От понеделник започва плащането на част от местните данъци и такси в Разград

От понеделник започва плащането на местните данъци и такси в Разград От понеделник започва плащането на местните данъци и такси в Разград снимка: КИС 13

Данъчната кампания по заплащане на Данък върху недвижимите имоти  и Такса за битови отпадъци в Община Разград започва в понеделник, 06.02.2023 г.

Припомняме, че останалите местни данъци и такси - Данък върху превозните средства, Патентен данък, Данък върху таксиметров превоз на пътници и Такса за притежаване на куче - се заплащат от 03.01.2023 г.

Три от местните налози - Данъкът върху превозните средства, Данъкът върху недвижимите имоти и Таксата за битови отпадъци - се заплащат на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври 2023 г. На предплатилите до 30 април 2023 г. за цялата година се прави отстъпка - 5 на сто.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Начините, по които гражданите може да заплатят местните си данъци и такси, са следните:

  1. В Център за административно обслужване (ЦАО) „Местни данъци и такси - Паричен салон“ в Община Разград – (в брой), находящ се в гр. Разград, ул. Бели Лом 37А, стая 08, партер от 8:00 до 18:00 часа без прекъсване;
  2. В Център за административно обслужване (ЦАО) „Местни данъци и такси - Паричен салон“ в Община Разград – (безкасово с ПОС-терминално устройство);
  3. По банков път – по следната банкова сметка на Община Разград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД –клон –Разград: IBAN: BG62 TEXI 9545 8405 9718 01, BIC:TEXIBGSF; 
  4. В брой срещу издаване на приходна квитанция – във всички кметствата на територията на общината;
  5. С пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД;
  6. В офиси или онлайн платформи на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция или дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Разград – в офисите и на касите на „Изипей“ АД и чрез мобилното приложение iCard;
  7. Чрез дигиталните канали на лицензирани кредитни институции (банки), извършващи платежни услуги по приемане на плащания за местни данъци и такси към Община Разград - услугата за интернет банкиране e-Postbank и мобилното приложение за мобилно банкиране m-Postbank на „Юробанк България“ АД /Пощенска банка/и услугата за електронно банкиране на ДСК Директ на „Банка ДСК“ АД;
  8. В пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД.

За всяко данъчно задължено лице ще бъдат подготвени годишните съобщения с размера на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2023 г., както и с всички по вид и размер просрочени задължения, ако има такива, и същите ще бъдат изпратени чрез „Български пощи“ ЕАД в срок до 01.03.2023 г.

Всички местни данъци и такси са непроменени в сравнение с предходната година. Припомняме, че Такса за битови отпадъци за жилищните имоти, находящи се в  гр. Разград, на физическите и юридически лица е в размер на 5,00 на хиляда. За жилищните имоти, находящи се в населените места на Община Разград, на  физическите и юридически лица таксата е в размер от 8,57 до 25,00 на хиляда, а за нежилищните имоти на физическите и юридически лица - 6,5 на хиляда.

Сроковете, редът и начина на плащане на местните данъци са подробно описани на интернет страницата на Община Разград в секция „Местни данъци и такси“. Там е публикувана и Заповедта за освобождаване на част от таксата за битови отпадъци на лицата, подали декларации до края на предходната година.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Четвъртък, 02 Февруари 2023 15:49
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net