телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

В Община Разград се състоя обучителен семинар за превенция на употребата на алкохол и наркотици сред подрастващите.

Организатори бяха Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център. 

На събитието присъстваха медицински специалисти от училищата, педагогически съветници, психолози, директори, родители и ученици. Лектор на семинара беше доцент д-р Снежа Златева от медицинския университет във Варна, която обясни как младежите да се предпазят от алкохола и наркотиците.

Бяха изнесени данни за средната възраст при употребата на алкохол и различни видове наркотици. Тенденцията е тя да се запазва както предходни години. Наблюдавало се обаче двойно увеличаване на възрастта на употребяващите хероин, от 23 на 40 години.

Днес в Разград се състоя семинар на тема "Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие".

В тази връзка от 2 години работи областен съвет, каза заместник-областният управител Евгени Драганов.

Събитието бе организирано от фондация "Асоциация Анимус", която си сътрудничи с местни неправителствени организации за оказване на подкрепа на хора пострадали от домашно насилие.

По време на семинара бяха обсъдени и съвместни действия за справяне с домашното насилие.

Представители на бизнеса, държавната и местната власт постигнаха консенсус за изграждане на система за мониторинг на атмосферния въздух в Разград.

Преди това специалистите проучиха възможностите за въвеждане на такава система и излязоха със становище. Те избраха вариант, който включва поставяне на електрохимични сензори в 5 точки на града.

Ще се отчита наличието на сероводород, амоняк и фини прахови частици, а резултатите ще се оповестяват в интернет или на табло в центъра на Разград, за да може всички, които проявяват интерес, да имат достъп до тази информация. При продължително замърсяване, ще бъде сезирана РИОСВ - Русе, която да установи източника.

Общата стойност на системата е между 40 000 и 50 000 лева, като част от средствата ще бъдат осигурени от разградски фирми. Областният управител Гюнай Хюсмен ще предложи на кмета на Разград д-р Валентин Василев и на Общинския съвет да вземат решение за изграждане на системата за мониторинг на въздуха и да дофинансират инициативата. 

Към 31 март годишният план за местните данъци и такси в Община Разград е изпълнен на 28%.

Това каза за телевизия КИС 13 началникът на отдела Пешо Димитров.

Събраните суми възлизат на близо 2 500 000 лева, като само от такса битови отпадъци средствата са над 1 000 000 лева. За сравнение през първото тримесечие на миналата година са били събрани около 2 000 000 лева от данъци и такси, което е близо 25% по-малко от тази година.

С цел събиране на старите задължения, за тримесечието са съставени 220 акта за 120 000 лева. Чрез частни съдебни изпълнители има заведени 30 изпълнителни дела, а в НАП са задвижени 130 преписки.  

От "Местни данъци и такси" в Разград напомнят, че гражданите могат да се възползват от 5% отстъпка ако заплатят цялата дължима сума до 30 април.

Със заповед на кмета на Община Разград от 16 до 30 април ще се проведе акция за пролетно хигиенизиране на града и селата.

В почистването ще се включат граждани, фирми и обществени организации.

Активното участие в кампанията ще се стимулира от Общинската администрация с материални награди. Ще бъдат отличени най-добре представилите се в хигиенизирането на първо, второ и трето място в няколко категории: "Населени места", "Училища", "Детски градини", "Организации и фирми" и "Гражданско участие". Наградите ще бъдат предметни на стойност от 100 до 300 лева. 

След приключване на кампанията общинска комисия ще извърши класиране на участниците в почистването по определени критерии.

За населените места ще се взема предвид състоянието на обществените озеленени площи; на паркови, градински и детски съоръжения; чистотата на уличните платна и прилежащите им площи. За училища и детски градини важно ще е състоянието на вътрешните дворове и съоръженията в тях и чистотата на прилежащите им улични платна и площи. За организации, фирми и граждани ще се оценява приносът в облагородяването на териториите за обществено ползване, в това число изграждане на нови или възстановяване на съществуващи паркови и градински съоръжения с траен ефект.

Награждаването на класираните участници ще се извърши на 9 май в рамките на инициативите за отбелязване на Деня на Европа.

Завишени количества на нитрати в питейната вода в 10 населени места отчитат от Регионалната здравна инспекция в Разград.

Изследванията през март на 53 проби при консуматорите с централно водоснабдяване сочат, че най-голямо е съдържанието на нитрати в село Гороцвет, където са засечени 77 милиграма на литър при норма 50.

Над допустимите са и показателите в Липник, Самуил, Лозница, Ловско, Каменар, Островче, Сейдол, Киченица и Юпер със стойности от 51 до 65 милиграма на литър.

През март са изследвани и 8 проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. Проверките показали, че 6 от пробите не отговорят на изискванията. Става дума за чешми в села от общините Разград и Кубрат.

Съдържанието на нитрати е най-високо в село Юпер където са засечени 88 мг/литър. В останалите 5 населени места – Недоклан, Освенец, Савин, Божурово и Кубрат количеството на нитрати е малко над нормата от 50 милиграма на литър. В три проби е било открито наличие на ешерихия коли. 

През март в област Разград са регистрирани 26 случая на чревни инфекциозни заболявания, при които не е установена пряка причинно-следствена връзка с качеството на питейната вода.

Благотворителна великденска изложба организираха в Разград от местната структура на Федерацията на жените.

Събитието се състоя в салона на Филхармонията, където се стекоха много любители на кулинарните изкушения.

По традиция и тази година посетителите можаха да видят и да си купят шарени великденски яйца, различни видове майсторски приготвени козунаци и други домашни изделия и продукти сред които предобладаваха  сладкишите.

Със събраните от базара средства ще бъдат подпомогнати нуждаещи се абитуриенти.

В благотворителния базар участие взеха жени от съюза на пенсионерите, от местната организация на хората с увреждания и деца от центъра за ученическо творчество.

С 500 фиданки залесяват местност край разградското село Киченица.

По думите на директора на Общинското предприятие "Разградлес" Милена Манева там насажденията са 60-годишни и по този начин се подпомага естественото възобновяване на гората.

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев постави въпроса с бракониерите, като заяви, че е необходимо усъвършенстване на закона за адекватно противодействие на нарушителите в горите. От 2016 година досега Общинското предприятие "Разградлес" е съставило близо 30 акта на нарушители.

На територията на ОП "Разградлес" са залесени общо 17 000 фиданки, като преобладават цер, акация и липа.

Близо 6000 са били регистрираните безработни през февруари в Разградско, сочат данните от бюрата по труда в областта.

Това прави 11,4% или със над 100 души по-малко в сравнение с януари. Най-ниска е била безработицата в Разград – 5,8%. В останалите общини нивото е от 14,8 в Цар Калоян до малко над 27% в Самуил.

По професионален признак, 60% от регистрираните безработни в областта са без специалност. Преобладават и тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 53%.

И през февруари, най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години, който е 49% от всички регистрирани в бюрата по труда.

За периода обявените свободни работни места са били 248. В зависимост от икономическите дейности най-много кадри се търсят в държавното управление, административните и спомагателните дейности, преработващата промишленост, селското стопанство, търговията и образованието.

Базар в помощ на 16-годишен ученик с мускулна дистрофия подредиха във фоайето на Община Разград.

Събраните средства ще се използват за закупуване на инвалидна количка на момчето.

Базарът е организиран от ученици в Националната професионално-техническа гимназия "Шандор Петьофи".

Артикулите за добрата кауза са предоставени както от семейството на болното момче, приятели и съученици, така и от Общинския съвет по наркотични вещества. Продават се гривни, картини, плетени играчки и други ръчно изработени изделия.

Областният управител Гюнай Хюсмен дари 100 лв за каузата. 

Предстоят и други благотворителни инициативи в подкрепа на болното момче.