ВИДЕО: Административният съд в Русе отчита ръст на делата с фактическа и правна сложност през 2022

By 21 Март 2023

Административният съд в Русе отчита нисък процент на "висящите" дела и увеличен брой на производствата с фактическа и правна сложност през миналата година.

Това стана ясно от отчета на институцията за дейността през 2022 година.

Освен това, съдът е продължил да прилага политика на постоянен контрол и ефективно разходване на бюджетните средства, с цел оптимално използване на ресурсите.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Заради сложността на делата, често страните искат да се назначи експертиза, но отказват да плащат. Тогава съдът е принуден да отдели от собствените си средства, обясни председателят на Административен съд - Русе Диан Василев.

За по-сложните експертизи, дори се оказвало трудно да се намерят вещи лица, заради тяхната натовареност. Още по-сложно ставало, когато вещото лице е IT специалист.

Според наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, за особено сложни и специфични експертизи, извършени от висококвалифицирани специалисти, възнаграждението може да бъде увеличено до 100%.

Вижте повече във видеото.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Вторник, 21 Март 2023 15:22