Над 52 000 са гласоподавателите по избирателни списъци в община Търговище. 193-ма младежи пък ще имат право да гласуват за първи път именно на местния вот в неделя.

Заявления за гласуване по настоящ адрес в общината са подали 924 човека. Само за територията на град Търговище те са 93.

В неделя ще има и подвижна избирателна урна. Заявления за нея са подали 48 души. В общината няма избиратели, навършили 100-годишна възраст. Няма и подадени заявления за сключване на граждански брак в изборния ден.

Припомняме също, че в неделя Община Търговище осигурява специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението. Избирателите ще могат да ползват общинския автомобил след подаване на заявка в деня на изборите. Те следва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за инвалидност, не по-малка от 71%, или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.

Близо 45 000 са гражданите с право на глас по избирателни списъци в община Разград.

От всички с право да отидат до урните, около 30 000 са в Разград, а останалите и 15 000 са разпределени по населените места в общината. 253-ма пък са младежите, които ще могат да гласуват за първи път, тъй като са навършили или предстои да навършат 18 години до деня на изборите - 27 октомври.

570 души са подали заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. По различни причини са заличени над 9000 лица, основно поради това, че през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите имат настоящ адрес извън Република България.

В община Разград, избори за кметове на кметства ще има в 13 села – Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии и Ясеновец. В тези населени места избирателите ще гласуват с 3 бюлетини – за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство.

На територията на общината са разкрити 68 секционни избирателни комисии. Няма да бъдат образувани секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, тъй като не са постъпили необходимия брой заявления от избиратели с трайни увреждания. Създадена е организация за транспортиране с адаптиран автомобил в деня на изборите на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Раздават избирателните списъци по населени места в област Разград.

Областна администрация - Разград получи от Главна дирекция "ГРАО" в София предварителните избирателни списъци за изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на населени места.

Веднага след това от областния град започна раздаването на запечатаните кашони с избирателни списъци на всички 7 общински администрации.

Според хронограмата за провеждане на изборите на 27 октомври, тези списъци трябва да бъдат обявени на видно място в района на съответната избирателна секция и да бъдат публикуват на интернет страниците на общинските администрации в срок до 16 септември.

68 избирателни секции ще има на предстоящите в неделя парламентарни избори на територията на община Разград.

С право на глас са 53 056 лица, 34 181 от които в град Разград и 18 875 в останалите населени места. Допълнително вписаните в избирателните списъци лица са 418 - съответно 96 за Разград и 322 за другите населени места в общината.

От списъците пък към 13 март са заличение 1244 лица. Причините за това са различни - поставени под запращение, лишени от свобожда, вписани в избирателни списъци по настоящ адрес в други населени места или извън страната.

Междувременно стана ясно, че в общинска администрация не са постъпили необходиямия брой заявления от избирателите за гласуване с подвижна избирателна кутия, поради което подвижна секция в община Разград не е образувана.

Въпреки това Община Разград е създала необходимата организация за транспортиране с адаптиран автомобил на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в деня на вота.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.