Подобряването на качеството на живот е важна цел на екипа на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле"

By 03 Юли 2023
Подобряването на качеството на живот е важна цел на екипа на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" Подобряването на качеството на живот е важна цел на екипа на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" снимка: Община Сливо поле

Нови възможности и надграждане на развитието на териториите на двете Общини Тутракан и Сливо поле, СНЦ "МИГ  Тутракан - Сливо поле".

Това е възможно чрез изпълнение на дейностите в проект по договор №РД 50-87/24.03.2023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020.

Екипът се стреми да посети всички населени места от територията, за да може да получи повече информация за потребностите на общността /местното население/, която ще послужи при разработването на Стратегията ВОМР 2023 -2027г.

Първите дейности са информационни срещи със заинтересовани страни. Те се провеждат на територията на двете Общини - Тутракан и Сливо поле.

Първите срещи се състояха с екипите на Общинските администрации и училищата, тъй като в новия период до 2027г. програмата "Образование 2021-2027" ще бъде включена в стратегията като допустим инструмент за финансиране на територията на "МИГ Тутракан - Сливо поле".

По този начин ще бъде надградена съществуващата стратегия за ВОМР 2014-2020.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

"Децата са нашето бъдеще и инвестирането в тяхното развитие още от ранна възраст е задължение не само на родителите, но и на цялото общество, всички тези положени грижи ще се възнаградят с времето.Чрез различни обучения на педагогическия и непедагогическия персонал ще се опитаме да създадем една по-добра среда за учащите в училищата на територията на "МИГ Тутракан - Сливо поле", споделиха от екипа на местната инициативна група.

Информационните срещи са интересни, тъй като все още е малко информацията, която се подава за възможностите за кандидатстване в новия период,  дори и при националните програми. Важно е да се отбележи, че изграденият опит от изпълнението на Стратегията ВОМР 2014-2020г. доказва, че малките земеделски стопани, стартиращият бизнес /микро предприятията/ и неправителствените организации са убедени, че подходът "Лидер" е възможност да получат средства, които да им послужат за реализиране на техните идеи, своевременно, и да ги надграждат във времето.

С изпълнението на дейностите, включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле",  местната общност ще получи информация за новите възможности, които се откриват чрез инструментите на Европейския съюз, структурните фондове, Програма "Околна среда" 2021 – 2027, "Конкурентоспособност и иновации" 2021-2027,  Програма "Образование" 2021 – 2027,  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и  Стратегическият план за развитие  2021-2027.

Чрез подхода "Лидер" до местната общност достига повече ресурс от ЕС и той спомага за подобряване на инфраструктурата в населените места и запазване на културното-историческото наследство за поколенията.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Понеделник, 03 Юли 2023 16:50