Състоянието на подлезите и надлезите в Русе и възможността им за оптимална експлоатация ще бъдат предмет на изследване, което ще прoведат експерти от местната администрация и Русенския университет.

Общината ще използва опита и технологиите, с които катедра "Транспорт" разполага, за да се направи анализ на пътникопотока и маршрутите на движение на русенци. В анализа ще бъдат включени варианти за оптимизиране на наличните подлези и надлези в града, с цел безопасното им използване.

Голяма част от тези инфраструктурни съоръжения са изградени в бившите индустриални зони на града. Тогава те са имали за цел да осигурят безопасното преминаване на работниците през булевардите, но към днешна дата повечето от тях почти не се използват.

Сътрудничеството между Общината и университета ще бъде и в посока подобряване на инфраструктурата в Русе, като се обследва потока на автомобили в различните части на града.

Данните от това проучване ще се използват и при формирането на зони за паркиране, както в кварталите, така и в централната градска част.

Да се сформира временна анкетна комисия от общински съветници и експерти заради мръсния въздух в Русе, предлага кметът на Общината Пенчо Милков.

Тази негова инициатива е във връзка с основния проблем за русенци и в отговор на жалба по темата, която е отправена до Европейския парламент и до няколко български институции, включително и община Русе.

От изявлението на кмета става ясно, че ще предложи още в началото на работата на Общинския съвет да бъде сформирана подобна Комисия от общински съветници и експерти, която да събере цялата достоверна информация за качеството на въздуха и да изслуша всички компетентни органи и заинтересовани граждани. При необходимост ще поканени национални и международни експерти.

В отговора на кмета на Община Русе Пенчо Милков се посочва още, че подобно на Кръглата маса от 1990 година в София, Временната анкетна комисия може да стане орган и символ на гражданската активност и да постигне исторически успех. В тази връзка Пенчо Милков лично ще изпрати получената жалба до българските депутати в Европейския парламент с искане да го информират за действията, които ще бъдат предприети, тъй като гражданите на Русе трябва да знаят истината за замърсителите на въздуха и мерките срещу тях.

Кметът призовава всички активни и заинтересовани русенци да участват заедно с общинските съветници и експертите в Комисията, за която се предвижда да заседава публично пред обществеността.

Семинар по киберсигурност се проведе в Русенския университет. Той бе насочен към малките и средните фирми, които според специалистите са най-уязвими при обмяната на информация.

Съветите към тях са да не споделят собсвтен ресур, когато не е необходимо. Експертите препоръчват и да се използва и електронен сертификат там където е възможно. 

Експертите в сферата на киберсигурността обясниха, че в повечето случаи киберпрестъпленията са свързани с подмяна на информация между две фирми.

По време на семинара в Русенския университет представителите на бизнеса се запознаха и с възможностите за дигитален маркетинг и с правилата на бизнес етикет и протокол.

Експертите на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе са извършили 111 контролни проверки на 102 обекта през месец май.

От тях 67 са планови, а 44 - извънредни.

По време на проверките са били дадени общо 42 предписания за отстраняване на нарушения. Съствени са и 7 акта за констатирани нарушения на Закона за опазване на околна среда. Наказателните постановления, издадени от директора на РИОСВ - Русе, пък са 10, които са на стойност общо 370 250 лева.

Събраните от наложени глоби и санкции суми пък са 18 500 лева, а текущите санкции са били за общо 15 289 лева.

За отчетния период РИОСВ е приложила една принудителна административна мярка на млекопреработвателно предприятие в град Главиница. При проверка на мястото експертите на екоинспекцията са констатирали, че дружеството използва пречиствателната станция за отпадни води без да я поддържа в техническа изправност. Затова от РИОСВ са затапили и пломбирали изходяща тръба на канализацията, от която се извеждали непречистени води в канализацията на Главиница.

В петък /9 февруари/ от 10:30 часа в зала 500 на Областна администрация Велико Търново ще се проведе кръгла маса на тема "Съвременните предизвикателства пред специалистите в социалната сфера".

Събитието е по инициатива на Областния управител на област Велико Търново проф. д-р Любомира Попова и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". В него ще се включат директори и управители на институции, специалисти работещи в системата за социално подпомагане и закрила на деца и лица от област Велико Търново, преподаватели от ВТУ, неправителствени организации и студенти. В дискусията ще участва и г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Провеждането на кръглата маса е във връзка с усъвършенстване на системата за подкрепа и социална закрила на уязвими групи и лица, както и възможностите за повишаване на качеството на човешките ресурси, обезпечаващи социалните услуги и институции.

 

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.