fbpx

Над 370 милиона лева са общите приходи в офиса на НАП в Русе за миналата година.

Това е с 18,5 милиона лева повече, в сравнение с постъпилото в Републиканския бюджет от приходната агенция в Русе през 2019 година.

Въпреки икономическата криза, породена от епидемията с COVID-19, бизнесът и гражданите в Русенска област са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките си, сочат отчетите за 2020 година на офиса на Националната агенция за приходите в Русе.

Като цяло на национално ниво постъпленията в НАП през миналата година са близо 25 милиарда лева. Това е с над 1,1 млрд. повече от 2019.

Вижте подробностите във видеото.

От днес започва данъчната кампания за физическите лица.

През миналата година в офиса на НАП в Русе от гражданите са подадени малко над 16 000 годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Крайният срок за обявяване на доходите 30 април, напомнят от приходната администрация.

Юридическите лица подават декларациите си от 1 март до 30 юни за пръв път през тази година, според последните промени в законодателството.

Срокът за плащане на корпоративния данък е краят на юни.

Вижте подробностите във видеото.

Aгенцията за приходите ще признава разходите на фирмите за данъчни цели, когато са свързани с тестване на служители за наличие на коронавирус.

Това произтича от разпоредбите в Закона, които задължават работодателите да извършват разходи, чрез които да се осигури надеждна диагностика на персонала, за да се предотврати разпространяване на заразата.

Съгласно чл. 11 от ЗКПО разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

 

От офиса на НАП в Русе напомнят също, че до края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца.

Данъчните облекчения за деца с увреждания дават възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане.

Близо 1000 клиенти, само за 2 от услугите на НАП, е можело да си спестят посещението в офиса на НАП в Русе след усилването на противоепидемичните мерки тази есен.

През октомври и първата десетдневка на ноември електронната система за управление на клиентския поток е регистрирала 7637 заявки за ползване на различни услуги. От тях 619 са за подаване на данъчни и осигурителни декларации, като за всички тях има възможност да се изпратят по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ от НАП или квалифициран електронен подпис /КЕП/.

При подаването на годишните декларации за доходите през пролетта от това се възползваха близо 85% от гражданите, а за самоосигуряващите се лица и за фирмите това вече се изисква от закона. Друг пример е внасянето на задълженията, като в разглеждания период 319 клиенти са посетили офиса, за да използват услугата "Извършване на плащане чрез ПОС терминал" през 11-те устройства в салоните за обслужване. Това има редица предимства пред банковите преводи, но може пълноценно да се замени с електронния ПОС терминал в сайта на НАП, който е на разположение 24 часа в денонощието през всеки ден от седмицата и плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента.

Най-използваната услуга на НАП е уточняване на здравно-осигурителен статус, която също може да се ползва изцяло по електронен път, като справки за актуалното състояние или за конкретни периоди на осигуреното лице мотат да се правят и само с ЕГН, а за подаването на декларации е необходим ПИК.

Приходните служители съдействат на всеки клиент за конкретни проблеми, но е добре преди тези срещи всеки да провери дали може да получи услугата от сайта на Агенцията, от телефона на нейния информационен център или от телефоните на русенския офис, които са посочени на електронната страница. Приходната администрация предлага 114 електронни услуги.

Офисът на НАП в Русе препоръчва на клиентите си да спазват обявените противоепидемични мерки и да се съобразяват с тяхното прилагане в салоните за обслужване, където със синя маркировка са обозначени посоките за входящ и изходящ поток и местата за изчакване, както и периодите за дезинфекция.

Близо 3700 търговци в страната са получили електронни писма от НАП за нелогично високи касови наличности в последните дни.

Според софтуерните системи на приходната агенция и годишните отчети на дружествата, те държат на каса близо 670 милиона лева. С писмата НАП насърчава дружествата да прегледат счетоводните си записи и да направят доброволни корекции, в случай че не всички суми са действително налични.

С това трябва да се съобразят 108 фирми от област Русе, които вече са известени, че могат да направят уточнения в офиса на НАП.

Отделно напомняне за значителен размер на материалните запаси спрямо приходите от продажби са получили група юридически лица, които също имат възможност доброволно да коригират данъчните си вноски.

Страница 1 от 23
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.