ВИДЕО: Откриха новата учебна година в изцяло обновената професионална гимназия в Две могили

By 15 Септември 2022 Прочетена 1817 пъти 0

Приключиха строително монтажните работи по един от големите и значими проекти, спечелени от Община Две могили - "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС "К. А. Тимирязев" - гр. Две могили” по Административен договор от 08.10.2020г.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 233 031,08лв, от които 1 048 076,12лв европейско и 184 954,65 лв национално съфинансиране.

Ремонтните работи приключихва в срок

Приключиха строително монтажните работи по един от големите и значими проекти, спечелени от Община Две могили  „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев“ - гр. Две могили” по Административен договор от 08.10.2020г.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 233 031,08лв, от които 1 048 076,12лв европейско и 184 954,65 лв национално съфинансиране.

Ремонтните работи приключихва в срок по индикативен гафик, съгласно подписания договор с изпълнителя. На 17.08.2022г. е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект на Община Две могили.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за проектиране и изпълнение на СМР в двете основни сгради – учебен корпус и общежитие са:

  • Мерки за енергийна ефективност – Подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, под, Подмяна на котелна и отоплителна инсталация, отоплителни тела, Подмяна вътрешно осветление

  • Строително ремонтни работи включващи - цялостен вътрешен ремонт на сградите –боядисване на стаи и коридори, подмяна на врати, подмяна на настилки,

  • Изцяло подменени електро и ВиК инсталации, извършен основен ремонт на покрива на двете сгради

С изпълнението на договора в сградата бяха създадени условия за достъпна среда за хора с увреждания като е изграден асансьор.

Постигната е конкретната цел на проекта, а именно  създадена е съвременна и модерна материална база за обучение, която превръща училището в привлекателно място, която да осигури на учениците възможност за цялостно развитие на уменията им. 

По индикативен график, съгласно подписания договор с изпълнителя. На 17.08.2022г. е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект на Община Две могили.

Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за проектиране и изпълнение на СМР в двете основни сгради – учебен корпус и общежитие са:

  • Мерки за енергийна ефективност – Подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, под, Подмяна на котелна и отоплителна инсталация, отоплителни тела, Подмяна вътрешно осветление

  • Строително ремонтни работи включващи - цялостен вътрешен ремонт на сградите –боядисване на стаи и коридори, подмяна на врати, подмяна на настилки,

  • Изцяло подменени електро и ВиК инсталации, извършен основен ремонт на покрива на двете сгради

С изпълнението на договора в сградата бяха създадени условия за достъпна среда за хора с увреждания като е изграден асансьор.

Постигната е конкретната цел на проекта, а именно  създадена е съвременна и модерна материална база за обучение, която превръща училището в привлекателно място, която да осигури на учениците възможност за цялостно развитие на уменията им. 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Четвъртък, 15 Септември 2022 16:41
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net