Община Разград спечели още едно дело срещу МРРБ за наложена корекция по европроект

By 19 Април 2024
Решението на Върховен административен съд е окончателно. Решението на Върховен административен съд е окончателно. Снимка: КИС 13

Община Разград спечели още едно дело срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството за наложена корекция по европроект.

Върховния административен съд излезе с окончателно решение по делото за наложена на Общината финансова корекция във връзка с изпълнение на европроекта "Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на Разград", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020".

Решението е във връзка с наложена корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-27 с изпълнител ДЗЗД "ОП 3А-5А" на стойност 543 309,27 лв. без ДДС (651 971,12 лв. с ДДС) по обособена позиция № 5 "ОУ "Н. Й. Вапцаров" с дворно място – реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място и изграждане на енергоспестяващо осветление".

Санкцията е наложена през септември 2021 г. от заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж". Обжалвана е от Община Разград пред Административен съд-Разград, с чието решение корекцията е отменена, но впоследствие това решение е обжалвано от ръководителя на Управляващия орган пред Върховния административен съд.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

Аргументите на Управляващия орган за налагане на санкция са свързани със срока на изпълнение на обществената поръчка. И двете съдебни инстанции обаче установяват, че забава в изпълнение на ремонтните работи няма и поръчката е изпълнена в срок.

"Следва да бъде посочено, че установената от органа продължителност на изпълнението от 234 дни не превишава нито максимално допустимия като продължителност срок по документацията от 240 дни, нито фиксираната крайна дата на изпълнение на поръчката – 30.11.2019 г. (актовете обр. 19 и за двата корпуса са съставени на 15.11.2019 г.)" – обясняват върховните магистрати в своето Решение 4870/17.04.2024 г.

Решението на Върховен административен съд е окончателно, с него МРРБ е осъдено и да заплати на Община Разград разноски в размер на 100 лева.

Припомняме, че преди месец Община Разград спечели друго дело за наложени санкции по същия проект, но по друга обособена позиция - "Изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф“-Разград" - и на по-висока стойност - 272 172,71 лв.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Петък, 19 Април 2024 13:58