Пълен запис от провелата се днес в Русе пресконференция на министъра на околната среда и водите Нено Димов относно негова среща с представители на "Монтюпе", на която е било обсъдено замърсяването на въздуха в града.

Намалиха санкцията на "Монтюпе" за неорганизирано изпускане на емисии от 300 хиляди на 100 хиляди лева.

Тя беше наложена със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе през май миналата година и потвърдена от Районния съд.

Според съда, възражението на жалбоподателя за несправедливо голяма санкция и неправилно приложение на закона в частта за определяне на наказанието е основателно. В конкретния случай е постъпил сигнал от граждани само от една точка в града, а проверяващите категорично свидетелстват, че са усетили специфичната миризма едва в непосредствена близост до предприятието.

Затова съдът е счел, че тези факти свидетелстват за много по-ограничено разпространение на неорганизирано изпускани емисии. Съдебният състав е приел, че има смекчаващи обстоятелства, свързани с предприети дейности за подобряване и усъвършенстване на производствения процес и работната среда, с цел предотвратяване на замърсявания на атмосферния въздух включително и намаляване и преустановяване на неорганизираното изпускане на емисии.

С тези съображения касационната инстанция е счела, че решението на Районен съд – Русе е неправилно поради нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено, а наказателното постановление – изменено, като наложената имуществена става 100 000 лева.

Решението на Административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Днес в Административен съд - Русе се гледа касационно дело по жалба на предприятието за автомобилни части "Монтюпе" срещу решение на Районния съд от март тази година, с което е потвърдено наказателно постановление на директора на РИОСВ - Русе за налагане на санкция в размер на 300 000 лева.

Тя е за неорганизирано изпускане на вредни вещества. Според адвоката на предприятието Людмил Павлов има основания решението на първа инстанция да бъде отменено.

Юристконсултът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе Владислав Димитров заяви, че според екоинспекцията наложената санкция е правилна както и решението на Районния съда, който я е потвърдил.

Административният съд в Русе ще се произнесе по касационното дело в едномесечен срок.

Мерките, които заводът за автомобилни части "Монтюпе" в Русе е предприел за подобряване на екологичното състояние на предприятието са обещаващи, но не са достатъчни.

Това каза днес министърът на околната среда и водите Нено Димов, при срещата си с представители на френския завод.

Въздуът в Русе остава един от най-наболелите проблеми на града. Според русенци трябва да има качествена апаратура, която да дава ясна картина за замърсяването му. Днес по време на срещата на екоминистъра с "Монтюпе" в РИОСВ, няколко души бяха излезли за пореден път на протест с искане проблемът с въздуха в Русе да бъде разрешен.

Според ресорния министърът първите мерки за решаване на проблемите вече са взети. През последните месеци заводът е направил инвестиции в размер на близо 7 милиона евро за подобряване на екологичната си система. От три дни в предприятието за автомобилни части работи апаратура, която замерва вредните емисии, но до този момент тя улавя само едно от специфичните химични вещества. Данните от мониторинговата система за качеството на въздуха ще се съпоставят с информацията от новата станция на екоинспекцията

Припомняме че преди броени дни на завода бе съставен акт, тъй като е нарушил забраната да отваря производствените халета, от които излизат неприятните миризми.

Съставиха акт на "Монтюпе".

От РИОСВ - Русе са констатирали нарушение на 15 април, при извършени извънредни проверки по сигнали на граждани за неприяти миризми. На място е установено, че транспортните врати 1, 3, и 6 на Хале 3 са били отворени към 09:30 и към 20:00 часа, документирано със снимков материал. Не се е наблюдавало движение на техника, хора или товаро-разтоварни дейности през вратите.

Според инспекторите, това е нарушение на даденото при предходни проверки предписание за постоянно затваряне на вратите, които са разположени на западната фасада на Хале 3, както и отваряне на врати, извън резрешения период, определен в нарочна инструкция.

В деловодството на РИОСВ - Русе към момента на проверката, не е постъпвало уведомително писмо за временно спиране или прекратяване на дейността в завода за автомобилни части.

Мярката за регулиране ползването на транспортните врати на Хале 3 е въведена през 2017 година с цел ограничаване на неорганизираното изпускане на непречистени емисии от работната среда в атмосферния въздух. Дружеството е задължено ежеседмично да докладва писмено в РИОСВ за отварянето на вратите.

За неспазване на дадено предписание, Законът за опазване на околната среда предвижда санкция от 2000 до 20 000 лв.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.