В Сливо поле се проведе заключителна конференция по проект за ранно детско развитие

By 16 Юни 2023
В Сливо поле се проведе заключителна конференция по проект за ранно детско развитие снимка: Община Сливо поле
Днес в залата на Младежки дом гр. Сливо поле се проведе заключителна конференция по проект "Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле" с бенефициент Община Сливо поле.
 
Проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
 
Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на услуги за Ранно детско развитие в местната общност за периода от 14 юли 2016 г. до 30 юни 2023 г.
 
По проекта реална подкрепа е предоставена за 318 деца на възраст от 0-7 години и техните семейства в посока подобряване качество им на живот, превенция на бедността и социално изключване.
 
Кметът на община Сливо поле г-н Валентин Атанасов поздрави участниците и даде положителна оценка за професионалната и екипна работа на екипа за управление на проекта и специалистите, които предоставят услугите за ранно детско развитие в община Сливо поле, за отговорното отношение и стремеж към прилагане на интегриран подход в грижата за децата в ранна възраст.
 
На срещата присъстваха кметове на кметства в Общината, представители на социални и образователни институции, родители и деца, потребители на услугите за ранно детско развити.
 
Специалистите, работещи по проекта споделиха вълнуващи моменти, трудности, предизвикателства и добри практики от работата си с децата и техните родители.
 
Във връзка с осигуряване на устойчивост на предоставяните по проекта услуги за ранно детско развитие Община Сливо поле е получила одобрение за разкриване на Общностен център за деца и семействата за продължаване на предоставянето на услугите със Заповед №РД01-0674/25.04.2023 г. за предварително одобрение на Изп.директор на АСП, считано от 01.07.2023 г. с капацитет 45 места.
 
Услугите ще се предоставят в центровете за ранно детско развитие, създадени и оборудвани по проекта за Социално включване, както следва:
- с. Кошарна, ул. "Васил Левски", № 32-В;
- в гр. Сливо поле с адрес: ул. "Съединение" № 3, в сградата на Младежки дом-гр. Сливо поле;
- с.Малко Враново, ул. "Еделвайс" № 16 в специално построена по проекта сграда за предоставяне на услуги за деца на общински терен в двора на Детска градина "Пролет", с. Малко Враново;

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Петък, 16 Юни 2023 17:57