На заседанието на Постоянната комисия по бюджет и финанси бе обсъдена докладна записка с вносител кметът д-р Валентин Василев за приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград.

Те са планирани при спазване на приоритетите и потребностите на общността. Не е допуснато планиране на разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс.

На комисията по бюджет и финанси беше обсъдена и докладна записка за одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Разград за 2017. Целта е да се постигане ефективност на управление и ресурсно осигуряване на регионалното местно развитие.

Всички докладни, които бяха обсъдени на постоянните комисии, ще бъдат разгледани и гласувани на редовното заседание на Общинския съвет на 27 март, което телевизия КИС 13 ще предава НА ЖИВО от 13:30 часа.

Разширено заседание на Областния съвет за сътудничество по етническите и интеграционните въпроси се проведе днес в Разград.

На него бе представен доклад на тема "Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали: Устойчиво решение за интеграция или дискриминация на ромите в България?". Адвокат Даниела Михайлова направи анализ на законодателството и как то се прилага в страната.

На заседанието беше актуализиран Правилникът за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничеството по етническите и интеграционни въпроси на област Разград, както и съставът на институцията.

В Община Разград започнаха заседанията на Постоянните комиси към Общинския съвет, на които се обсъждат докладните записки за предстоящата на 31 октомври сесия. 

Една от докладните, които бяха разгледани днес, касае Годишния план за ползване на дървесина за 2018 година в горите собственост на Община Разград и определяне на начините за ползване на добитото количество.

На предстоящата сесия общинските съветници ще гласуват и учредяване на право на ползване на общински терен за отглеждане на пчели.

На комисията стана ясно, че със заповед на областния правител, ще се сформира Експертна комисия във връзка с изграждане на система за мониторинг на въздуха в Разград.

На предстоящата сесия ще се разисква и точка свързана с разкриване на длъжността омбудсман към Община Разград, както и приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.

Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО заседанието на Общински съвет - Разград на 31 октомври от 13:30 часа.

Общинската програма за управление на отпадъците ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет в Разград, което КИС 13 ще излъчи пряко на 31 март от 13:30 часа.

Тя е разработена на база европейското законодателство и на Националния стратегически план за поетапно намаление на отпадъците, предназначени за депониране до 2020.

На постоянните комисии възникна спор за броя на контейнерите в някои квартали.

Там беше обсъден и въпросът с предложени промени в Наредбата за настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища. Беше направено предложение за промяна в условията за картотекиране.

Ще бъде разгледана и докладна записки за приемане на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Започват ваксинации срещу нодуларен дерматит в Разградска област. Това стана ясно на заседание на Областната епизоотична комисия.

Очаква се кампанията да стартира през почивните дни, в случай че ваксината пристигне в петък. Трябва да бъдат доставени 19 000 дози, за да се обхване едрият рогат добитък. Целта е да се запазят фермите и бизнеса в областта. 

Седем дни след ваксинацията не се разрешава да се колят животни и месото им да се  предлага за консумация от хората. 

Дори и да бъдат ваксинирани всички животни в дадена ферма, ако дори едно от тях се разболее, стопанството се унищожава.

По време на заседанието стана ясно, че за износ в Европейския съюз на месо и мляко от ваксинирани животни е необходим сертификат.

Към момента в страната има 155 огнища на заболяването, от които 36 са вторични

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.