ВИДЕО: Въвеждат анти-COVID мерки в детски ясли, градини и училища от 15 септември

By 09 Септември 2022

От 15 септември се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Според заповедта на министъра на здравеопазването ограниченията ще продължат до 14 октомври. 

В детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същ персонал. Психолозите, логопедите и ресурсните учители пък трябва да работят индивидуално или в малки групи.

Сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детските заведения, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи. Също, съгласно заповедта, от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; педагогическия персонал и между родителите и персонала.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


При възможност, трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и график за междучасията за отделните паралелки; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката и приемът на учениците да се осъществява през повече входове.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските заведения, училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м.

Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Петък, 09 Септември 2022 17:24