния участък при стриктно спазване указанията на комисията. Според кмета, нападките към него заради отрязаните тополи са опит за търсене на политически дивидент.

Междувременно и днес продължава отстраняването на опасните дървета. Фирмата, която се занимава с това има разрешение на основание Наредба 14 на Общинския съвет. Това я задължава да заплати такса на Община Разград за всеки кубичен метър добита дървесина. Тополите се намират в непосредствена близост до оградата на филиала на Русенския университет в Разград, по която много пъти са били нанасяни щети от падащи дървета.

От пресконференцията стана ясно също, че през октомври ще започне озеленяване на скатовете на река Бели Лом с 245 дръвчета.

Пълен запис от пресконференцията с позицията на кмета на Разград по случая вижте ТУК!

Днес в Разград се състоя обсъждане на областно ниво на Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги.

Нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането и контрола на социалните дейности.

Събитието се организира съгласно писмо на Министерството на труда и социалната политика, в което се посочва, че разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в тази сфера.

Услугите ще бъдат предоставяни според индивидуалните потребности на хората за които са предназначени. Основните принципи, залегнали в концепцията, са достъпност, качество, интегрираност и подкрепа.

Всички предложения и становища на областно ниво ще бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика експертна група за разработване на закона. След това концепцията да бъде финализирана и одобрена.

Приключи записването на осмокласниците в гимназиите в област Разград след първото класиране.

Данните от Регионалното управление на образованието сочат, че едва три училища са успели напълно да окомплектоват обявените паралелки.

В Разградска област се закриват девет паралелки и половина. Нулев е приемът в селскостопанската гимназия в Завет – в обявените три паралелки са кандидатствали съответно 2, 5 и 0 желаещи да продължат образованието си там. В Кубрат отпада паралелката "Производство на облекло от текстил" с трима кандидати, "Софтуер и хардуер" в Лозница – с двама кандидати, "Природни науки" в ПГ в Кубрат – двама кандидати, "Облекло и шивачество" в Гимназията по облекло в Разград, "Технология на фармацевтичното и парфюмерийното производство" в гимназия "Мария Кюри" в Разград – трима кандидати, смесената паралелка "Стругари/Заварчици" в "Ш. Петьофи" – Разград. Отпада и половината паралелка "Мебелист" в Гимназията по транспорт и строителство в Разград /без кандидати/. Остава защитената паралелка "Дограма и стъклопоставяне", за там има шестима кандидати, а към тях ще прибавят и три деца със специални образователни потребности.

Потвърдиха се прогнозите, че три разградски училища ще успеят да окомплектоват напълно паралелките си още след първото класиране. Както се очакваше Природо-математическата гимназия "Акад. Никола Обрешков", Гимназията с преподаване на чужди езици "Екзарх ЙосифЕ и Националната техническа гимназия "Шандор Петьофи" вече имат по четири пълни паралелки след 7-и клас. 100% запълване има и в паралелките "Природни науки" в исперихската гимназия "Васил Левски", "Чужди езици" в СУ "Хр. Ботев" – Кубрат, "Митническа и данъчна администрация" в Гимназията по икономика "Робер Шуман" – Разград и "Механизация на селското стопанство" в селскостопанската гимназия в Исперих.

Подадените заявления от кандидат-гимназистите в областта са общо 875. Неподадени са 131 заявления – на тези деца, кандидатстващи в Спортното училище, в други области на страната и на деца с поправителни изпити. Очаква се част от тях да се появят на третото класиране и до началото на новата учебна година паралелките, които са малко под минимума сега, да бъдат запълнени.

За пръв път тази година към подходящи за тях паралелки най-напред са били насочени 4 деца с хронични заболявания и 51 със специални образователни потребности.

Нов младши следовател встъпи в длъжност в Следствения отдел при Окръжна прокуратура в Разград.

Снежана Янкова ще работи в досъдебното производство. Заместник-окръжният прокурор Емилиян Грънчаров акцентира върху нейния професионализъм.

През 2002 година тя е завършила Юридическия факултет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". От 2005 до 2017 година Снежана Янкова е работила като разследващ полицай и началник отдел "Досъдебно производство" в системата на МВР. Тя ще се занимава със същата материя и на новата длъжност, подчертаха от прокуратурата.

Снежана Янкова подписа акта за встъпване в длъжност и положи клетва, какъвто е установеният ред. Тя заяви готовността си да работи добросъвество в името на закона.

Наставник на новия младши следовател ще бъде Иван Донев.

В Окръжен съд - Разград започва работа нов младши съдия.

Ангел Ташев е назначен с решение на Висшия съдебен съвет от 26 юни. Днес той официално встъпи в длъжност с полагане на клетва.

Това се случва за първи път от девет години насам. Макар и с ограничена компетентност той ще помага в работата на съдиите.

Новоназначеният съдия положи клетва, като на церемонията присъстваха представители на Окръжния и Районния съд и прокуратурата. 

Новият младши съдия получи цветя от колектива на Окръжен съд Разград с пожелания за успешна работа в системата на правораздаването.