273 деца са записани в първи клас след първо класиране в Разград

By 04 Юни 2024
Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 11 юни, а записването ще е между 12 и 17 юни. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 11 юни, а записването ще е между 12 и 17 юни. Снимка: КИС 13

273 деца са приети и записани в първи клас след първо класиране в желано от тях и родителите им училище в град Разград.

От днес до 23:59 ч. на 10 юни електронната система за прием е отворена за второ класиране и вече се регистрират заявления. Свободните места са общо 61, като във всяко от  шестте основни училища в Разград варират между 3 и 38 свободни места.

Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 11 юни, а записването ще е между 12 и 17 юни.

Деца, които са приети на първо класиране, но не са записани в съответното училище, автоматично отпадат от приетите, губят регистрационния си номер, с който са участвали в първо класиране и могат да кандидатстват отново за прием в следващите две класирания с ново заявление и нов регистрационен номер.

При затруднение на родителите с регистрацията в електронната система на разположение ще бъде служител от отдел  Образование, младежки дейности и спорт", който ще съдейства при регистрирането на заявленията в стая 602Б в административната сграда на Община Разград. За деца, които не фигурират в Локална база данни "Население" (ЛБДН) на община Разград, заявление може да бъде регистрирано само в административната сграда на Община Разград, стая 602Б.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

Общият брой на подлежащите на прием в шестте градски училища за учебната 2024/25 г. деца е 315. Освен подлежащите за първи клас 7-годишни деца, електронният прием включва и тези, които ще постъпят в първи клас на 6-годишна възраст, както и тези, които са отложени с една година – 8-годишни деца.

Припомняме, че според Наредба №30 за електронния прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград, приета от Общински съвет-Разград на 25.10.2022 г., водещ критерий при приема е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При кандидатстването децата ще бъдат разпределени в 4 групи. Деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението, дава най-много точки на бъдещия първокласник и го класира в първа група. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в желаното училище, също ще се разпределят в първа група. Приемът в училищата ще се осъществява последователно по реда на четирите групи, като първо се приемат децата от първа група.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Вторник, 04 Юни 2024 16:41