Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" обяви незаетите места след второ класиране по държавна поръчка и за платено обучение.

Записването започна днес, като на сайта на висшето училище могат да се видят професионалните направления, специалностите и формите на обучение, за които има свободни места.

Всеки, който отговаря на условията за прием в съответната специалност, независимо от това дали е кандидатствал в университета или не, може да се запише за студент. Признават се оценки от държавните зрелостни изпити, както и оценки от кандидатстудентските изпити, положени във Великотърновския или Софийския университет. Кандидатите с дипломи за средно образование, издадени преди 2008 година, които нямат успешно положен кандидатстудентски изпит, преди записването полагат тестове по български език и/или история по избор.

Записването се извършва в Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием във висшето училище във Велико Търново, което се намира на първия етаж в Ректората. Процедурата става веднага и продължава до изчерпване на свободните места.

Утре пък е последният ден, в който приетите за обучение студенти по магистърските програми във Великотърновския университет могат да се запишат след първо класиране. Подадени са 720 заявления, което е със 120 повече от предходната година.

За академичната 2019-2020 Великотърновският университет предлага 172 специалности в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

Великотърновският университет е изпълнил на 85% държавната поръчка за прием за учебната 2017-2018 година.

Към 18 юли във висшето училище са се записали 1504 нови студенти, като в някои от специалностите местата са запълнени на 100% - психология, право, журналистика, връзки с обществеността, етнология, културен туризъм, стопанско управление, публична администрация. Засилен интерес има и към педагогическите специалности и приложна лингвистика (с първи чужд език английски).

Великотрновският университет обяви 303 свободни места, чието попълване започва от днес и продължава до попълването им.

Повече свободни места има в платеното обучение, но и при тази форма местата са пред изчерпване в някои от специалностите като например задочното обучение по право, където вече са се записали над 110 студенти. Тази кандидат-студентска кампания е и последната, в която се приемат задочни студенти по право, тъй като от академичната 2018-2019 година задочното право се преустановява във всички университети.

От висшето училище напомнят, че кандидатите с висше образование, както и действащите към момента студенти в българските университети имат право да се запишат само за платената форма на обучение, тъй като за всички тях това ще е второ висше образование.

Паралелно с приема на студенти се провежда и приемът на кандидати за магистърските програми.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.