Актуализираха списъка на средищните детски градини и училища в Разград за тази година.

Решението бе взето единодушно с 26 гласа "За" на днешното редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Само детска градина "Митко Палаузов" в Разград може да бъде включена в Списъка на средищните детски заведения. За всички малчугани, които пътуват до там е осигурен безплатен транспорт. 7 пък са училищата на територията на общината, които отговарят на критериите за средищни – това са 5 училища в Разград и по едно в селата Киченица и Осенец.

Общинските съветници разгледаха и докладна записка за обезпечаване на авансово плащане, чрез издаване на запис на заповед по Проект "Създаване на звено за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж - Разград". Допустимият размер е до 20 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ.

Докладната записка беше одобрена с 24 гласа "За" без против и въздържали се.

Актуализирането на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие обсъдиха бизнесът и местната власт в Търговище.

Близо 40 собственици и представители на фирми от различни браншове в региона сe включиха в бизнес форума.

Партньорство между Общините и местния бизнес е едно от условията за възход на икономиката и развитие на инфраструктура, заяви кметър на Община Търговище д-р Дарин Димитров. Той благодари на участниците във форума за тяхната ангажираност и желание за диалог с местната власт.

Основна тема на работната среща бяха възможностите за актуализиране на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Търговище до 2020, като целта е включването в него на инвестиционните идеи на бизнеса. Бяха представени основните възможности за подкрепа на планираните дейности на бизнеса по проекти за развитие на градска среда, спорт, култура, мобилност, индустриални зони и туризъм.

Вече приключват масовите кампании в туризма, търговията с уличните щандове, селскостопанските дейности, а по традиция след Димитровден намаляват и строителните работи, заради което без постоянна работа остават мнозина граждани, които трябва да предприемат някои действия, за да не се прекъсва здравното им осигуряване.

За това напомнят от Националната агенция за приходите в Русе.

Основното е, че след изтичането на договорите им, сезонно наетите работници трябва сами да плащат здравните си осигуровки, ако не започнат друга работа или не се регистрират на трудовата борса с право на обезщетение. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се предоставят от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец №7 в офиса на НАП в Русе.

Гражданите, които са трайно безработни, не получават обезщетение от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2018 година трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2018 година. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица за тази година е 20,40 лв. Декларация образец 7 се подава също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца). Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи в офиса на НАП в Русе или на интернет страницата на Агенцията за приходите.

Във Видин се проведе обществено обсъждане на актуализираната стратегия за национална сигурност.

Събитието бе с цел да запознае гражданите на Северозападния регион на планиране с готвените промени в документа.

По покана на на представители на Кабинета на премиера срещата бе организирана и се проведе във филиала на Русенския университет в крайдунавския град. Една от причините Русенският университет да бъде избран за домакин и организатор на общественото обсъждане е приносът му към сигурността на страната благодарение на разкритите специалности в това направление.

По време на представянето на актуализирания документ са били обсъдени въпроси, които касаят Видин и региона. Ректорът на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева заяви, че е въпрос на политика на висшето училище да помага на видинския регион да се развива.

Подобни обществени обсъждания на актуализираната стратегия за национална сигурност ще се проведат в 7 града на страната.

Да се актуализират текстовете от Закона за кръводаряването настояват от Българския червен кръст. Въпреки че, въпросът е бил повдиган многократно, все още няма движение в тази посока.

Една от дейностите в които доброволците от Българския червен кръст в Русе вземат активно участие е безвъзмездното кръводаряване. Във връзка с него, от БЧК многократно са повдигали въпроса за редактиране на текстовете в закона, които според тях са доста остарели.

Над 2700 доброволци работят към общинската организация на БЧК в Русе. Те са разпределени в 33 дружества. Една от най-активните структури е на Младежкия червен кръст. 

През 2016 от БЧК в Русе са обучили 16 младежи за професионални спасители. 

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.