Обработиха горите на горско стопанство "Сеслав" Кубрат срещу вредителя "Гъботворка"

By 10 Май 2024
Гъботворката е пеперуда, чиито гъсеници повреждат пъпките и листата на широколистните дървета. Гъботворката е пеперуда, чиито гъсеници повреждат пъпките и листата на широколистните дървета. Снимка: Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово

Горите на държавно горско стопанство "Сеслав" Кубрат са обработени срещу вредителя "Гъботворка" чрез въздушно пръскане.

Проведеното мероприятие е по утвърдената прогноза на Лесозащитна станция гр. Варна за 2024 г. Използваният биологичен препарат не е вреден за здравето на хората, а площите са третирани при подходящи метеорологични условия, в първа и втора възраст на вредителя и при развитие на размера на листа над 45%.

Гъботворката е пеперуда, чиито гъсеници повреждат пъпките и листата на широколистните дървета в първата половина на вегетационния сезон, като при висока численост на популацията причиняват и 100% обезлистване на горските територии и нанасят значителни вреди на горското стопанство.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

Според специалистите от Лесозащитна станция - гр. Варна ранното затопляне на времето през 2024 г. е провокирало по-ранното излюпване на вредителя, което е наложило и по-ранното провеждане на мероприятието.

Общо 2 523 дка широколистни насаждения в обхвата на Регионална дирекция по горите - Русе са третирани срещу вредителя. Обработени са основни дървесни видове цер, благун и сребролистна липа, с очакван процент на обезлистване от 30% до 100%.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Петък, 10 Май 2024 12:58