Започва подмяната на водопроводите в Доброшката махала в Разград

By 22 Април 2024
Най-големият етап в проекта включа подмяна на 5473 метра водопроводи, касае захранването на 370 имота в района. Най-големият етап в проекта включа подмяна на 5473 метра водопроводи, касае захранването на 370 имота в района. Снимка: КИС 13

Започва последният етап от проекта "Реконструкция на улични водопроводи и сградни отклонения в югозападната част на град Разград".

Днес бе открита строителна площадка и определена строителна линия.

Етапът, който в проекта е под №1, е най-големият от петте етапа по проекта, включа подмяна на 5473 метра водопроводи, касае захранването на 370 имота в района. Финансирането за реализацията на този етап в размер на 2 536 394,47 лв. бе отпуснато на Община Разград от МРРБ в края на миналата година.

Участъкът, в който ще се извършват изкопни работи и подмяна на тръби, включва улиците южно от "Жеравна" и западно от "Юмрукчал", включително и част от тази улица. Изкопните работи започват от улиците: "Сребърна", "Александър Стамболийски", "Силиврия" и "Полковник Марков".

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

Проектът се изпълнява от ДЗЗД"СКС-06". Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи е 180 календарни дни от откриването на строителна площадка и определяне на строителна линия.

Улиците, по които ще се работи, няма да се затварят, но движението по тях ще е затруднено, поради което се призовават водачите на МПС да са внимателни, когато преминават през участъците, в които се подменят водопроводи. Община Разград се обръща към живеещите в районите, където ще се извършват ремонтни дейности, с молба да оказват съдействие като преместват автомобилите си от участъците, в които се работи.

След подмяна на водопроводите фирмата-изпълнител има ангажимент да възстанови асфалтовото покритие на разкопаните участъци.

Продължава и работата по подмяна на водопроводите по улиците "Люлебургас" и "Кратово". Това са последните улици от етап 2 на проекта за реконструкция на водопроводите в Доброшката махала, където водопроводите не бяха подменяни от повече от 50 години и загубите на вода надминаваха 70%. 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.