Нов размер на данъка върху таксиметровите превози в Разград

By 15 Юли 2016

Определят новия размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в Разград.

Предложението на общинска админитрация за изменение и допълнение на Наредба 18 за определяне размера на местните данъци в общината е за всеки отделен автомобил, за който има издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, да се плаща по 350 лева на година. Тези изменения на наредбата ще влязат в сила от 1 януари следващата година.

Целта е наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания, както и да се стимулира спазването на правилата и нормите, регламентирани в Закона за местните данъци и такси. Очакваните резултати са подобряване цялостната дейност по прилагане на наредбата и увеличаване на приходите от данъци приблизително със 70 000 лева.

Измененията са на база новите моменти в Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Съгласно нормативната уредба, данъкът трябва да е от 300 до 1000 лв и да се определи в срок до 30 септември. 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.