ВИДЕО: Местната инициативна група "Тутракан - Сливо поле" започна подготовка за новия програмен период

By 13 Септември 2021

Подготовка за новия програмен период до 2027 година започват от местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле".

Екипът ще разработи нова стратегия за развитие според потребностите на бенефициентите на територията.

Обученията, които организират от Местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле" на територията са от значение не само за бенефициентите, но и за техните консултанти.

Местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле" е активна на територията на две области – Русе и Силистра.


Към края на септември се очаква да бъде отворена мярка, която администрира разписването на новите условия, на които трябва да отговаря всяка неправителствена организация и на новите интервенции.

В тази връзка от Местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле" ще направят пълно представяне на фокус групите и оперативните програми, в които желаят да бъдат включени.

Вижте повече подробности във видеото.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Понеделник, 13 Септември 2021 18:34