Пълен запис от провелото се на 30 януари заседание на Общински съвет - Търговище, на което бе разгледан и гласуван бюджетът на Общината за тази година.

Пълен запис от провелото се на 30 януари заседание на Общински съвет - Бяла, на което бе разгледан и гласуван бюджетът на Общината за тази година.

В Разград започнаха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет за подготовка на предстоящата на 11 февруари сесия.

Днес на заседание на постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство кметът Денчо Бояджиев представи докладна записка относно провеждане на Общо събрание на ВиК асоциацията, която обслужва територията на "Водоснабдяване Дунав". За инфоамция на общнските съветници, областният управител е изпратил писмо от проведеното през декември извънредно заседание на Oбщото събрания на ВиК асоциацията.

На днешното заседание съветниците гласуваха и за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година.

Докладните записки ще бъдат обсъдени и гласувани на предстоящото заседание на общинския съвет на 11 февруари. Тогава се очаква да се разгледа и приеме и проектобюджетът на Община Разград, който е в размер на над 55 милиона лева.

Близо 13,7 милиона лева с преходния остатък е бюджетът на Община Бяла за тази година.

Той бе приет на днешното редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО. От всички 17 съветници, само трима гласуваха против финансовата рамка.

Приоритет в бюджета е ремонтът и изграждането на детски и спортни площадки, спортни игрища, улици и общински пътища. Освен това ще бъдат извършени довършителни дейности по благоустрояване и озеленяване на парковото пространство около новия православен храм "Св. Пантелеймон".

Също така ще се инвестират средства за доизграждането и подобряването на градската инфраструктура. Значителен финансов ресурс ще се вложи и в оптимизирането на училищната мрежа.

Приеха бюджета на Община Търговище за тази година.

Това стана на днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО. Бюджетът бе приет с гласовете на 27 общински съветници.

Годишната финансова рамка на Община Търговище е в размер на 59 млн. лв. Приходите са над 57 млн. лв., а увеличението спрямо 2019 година е 7 500 000 лева. Разходната част е балансирана, като за повечето от дейностите има увеличение на предвидените средства. Капиталовата програма възлиза на близо 6 млн. лв.

На днешната сесия бе одобрено предложението на кмета д-р Дарин Димитров Общината да кандидатства по програма за рехабилитация на уличното осветление на територията на града и кварталите "Въбел" и "Бряг".

Докладната записка за отдаване на концесия на сградата на Земеделската банка ще бъде разгледана на следващата сесия. Целта е да бъдат актуализирани условията, съобразно препоръките на Комисията по икономическа политика.

Местният парламент реши и да прехвърли на държавата 16 язовира – публична общинска собственост. Така дейностите и разходите по стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти ще бъдат ангажимент на новосъздаденото Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.