Присъединяват общините Попово и Опака към Асоциацията по ВиК в обособена територия Търговище.

Това решиха днес общинските съветници на редовното заседание на местния парламент, което КИС 13 излъчи НА ЖИВО. Окончателното решение обаче ще се вземе на Общото събрание на Асоциацията, което е насрочено за 7 декември.

Това се налага, за да могат да се ползват средства по европейски програми за подобряване на състоянието на ВиК мрежата, обясни кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров.

Възникна въпрос дали след присъединяването на двете общини, Търговище ще може да защитава интересите си, заради намаляването на дела на Общината в Асоциацията. Д-р Димитров заяви обаче, че инвестициите, които могат да се правят по ВиК мрежите в областта с евросредствата са възможност, която не бива да се изпуска.

На днешната сесия беше гласувано и преустройството на общинско мероприятие "Ученическо и столово хранене" в общинско предприятие. Промяната на статута се налага с цел синхронизиране с актуалното законодателство, тъй като бюджетното мероприятие е остаряла правна форма. Докладната записка бе приета с пълно единодушие.

Близо 23 хиляди лева ще получат детските градини в община Търговище за осигуряване на материали, консумативи и други нужди. Сумата е половината от таксите, събрани за месец ноември.

Това е записано в докладна записка за промени по бюджета, която внася кметът на общината д-р Дарин Димитров на последната сесия за годината на Общинския съвет. Детските заведения ще получат суми между 680 и 3000 лева за подпомагане на дейността им.

Така общинското ръководство на Търговище продължава да изпълнява ангажимента си, който пое при въвеждането на таксите за споделяне отговорността с родителите и спиране на нерегламентираните събирания на пари от тях.

Миналата сесия също одобри половината от таксите да бъдат разпределени между детските градини. За следващата година тези суми ще бъдат включени в издръжката, която получават всеки месец.

Останалите малко над 21 хиляди лева от таксите от ноември ще бъдат вкарани в резерва на Община Търговище, с цел закупуване и монтиране на пожароизвестителни системи в детските градини. Общата сума за тези инсталации ще бъде включена в проекта за капиталова програма на Общината, който се подготвя в момента.

В докладната за промените в бюджета, кметът предлага от резерва да бъдат извадени 11 000 лева.

Те са необходими за дофинансиране дейността на детските ясли и кухня, както и групите с най-малките в Обединените детски заведения. Те са на делегирани бюджети, които не могат да покрият разходите. Имат формирани задължения и се налага да бъдат дофинансирани. 

Обновяват и реконструират 5 инфраструктурни обекта в Търговище. Проектът е за над 5 500 000 лева. Става дума за рехабилитация на пътища и подобряване на градската среда.

Предвижда се разширяване и цялостна реконострукция на две улици, изграждане на кръгово кръстовище и благоустрояване на квартал "Запад 2" и вторичния градски център около булевард "Сюрен".

На днешното заседание, което КИС 13 излъчи пряко, бе приет и отчетът за дейността на общинския съвет за периода от ноември 2015 до май тази година. 

1 милион и 500 хиляди лева капиталови разходи са предвидени за ремонт на уличната мрежа в Търговище.

Обновяването на най-критичните участъци тече с пълна сила, каза кметът на общината д-р Дарин Димитров. Работи се по повече от половината от улиците предвидени за ремонт, като някои от тях дори са вече завършени.

По някои улици се предвижда и поставянето на легнали полицаи за ограничаване на скоростта.

Ще бъдат ремонтирани и два общински пътя за около 580 хиляди лева.

Вижте пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров.

Делегация от Община Търговище беше на официална визата в побратимения португалски град Санта Мария да Фейра. Гостуването бе по покана на кмета на португалската община  за запознаване с новия екип, който управлява Търговище. 

На провела се днес пресконференция след завръщането на делегацията стана ясно, че има проявен интерес за португалски инвестиции в Търговище.

Делегацията от Търговище се е запознала и със социалните дейности в португалската община и опита им във включването на уязвими групи в асоциация към бюрата по труда. 

На делегацията от Търговище е направило впечатление и берзото административно обслужване, което включва предварителни консултации.

Договорът за сътрудничество между Търговище и Санта Мария да Фейра е от 2002 и по него през годините са проведени различни инициативи.

Очаква се в резултат на визитата в Португалия да бъдат активизирани икономическите отношения.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.