ВИДЕО: РИОСВ - Русе с извънредни проверки по сигнали за неприятни миризми в Разград

By 22 Април 2024 Прочетена 596 пъти 0

По разпореждане на министъра на околната среда и водите, извършиха извънредна проверка по сигнал за неприятни миризми в Разград.

Дадени са предписания на ВиК оператора, които трябва да бъдат изпълнени в едноседмичен срок.

Допълнително предписание за почистване на речното корито и бреговата ивица ще бъде дадено на местните власти. 

По сигнали на жители на Разград, в централните части на града, са усетени неприятни миризми, които са с вероятен източник дъждопреливниците на канализационната мрежа.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Извършена е незабавна проверка от екип на РИОСВ – Русе, които са направили обходи в района на заустванията в река Бели Лом. По време на проверката не са усетени неприятни миризми.

В участъка около точките на заустване е констатирано подприщване на реката, вследствие на паднало дърво, което значително намалява естествената й проводимост. На изхода на Градската пречиствателна станция е установено видимо увличане на утайка.

Взети са проби от отпадъчните води за физико-химичен анализ, които ще се изпитват в Регионална лаборатория – Русе.

На "Водоснабдяване Дунав", който е оператор на Градската пречиствателна станция, са дадени предписания в едноседмичен срок да се извърши обследване на канализационната мрежа, дъждопреливниците и ревизионните шахти, а, при необходимост, в едномесечен срок дружеството да ги почисти от утайки и затлачвания.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net