ВИДЕО: Община Разград подписа споразумения със сдруженията на 17 сгради-кандидати за саниране

By 30 Май 2023

Община Разград подписа 17 партньорски споразумения със Сдружения на собственици за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищни сгради.

Проектите са на обща стойност над 13 милиона лева, като най-малкият е за близо 200 000, а най-големият – за около 1 400 000 лева.

12 от заявленията за участие в санирането, финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост, са подадени чрез професионални домоуправители, а останалите – чрез управителните съвети на Сдруженията.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


До крайния срок в Община Разград са били подадени заявления за 16 сгради в областния център и за една в село Стражец. В момента О
бщинска администрация изготвят количествено-стойностни сметки за всеки проект, попълват и обработват документите, нужни за въвеждане в информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България, като крайният срок е 31 май.

Проектите са на обща стойност 13 301 000 лв., най-малкият е за 194 000 лв., а най-големият – за 1 358 000 лв. Следващият етап от процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1" е класиране на проектите от Министерството на регионалното развитие.

Това се извършва по различни критерии, като максималният брой точки е 140, а минимумът, за да бъде включен проектът в класиране, е 72 точки.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Вторник, 30 Май 2023 17:16