fbpx

Предлагат актуализация на таксата за битови отпадъци в Разград.

Местната администрация е изготвила предложение за докладна записка, която да бъде обсъдена на заседанието на Общинския съвет през декември.

През следващата година започва оздравителен процес за преодоляване на дисбаланса по отношение на битовите отпадъци в общината. За Разград се предлага увеличение на такса смет от 3,3 на 4 промила, а по населените места стойностите са различни - между 5,50 и 25 промила.

Този налог не е променян в общината от декември 2014 година, а се е увеличил близо три пъти размерът на отчисленията, които всяка Община внася в Регионалната инспекция по опазване на околната среда. Това, както и разходите за почистване във всяко отделно населено място, са основни елементи от формирането на необходимата сума за поддържане на чистота.

През последните 5 години са се получили недобори, които водят до натрупване на значителен размер на неразплатени разходи, поради което възниква необходимостта от актуализация на действащите такси "Битови отпадъци", на принципа "Замърсителят плаща". Ако бъде приета план-сметката за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата, през следващата година дисбалансът по отношение на битовите отпадъци ще бъде преодолян.

Ако предложението не бъде одобрено, след средата на годината, Общината няма да има финансов ресурс да поеме този сериозен разход.

Междувременно от Общинска администрация продължават да работят по двата проекта за чистота – изграждането на трета клетка на Регионалното депо за отпадъци и сепариращата инсталация.

Община Бяла започна изпълнението на проект за рекултивация на старото депо за битови отпадъци.

Днес беше направена символична първа копка на строителните дейности. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

Основната цел на проекта е да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на Европейския съюз и националното законодателство в областта на управление на отпадъците.

Чрез рекултивацията се цели да се постигне възстановяване на терените и създаване на възможност за последващото им използване.

Общата засегната площ е близо 27 000 кв.м. Предвидени са 3 етапа на изпълнение. Общата стойност на проекта е за над 1,4 милиона лева, от които 85% са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са национално съфинансиране.

На въпроси, свързани с отчисленията за отпадъците, да отговори на следващото заседание на Общинския съвет кметът на Русе Пенчо Милков.

За това настояват в изявление от групата на ВМРО в местния парламент. Те искат и да се извърши анализ на действията на администрацията през годините, за да се разбере защо в Русе няма изградена инсталация за сепариране на битови отпадъци.

Според общинския съветник от патриотите Пламен Цветков, на територията на общината се генерират около 67 000 тона отпадъци, за които се плащат отчисления, тъй като няма изградена инсталация за сепариране и компостиране. В тази връзка от групата на ВМРО настояват на следващото заседание на Общинския съвет да получат отговор на няколко въпроса.

Припомняме, че през миналата седмица от НСОРБ и Министерството на околната среда и водите постигнаха споразумение, за определяне на по-ниски и балансирани размери на отчисленията за депониране на отпадъци. Така през 2020 година сумите ще се изчисляват на база 69 лева за тон, през 2021 – 82 лева,, за да достигнат 95 лева за тон през 2022. По този начин се дава възможност да се направи необходимия преход към въвеждането в експлоатация на изграждащите се към момента общински инсталации за третиране и компостиране и за сепариране на битовите отпадъци.

Страница 1 от 3
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.