Биофилтри ще улавят всички емисии в завода на "Монтюпе" в Русе.

Това ще става в работна среда, за да не се допуска да излизат неорганизирано във въздуха. Целта е те да бъдат поставени преди издаването на новото комплексно разрешително на предприятието, което трябва да е готово през есента, съобщиха днес от РИОСВ - Русе.

От екоинспекцията казаха също, че предприятието взема мерки и за подобряване на вентилационната система. Заводът планира да закупи и японска апаратура, която да измерва стойностите на едно от най-вредните съединения – диметиламин, в работна среда.

Извършените проверки през изминалата година са показали, че нивата на основните замърсители в Русе остават ниски, като единствено са констатирани превишения при фините прахови частици. Това е характерно за есенно-зимния период и се дължи на битовото отопление и използването на нерегламентирани горива, казаха от РИОСВ.

На пореден протест срещу замърсяването на въздуха излязоха тази вечер русенци.

Въпреки лошото време 20-тина души се събраха пред сградата на Община Русе и поставиха за пореден път своите искания.

Те обявиха, че ще внесат предложение до Общинския съвет за създаване на специфични правила за фирмите в Русе с оглед подобряване на екологичната обстановка в града.

Пусната е и онлайн петиция, под която са се подписали над 500 души.

Определят местоположението на пункта за собствен мониторинг на "Монтюпе" в Русе.

Това ще стане, след като от Регионалната инспекция по околната среда и водите резгледат и съгласуват предложените от завода параметри за предварително проучване и проектиране на система за непрекъснат имисионен мониторинг на органични замърсители.

В доклада на дружеството са включени 14 показателя, които са специфични за производствената дейност на предприятието. За част от показателите има норми, съгласно българското законодателство, а останалите ще се проследяват чрез нивата им в атмосферния въздух в границите на производствената площадка.

Освен местоположението на пункта, от РИОСВ ще определят необходимата измервателна техника.

От екоинспекцията съобщиха още, че при последната проверка на "Монтюпе" е констатирано, че дружеството е извършило реконструкция на част от сърцарните машини, с оглед подобряването на работните условия. До края на годината предстои реконструкция и на аспирационната система на една от производствените линии за леене на алуминий в производствено хале 3.

Резултатите от извънредните проби не показват замърсяване на атмосферния въздух в Русе.

Стойностите на всички 11 летливи органични съединения, за които са взети проби , се оказали под нормите, записани в законодателството, обясни инж. Христо Милков от РИОСВ - Русе.

Пробите са взети от Западна промишлена зона, Индустриален парк - Русе и ЖК "Възраждане". Пробонабирането е направено преди началото на отоплителния сезон, за да се елиминира влиянието на битовото отопление върху качеството на възуха.

При необходимост от РИОСВ заяви, че ще направят допълнителни проби за качеството на въздуха.

Качеството на въздуха в Русе продължава да се следи от автоматичните измервателни станции в ЖК "Възраждане" и ЖК "Здравец-Изток".

Вече четвърти ден експерти от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Плевен правят замервания на качеството на въздуха в Русе.

Досега не са установени неорганични замърсявания от мобилната автоматична станция в района на втора противопожарна служба на булевард "България". Ще бъдат направени допълнителни изследвания за органични замърсители на въздуха.

Областният управитил Галин Григоров обясни, че ще бъдат доставени и газ анализатори, които постоянно да показват дали има превишаване на нормите.

Мобилната автоматична станция ще бъде периодично в Русе на различни места в града за измерване на чистотата на въздуха.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН