Отхвърлиха жалбата на Монтюпе срещу наложения акт от РИОСВ

By 23 Декември 2015 Прочетена 1197 пъти 0

Със свое решение от днес, Административен съд - Русе отхвърли жалбата на Монтюпе срещу заповед на директора на екоинспекцията, с която в края на септември бе пломбирано устройство за леене на алуминий. С акта бе наложена принудителна административна мярка за извеждане от експлоатация на инсталация в завода до привеждане дейността на дружеството в съответствие с изискванията на комплексното разрешително.

Жалбоподателят оспори заповедта с мотивите, че липсват материалноправни основания за издаването на административния акт. Според съда, обаче, двете наказателни постановления за нарушаване на Закона за опазване на околната среда, определят извода, че дружеството не е преустановило замърсяването или спазването на определени емисионни норми. А според представеното писмено становище на Директора на Регионалната здравна инспекция в Русе установените наднормени емисии са предпоставка за повишен здравен риск за населението на определени райони в града.

По изложените съображения съдът е приел, че оспореният административен акт е законосъобразен, а жалбата и изложените в нея възражения и правни доводи – неоснователни. Решението на Административен съд в Русе подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net