Два базара организира Община Разград в навечерието на коледните и новогодишните празници.

На тях се предлагат хранителни стоки и разнообразни коледни артикули.

Единият базар е разположен в централната част на града в пространството между Художествената галерия "Проф. Илия Петров" и джамията "Ибрахим паша". Той включва 13 шатри и 3 каравани на търговци от Разград, Варна, Търговище и Велико Търново.

Работят две скари, предлагат се понички, палачинки, месни и млечни изделия, греяно вино, чай, сладки, ръчно изработени коледни изделия, играчки и чорапи.

Интересът на търговците към базара в ЖК "Орел" е по-слаб, но ръководството на Община Разград счита, че коледната атмосфера трябва да се усеща не само в централната градска част, а и в кварталите. Затова реализира намерението си базар да има и в най-големия жилищен комплекс, като целта е той да се превърне в традиционен. Там също работят временни обекти за хранене и шатри за търговия. Коледната украса на двата базара бе оформена от общинското предприятие "Паркстрой".

Трима млади лекоатлети получиха парични премии за високи постижения в направление детско-юношески спорт в Разград.

Наградите се връчват след решение на първото за новия мандат заседание на Постоянната комисия за младежта, спорта и туризма по наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград.

Отличените съзтезатели са 12-годишната Натали Колева за успехи в бягането на 60 метра, 18-годишната Виктория Василева в дисциплината хвърляне на чук и Лъчезар Вълчев на 14 години за отличия в бягането на 60 метра, 100 метра с препятствия и скок на дължина.

Общата стойност на паричните премии за тримата състезатели е 1116 лева, разпределени съобразно постиженията на младите спортисти.

 

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е одобрила бизнес плана за развитие на дейността на "Водоснабдяване - Дунав" - Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 година, както и цените на услугите.

Така за 2020 година, от 1 януари, е определена комплексна от 3,42 лв. за кубически метър питейна вода с ДДС. Искането за по-висока с 65 ст. на кубик цена на водата в Разград бе залегнало в бизнесплана, изготвен в началото на тази година от ръководството на водоснабдителното дружество и депозиран в КЕВР, с мотивация, че разходите за ВиК услугите са нараснали значително и цената вече е под себестойността на услугите.

Нормативната процедура предвижда цените, залегнали в доклада, да бъдат одобрени окончателно на открито заседание на Комисията по енергийно и водно регулиране с участието на представители на ВиК-дружествата, насрочено за 17 декември. Комисията е направила анализ на социалната поносимост и социалния ефект на цените на ВиК услугите в района, обслужван от разградското водно дружество.

Изчислението е направено съгласно данни от Националния статистически институт за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Разград за 2018 година Заключението на експертите, изготвили доклада, е, че цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са на нивото на социалната поносимост.

50 наказателни производства са внесени през ноември в Окръжна и трите районни прокуратури в област Разград.

Обвинителните актове са 24 срещу 27 лица.

Най-голям е броят на общоопасните престъпления – 11, следвани от тези против личността – 4. По три акта са внесени за престъпления против собствеността и против дейността на държавни органи и обществени организации. Две са противозаконните деяния срещу реда и общественото спокойствие, а 1 престъпление е извършено против стопанството.

Срещу 11 лица са внесени 11 предложения за споразумения, а тези за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни санкции са 15 срещу 15 лица. По член 61 от Наказателния кодекс са внесени три предложения за прилагане на възпитателни мерки спрямо непълнолетни лица за извършени престъпления, които не представляват голяма обществена опасност.

Общо обвиняемите през ноември са 53 души.

Над 5,2 милиона лева е план-сметката за чистота на Община Разград за следващата година.

Планираният приход от такса "Битови отпадъци" за следващата година е в размер на 3 900 000 лева. Това означава, че се очертава дефицит от над 1,3 милиона лева, спрямо общата стойност на предложената план-сметка. За балансиране на разходите е необходимо да се обезпечи и приходната част с размера на дефицита и на неразплатените средства от 2019.

За следващата година Общинската администрация няма да предложи увеличаване на такса "Битови отпадъци", което предполага план-сметката за дейност чистота да се дофинансира от общинския бюджет - става дума за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Сметосъбирането в Разград и населените места ще става с близо 2 200 контейнера тип "Бобър". Разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията само на града са около 4 100 000 лева.

За следващата година е предвидено зимно поддържане на 626 км улична мрежа в населените места, от които 167 километра в Разград с 42 снегопочиствания на сезон.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.