телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

В Районно управление - Търговище разследват взломна кражба.

За това съобщава Областната дирекция на МВР.

За времето от 4 декември до 7 декември чрез използванe на техническо средство са били взломени прозорци от PVC-дограма на частен дом в гр. Търговище.

Оттам е извършена кражба на две музикални уредби – собственост на 33-годишен мъж от града.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 195, ал. 1, т, 4 от Наказателния кодекс.

Жена е в болница, след като бе блъсната, докато пресича в Русе.

За това съобщава Областната дирекция на МВР.

На 6 декември около 18:02 часа в гр. Русе, на кръстовище образувано от улиците "Панайот Хитов" и "Цар Асен" е възникнало ПТП, при което е пострадала пешеходка.

Изпратените на място служители от пътна полиция са установили, че в условията на мокра пътна настилка и валеж от дъжд, лек автомобил "Ауди", управляван от 57-годишен мъж, при движение по улица "Панайот Хитов", в посока бул. "Цар Освободител", е блъснал пешеходец – жена на 85 г., която е пресичала улицата от ляво надясно.

В резултат на ПТП жената пострадала, тя е била откарана в болницата, където е приета с фрактура на бедрена става, на таз и прешлен.

Извършен е оглед на местопроизшествието от дежурна оперативна група и причините за ПТП се изясняват в хода на образувано досъдебно производство.

Румъния е представила проект за изграждането на втори мост между Русе и Гюргево.

Това обяви еврокомисарят по транспорта Адина Вълян.

„Румъния кандидатства с проект в рамките на поканата за проекти за военна мобилност. Очаквах да бъде в рамките на поканата за общи проекти, но беше избрана тази опция.", посочи Вълян.

Тя обяви, че на 15 декември ще стане ясно дали проектът е одобрен, след като резултатите бъдат оповестени публично.

Еврокомисарят съобщи също, че Румъния е кандидатствала за автомобилен мост с железопътна връзка. Стойността на предпроектното проучване, за което Румъния кандидатства, е 6 милиона евро.

Адина Вълян подчерта, че към момента има повишен натиск на много ГКПП-та в цяла Европа, особено що се отнася до страните, които не са в Шенген - Румъния и България.

"Смятам, че е необходима ефективна организация, така че превозвачи, които стоят на опашки на границата, да успяват да минават по-бързо“, отбеляза тя.

КЕВР започва проверки на електроразпределителните дружества заради проблемите с тока в края на ноември.

Това обяви в Народното събрание председателят на комисията Иван Иванов.

Той обясни и какви компенсации може да очакват потребителите, ако са оставени без електроенергия извън ограничителния режим.

Вижте повече във видеото.

Управляващите партии ПП - ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС изготвят общ законопроект за прекратяване на дерогацията за руски петрол.

Това обявиха от трите политически сили, след среща между техни представители в Народното събрание.

Общото законодателно предложение на трите формации идва, след като вносителите на двата първоначални законопроекта за "Лукойл" ги оттеглиха. Като цяло текстът преповтаря досега направените предложения, обясни Йордан Цонев от ДПС.

Тошко Йорданов от "Има такъв народ" коментира ситуацията около отпадането на дерогацията и очерта сценарий.

Вижте повече във видеото.

В нормативно установения срок за предложения към Общинския съвет за предстоящата сесия на 21 декември кметът на Община Русе предлага нова административна структура на институцията.

Целта му е оптимизация на процесите и политиките на местната администрация в контекста на динамично променящите се предизвикателства и нужди, както и осигуряване на необходимите предпоставки за реализиране на управленската програма за мандата.

Запазвайки числеността на администрацията, предложението съдържа визия за извеждане на определени сектори като силно приоритетни. Сред тях са околна среда, социални и здравни дейности, сигурност, спорт и младежки дейности. Предвижда се да има ресорни заместник-кметoве в ключовите сектори, които да повишат контрола и да осигурят реализирането на необходимите политики.

Екологията, опазването на околната среда, чистотата на въздуха, адаптацията към промените на климата и управлението на отпадъците като един от най-важните приоритети за града ще бъдат обособени в самостоятелен ресор. Той ще бъде на пряко подчинение на заместник-кмет по „Опазване на околната среда и комунални дейности“. Ще се подсилят дейностите по озеленяване, опазване чистотата на града, адаптация към климатичните промени и управлението на дейности, свързани с опазване на чистотата на атмосферния въздух. Предвижда се на мястото на досегашната дирекция „Екология и транспорт“ да се създаде нова самостоятелна дирекция “Екология и зелена градска среда“. Общинските предприятия “Комунални дейности” и “Паркстрой” също ще бъдат в този ресор.

Досегашният ресор „Икономика и международно сътрудничество“ се преструктурира в ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“, предвид очакваното увеличаване обема на работа по предстоящото кандидатстване на общината по програми и проекти в новия програмен период и по Националния план за възстановяване и устойчивост. В тази връзка се премахва отдел “Международно сътрудничество и проекти” и се създава нова дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“.

Социалните услуги в община Русе се увеличиха значително и в момента наброяват 49, което прави града първенец в страната по реализирани дейности. Поредицата от здравни и хуманитарни кризи у нас през последните 4 години наложи въвеждането на нов подход за изпълнение на редица практики. В сферата на образованието бяха въведени много иновации. Ще бъдат продължени програмите за подпомагане на родителството, ще се поддържат сградите на училища, детски заведения и площадки, и ще продължи разширяването на социалните услуги. С цел по-добър контрол и по-ефективно изпълнение на функциите предложението на кмета е досегашният ресор „Хуманитарни дейности“ да бъде разделен на три:     

- Ресор “Образование и култура“, към който да се обособи дирекция „Образование и култура“ с два отдела: „Образование“ и „Култура, духовно развитие и изкуство“, както и звеното за Местната комисия за борба с противообществени прояви на пълнолетни и непълнолетни.

- Ресор „Социални, здравни дейности и транспорт“ с дирекции „Социални и здравни дейности“ и „Транспорт“. Голяма част от извършваните дейности и политики в областта на транспорта, като издаването на карти за паркиране на хора с увреждания и разпределението на средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения от общинския и републиканския бюджети, имат все по-социален характер, което обуславя и включването му в този ресор.

 - Социалната значимост на спортните дейности в Русе, както и тяхното подпомагане чрез финансиране на спортните клубове, също е сред приоритетите на местната администрация. В съответствие с общинската програма за насърчаване на развитието на физическото възпитание и спорта в предстоящия мандат се предвижда да бъдат проведени множество събития, някои от които с международен характер и висок ранг. Пълноценното личностно развитие на младежите и включването им в обществения и икономическия живот чрез различни дейности също е във фокуса на вниманието на Община Русе. Затова се предлага третият ресор да е „Спорт и младежки дейности“ - изцяло фокусиран към спорта и младежките дейности чрез едно звено, структурирано в дирекция „Спорт и младежки дейности“.

Сред основните приоритети на Община Русе остават сигурността, спокойствието на гражданите и своевременната реакция на техните нужди, сигнали и жалби, както и по-бързото отстраняване на възникнали проблеми и конфликтни ситуации в града. За тази цел е необходимо да се концентрират и засилят контролните функции на Общината, да се изгради по-добра взаимовръзка между звената, да се акцентира върху дигитализирането на документооборота, като се гарантира и сигурността на информацията. В тази връзка се предлага обособяването на нов ресор - „Сигурност и обществен ред“, с две дирекции: "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" и "Дигитализация, информационна и мрежова сигурност". Предвижда се и създаването на ново специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност”, което ще е в пряка йерархическа зависимост от ресорния зам.-кмет и дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите". То ще  поеме функциите на СЗ „КООРС“ и част от тези на ОП „Комунални дейности“.

Ресорът на заместник-кмета по „Устройство на територията“ остава непроменен. На негово пряко подчинение са Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ и Дирекция "Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол".

Дирекциите „Местни данъци и такси“, „Административно обслужване“, “Финансово-стопанска”, “Правни дейности”, както и секторът „Управление на административния сграден фонд, снабдяване и ведомствен транспорт“, като част от общата администрация, се предвижда да бъдат на пряко подчинение на секретаря на Общината. Към него се предлага и създаването на нова дирекция - „Контрол по срочността на документооборота, канцелария и комуникации“.

В приетата структура от 01.07.2020 г. са посочени 12 кметства и кметски наместник. Във връзка с изменението на чл. 14 на Закона за административно-териториалното устройство в Република България кметствата в Община Русе станаха 13. Респективно, на проведените през месец октомври местни избори бяха избрани 13 кметове.

Община Разград в партньорство с д-р Мартин Литев организира безплатни очни прегледи за пенсионери.

Предложението на лекаря идва след успешната реализация на съвместна инициатива на Очна клиника "Св. Петка"-Варна, Българската асоциация "Диабет" и "Bayer Healthcare" за безплатни очни прегледи на пациенти с диабет, членове на Асоциацията. През месец ноември членовете на сдружение "Диабет" –Разград се включиха в безплатните прегледи.

Д-р Литев предложи на местната управа безплатните профилактични прегледи да продължат и да достигнат до най-уязвимата социална група – пациенти на пенсионна възраст.

Така ще се осигури навременна и ефективна диагностика както на диабетните усложнения, така и на възрастовообусловената макулна дегенерация сред пациентите, членуващи в пенсионерските клубове – аргументира се д-р Литев.

Община Разград адмирира и подкрепя неговата инициатива и призовава възрастните хора с диабет, членуващи в пенсионерските клубове от общината и Съюза на хората с увреждания, гр. Разград да се включат в безплатните прегледи.

Те могат да се запишат на тел. 0898 626 449 – Иванка Петкова и 0895 561 967 – Иванка Добрева. Прегледите се извършват в Амбулатория за специализирана медицинска помощ Очен комплекс д-р Ангелина Миткова, гр. Разград с най-новата съвременна специализирана апаратура по метода на оптичната кохерентна томография.

Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна днес с мисията на Световната банка в България.

Делегацията е водена от постоянния представител за България, Чехия и Словакия Лесе Мелгард.

"Световната банка присъства вече над 30 години в България. В момента изготвяме своята петгодишна стратегия. Искаме да се запознаем с основните приоритети на Русе и по какъв начин можем да окажем подкрепа за тяхната реализация", каза Лесе Мелгард.

Кметът Пенчо Милков наблегна на нуждата от инфраструктурна свързаност на Русе с останалите части на България, подчерта граничното местоположение и двата европейски коридора, които преминават оттук. Според него дългогодишното недофинансиране на инфраструктурата в Северна България е довело то това да няма една завършена магистрала нито в посока север – юг, нито изток-запад.

"Целият транспорт от Азия за нашия континент минава през Русе. Необходимо е максимално бързо изграждане на магистралата Русе - Велико Търново, за да бъде осигурена много по-сигурна и бърза връзка. Не само за да извадим тежкотоварния трафик от града, но и да подобрим придвижването на стоките в рамките на ЕС", посочи Пенчо Милков. Той наблегна и на необходимостта от изграждане на втори мост при Дунав, както и развитие на целогодишен воден коридор по река Дунав.

Сред останалите обсъдени теми бяха инвестиции и развитие на икономиката, както и качеството на образованието и приоритетни проекти за развитието на Русе.

Световната банка е международна финансова организация и един от най-големите източници на помощи за развитие. Българската мисия на банката провежда обиколка в страната, включваща срещи с частния сектор и кметове на големи общини.

Концерт по повод Международния ден на хоровото изкуство подготвя Женски хор "Златна лира" към Община Търговище.

Той ще се състои на 11 декември, от 18.00 ч., в концертната зала на читалището в Търговище.

В концерта ще участват и гостуващи състави. Това са Детски хор "Добри Христов" от Варна и Смесен хор "Железни струни" от Разград.

С оглед на предстоящите празници, репертоарът и на трите хора ще се състои изцяло от коледни произведения.

Диригентът на местния състав Илиана Иванова е подготвила разнообразна програма от характерни за предстоящите коледни и новогодишни празници песни. Със солови изпълнения ще се изявят певицата Симона Рускова и хористките на "Златна лира" Полина Радева и Цветина Ванева.

Специално участие ще имат и възпитаници на Детска градина №7 "Снежанка". Техни танцови изпълнения ще допълват музикалната програма, а част от децата ще влязат в ролята на коледари.

Концертът ще завърши с общо изпълнение на трите хора на произведението "Vivat musica".

Входът за концерта е свободен. Диригентът Илиана Иванова и дамите от "Златна лира" отправят покана за присъствие към всички съграждани.

На 11 декември от 10:00 часа във фоайето на Централен корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев" ще бъде открит благотворителен коледен базар под наслов Дарение "Зрение".

На него ще бъдат изложени изделия, които са изработени и дарени от студенти и организации, подкрепящи събитието.

Базарът e иницииран от студенти от 4 курс, специалност "Социални дейности", от Факултет "Бизнес и мениджмънт" в рамките на обучението по дисциплината "Разработване и управление на проекти в социалната сфера" с преподавател доц. д-р Даниела Йорданова.

Със събраните средства младите ентусиасти ще подкрепят каузата на Lions club north за закупуването на авторефрактометър. С апарата ще се провеждат ежегодни очни прегледи на академичната общност. Това ще позволи ранното откриване и предприемането на навременни мерки при установяване на зрителни увреждания. Наред с това ще се промотира значимостта от провеждането на редовен очен скрининг при офталмолог.

Предвижда се да се закупят и очила за хората с констатирани силно изразени зрителни увреждания.

Благотворителният коледен базар се организира под егидата академик Христо Белоев, дтн, DHC, mult. съвместно с клуб "Проектни мениджъри", ръководен от доц. д-р Даниела Йорданова, и с любезното съдействие и финансиране от Студентския съвет при Русенския университет.