Известният американски журналист, писател и пътешественик Ерик Уайнър стана "Доктор хонорис кауза" на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Почетното звание се присъжда по предложение на Филологическия факултет. Тържествената церемония започна с обявяването на решението от ректора висшето училище във Велико Търново проф. д-р Христо Бонджолов.

Високото отличие се присъжда на Ерик Уайнър за приноса му като медиатор в диалога между народи и култури по глобални социални, междурелигиозни и междукултурни въпроси, както и по теми за духовните измерения на живота в нашето съвремие, за преклонението пред книгата и за популяризирането на пътеписния жанр.

Проф. д-р Христо Бонджолов връчи на новоудостоения почетен доктор медал и диплома за полученото отличие и му подари копие на патронната икона на Университета. След това Ерик Уайнър произнесе академично слово на тема "В търсене на мъдростта".

Присъстващите имаха възможност да получат и автограф от Ерик Уайнър върху най-известните му книги "География на блаженството" и "Човек търси Бог".

Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" връчи званието "Доктор хонорис кауза" на председателя на Венецианската комисия към Съвета на Европа – д-р Джани Букикио.

Това стана на официална церемония в 321 аудитория, на която лично ректорът проф. д-р Христо Бонджолов награди новия почетен доктор на университета.

Високото отличие на Великотърновския университет се присъжда на д-р Джани Букикио за неговия принос за развитието на конституционния диалог не само в региона, но и в света, който на свой ред гарантира необратимостта на демократичния преход в България и осигури така необходимата подкрепа в стремежа към осигуряване на демократична, социална и правова държава на българските граждани.

В качеството си на председател на Венецианската комисия д-р Джани Букикио винаги е подкрепял демократичния процес в България чрез даването на доклади и становища по всички ревизии на Конституцията, както и по ред законодателни инициативи за реформиране на съдебната система.

В книгата за гости на Великотърновския университе д-р Джани Букикио благодари за високото признание.

Д-р Джани Букикио е носител и на множество държавни ордени и награди от различни страни. Той е автор на голям брой статии в областта на конституционното и международното публично право.

Делегация от Русенския университет бе на посещение в Казахстан. 

На тържествена церемония в Алматинското висше училище по енергетика и телекомуникации, ректорът чл.кор. проф. дтн Христо Белоев бе отличен със званието "Доктор хонорис кауза". Сред мотивите са активните дейности за приемане на студенти-магистри от Казахстан, съвместните научни проекти и участието в множество конференции.

В Казахския национален аграрен университет също е било обсъдено дългогодишното сътрудничество с висшето училище в Русе. Проведени са и работни срещи в Националния институт по механизация на селското стопанство.

По време на срещите са били набелязани 8 приоритетни задачи по които ще работят съвемстно начуни екипи от русенския университет и казахския националния институт по механизация на селското стопанство.

Днес в Русенския университет "Ангел Кънчев" се състоя официална церемония по удостояване на професора по международно право във Варшавския университет и депутат в Европейския парламент Карол Карски с почетното звание "Доктор хонорис кауза на Русенския университет".

Той е 44-ят Доктор хонорис кауза на Русенския университет.

Присъждането на отличието е за неговия принос като учен и за заслугите му за развитието на европейското образователно, научноизследователско и обществено-политическо пространство. 

Главният секретар на висшето училище доц. Таня Грозева обяви законността на процедурата. Деканът на Юридическия факултет проф. д-р Лъчезар Дачев пък запозна присъстващите на церемонията с академичната и обществената дейност на проф. Карол Карски.

Ивайло Калфин стана „Доктор Хонорис Кауза на Русенския университет“.

Удостояването с почетната титла е заради приноса му към развитието на висшето училище, утвърждаването на партньорството между университета и Агенцията по заетостта и укрепването на връзките с бизнеса за по-добра реализация на студентите.

Преди началото на тържествената церемония, Ивайло Калфин не скри вълнението си и заяви, че за него е чест да получи това признание от Русенския университет, който е водеща национална академична институция.

Официалната церемония по удостояване на Ивайло Калфин с почетното звание "Доктор хонорис кауза" се състоя в препълнената зала на втори курпус на русенския университет.

Официалните знаци на титлата "Доктор хонорис кауза", бяха връчени от ректора на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева.

Ивайло Калфин е 43-ят Доктор хонорис кауза на Русенския университет. 

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.