Кандидатът за кмет на Русе Галин Григоров, издигнат от местната коалиция "ВМРО-Българско национално движение (НФСБ)", проведе почти двучасова среща с директори и учители от русенските училища, с педагози от детските градини и представители на академичната общност от Русенския университет. В препълнената зала за конференции на хотел "Вега", където се провеждаше разговорът, заедно с Григоров бяха и кандидатите за общински съветници Иво Пазарджиев, водач на листата на коалицията, Росица Георгиева, Даниел Джумалийски и Владо Владов.

Дискусията „осветли“ много от проблемите пред русенското образование. В контекста на всебългарската демографската криза и ограничените възможности за прием на ученици и студенти,образователните неуредици изглеждат не само стряскащо, но и потискащо на фона на приповдигнатото политическото говорене в предизборната кампания.

Чест прави на Галин Григоров, че още в самото начало на този откровен и професионално задълбочен разговор не се опита да бъде назидателен, да гарантира или да обещава каквото и да е на русенските учители, които проявяват изключителен героизъм и стоицизъм в полето на позанемарената българска духовност.

Едва ли аз човекът, който може да Ви каже как точно да учите учениците си, нито да давам предписания и празни обещания. Аз съм респектиран от педагогическия ви опит, от търпението и всеотдайността ви към професията, защото вие всъщност сте хората, които имат достатъчните знания и познания, за да поучавате другите. Затова от Вас ще бъдат въпросите, а ние ще се опитаме да дадем отговорите“, подчерта във встъпителните си думи Галин Григоров и така зададе верния и откровен тон на срещата.

Кандидатът за кмет на патриотите очерта основните приоритети в своя отворен проект за управленска визия на Русе, ако бъде избран за кмет с №73 в интегралната бюлетина. Той подчерта, че партията, която го издига-ВМРО и партньорите в коалицията- ще се стремят към подобряване на жизнения стандарт, като преследват високи цели за постигането на високо качество на живот в Русе и общината, а за реализирането на високите цели образованието е в началото и в края на всяко полезно действие именно в тази посока. Образованите, знаещите и можещите русенци ще бъдат жизнения измерител на бъдещото ни европейско самочувствие, базирано върху ясни цели и приоритети не само на кмета и общинското управление, но и на цялата ОБЕДИНЕНА русенска общественост.

Вие знаете как да ръководите институциите, които представлявате, затова ще се вслушам във всяко ваше предложение.Вие сте хората, които могат да предложат и да наложат правилното решение на проблемите, които касаят учебните ви заведения, подчерта Галин Григоров.

На остроумно и директно зададен въпрос от залата за екипа от заместник-кметове, ако бъде избран за кмет на Русе, Григоров даде обещание, че негов помощник в хуманитарните дейности и образованието ще бъде човек от образователната гилдия и непременно представител на училищна институция.

Най-сериозните опасения на педагозите в Русе, както и в цяла България, е демографската криза, която необратимо продължава да „свива“ паралелките в училищата и това особено силно се усеща в по-малките населени места, споделиха директорите. От детските градини се интересуваха точно каква част от бюджета за издръжка на образованието е дадена за тях, как ще става разпределението на субсидиите и може ли да се помисли за преференциално финансиране на филиалите на детските градини в периферията на града и общината.

Кандидатът за съветник Росица Георгиева, която е началник на Регионалното управление на образованието към просветното министерство, обясни някои от основните детайли в новите разпоредби и последните тълкувания на нормативната база, с която бе поставено началото на реформата в българското образование. Според Георгиева принципът за хоризонталната и вертикалната справедливост при оценката на проблемите трябва гарантира демократичния път към последователна, плавна, но необратима промяна на българския образователен модел, който очевидно е изправен пред трудности заради демографския срив и липсата на все повече и повече нови ученици в класните стаи.

Стана дума и за чисто битови проблеми на училищата –занемарен външен вид на сградите и вътрешна неугледност на класните стаи, училищното хранене и здравословния начин на живот на учениците във и извън училището.

Галин Григоров сподели с учителите, че ако бъде избран за градоначалник, първата му работа в образователната сфера ще бъде да „конструира“ професионално компетентна комисия, която ще огледа състоянието на учебната база и ще започне да работи от периферията на общината към центъра, като търси не ефектните, а ефективните решения за ремонти на училищата, саниране и енергийна ефективност на сградите.

В диалога се говореше още и за: достъпна училищна среда и асансьори и рампи за децата с физически проблеми; за увеличаване на индивидуалната издръжка на всеки ученик – нещо, което Григоров смята, че трябва да бъде прецизирано на равнище Национално сдружение на общините, откъдето ще излезе инициативата и защитата на новите параметри пред финансовото министерство.

Кандидатът за кмет от местната коалиция сподели с педагозите някои от проблемите, които са поставили пред него майки с деца в неравностойно положение. Според него разговорът за достъпната среда е много отговорен и предпочита да го повери на специалисти, рехабилитатори и здравни работници, които ще имат конкретни предложения за работа в тази посока.

Като опитен финансист и практик в управленското поприще, Галин Григоров обясни на аудиторията нормативната невъзможност на едно общинско ръководство да се меси в иначе желаното от всички увеличение на т. нар. "разходен образователен стандарт". 90 на сто от харчовете на училищата в този стандарт сега са за фонд „Работна заплата“, затова е необходимо нещата да се анализират и да се търси наистина национално решение на диспропорцията.

Нека да бъдем на висотата на отговорностите и на онова, което времето изисква от нас като решения и практически подходи към най-важния фундамент на бъдещето на нашия град – образованието. Утрешните стопани на Русе трябва да са образовани, високоинтелигентни и информирани хора, защото в моята мечта градът трябва да стане еталон и образец за оттласкване от застоя и от последните места, на които се намира България в почти всички европейски статистики за качество на живот, за образованост и доходи, каза в заключение Галин Григоров, след което индивидуално се ръкува на раздяла с всеки от уважилите го педагози, които бяха дошли на срещата.

 

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Кандидатът за кмет на Русе Галин Григоров, издигнат от местната коалиция "ВМРО – Българско национално движение (НФСБ)", се срещна с работници, мениджъри и специалисти в русенската фирма "ЕМЦ Дистрибюшън" ЕООД, която развива производството на електрозаварени тръби, специализирани профили и метални изделия. Заедно с Григоров във фирмата бяха кандидатите за общински съветници от листата на коалицията Таня Тодорова, Даниел Джумалийски, Юлиан Ангелов. В "ЕМЦ Дистрибюшън" с интерес посрещнаха и зам.председателя на ВМРО и народен представител Искрен Веселинов.

„Мисля, че в тази русенска фирма, преживяла сериозни трансформации от началото на прехода до днес, успяхме дискусионно и полезно, в контекста на управленската ми програма, да поговорим за новото лице на бизнеса и на русенската икономика. Разбира се, "реконструкцията" на промишления профил на града, за която искам приоритетно да работя, и създаването на по-добри условия за бизнес няма да се случат за един или за два дни. Ще бъде необходимо да се допитваме постоянно и да се съобразяваме най-вече с опита и препоръките на мениджъри и ръководители, които имат какво да ни кажат въз основа на преживяното през всичките години“, подчерта Григоров.

В разговора стана дума за това, че малко русенски фирми успяха, въпреки трудностите, да оцелеят и да се адаптират успешно към новите условия на постоянно променящата се пазарна конюнктура. Техните работници, мениджъри и собственици са преживели много неудачи и перипетии- като започнем от финансовите кризи, предизвикани от банковите фалити, преминем през спадовете на световната икономика и стигнем до специфични вътрешно –регионални, общобългарски или местни, неблагоприятни отражения върху бизнес средата.

„От всеки предприемач има какво да се научи. Аз внимателно събирам мнения и степенувам по важност препоръките на деловите кръгове, за да ги анализираме след това и да усъвършенстваме в движение бизнес модела на евентуалния ми кметски мандат, ако хората гласуват за мен в интегралната бюлетина с №73. Мисля, че изборът на №73 ще бъде наистина новото начало на необратимо движение напред в търсенето на внимателно подготвен и поетапно осъществяван стопански напредък. Защото зад номер 73 стоят високи и постижими цели- за висок жизнен стандарт и за високи, европейски и световни критерии, когато става дума да се прави наистина печеливш, социално ангажиран, дългосрочен и перспективен бизнес в Русе и в общината“, сподели след срещата Галин Григоров.

 

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Кандидатът за кмет на Русе Галин Григоров, издигнат от местната коалиция "ВМРО – Българско национално движение (НФСБ)", се срещна с деятели и общественици от сферата на културата. За разговора, който се проведе в конферентната зала (2) на университетския "Канев център", дойдоха представители на различни културни институции, издатели, писатели, дизайнери, художници, журналисти, музиканти, университетски преподаватели, изпълнители, ръководители на творчески състави и групи. Заедно с Галин Григоров в "Канев център" бяха още и кандидатите за общински съветници Мими Корнажева, Росица Георгиева, Даниел Джумалийски, Пламен Цветков от гражданската квота, който е ръководител на предизборния щаб на Григоров, и адвокатът Иво Пазарджиев, водач на листата на съветниците.

Интересът към срещата беше предизвикан не само от любопитството какво ще каже Григоров за своите намерения в областта културата, но и заради искреното желание на творците от почти всички области на духовния живот в Русе да споделят свои виждания за развитието на културните процеси в града.

Предварително обявеният регламент на тази среща беше разчупен и от домакина Галин Григоров, и от хората уважили поканата му. Разговорът се превърна в откровена и задълбочена дискусия, на която русенската интелигенция направи интересни предложения. Бяха повдигнати спорни, но актуални казуси около развитието и перспективите пред русенската духовност в глобалните измерения на 21-вото столетие и 3-то хилядолетие, в което културната дифузия и обменът на информация са белег за модерност, традиция и планетарен универсализъм, вплетени в оригиналната индивидуалност на всяко творческо усилие. Единодушно беше подчертано, че Русе е град с непреходни и неоспорими регионални, национални и световни проекции, че градът е дал не само много първи неща на нацията, но и винаги ще бъде орисан да присъства в културната ни история като своеобразен ускорител и индикатор на българския стремеж към наука, познание и творчество – нещо, което е залегнало и във визията на Галин Григоров за управление на Русе, наречена "Високо, високо, високо- заедно можем".

След краткото представяне на Галин Григоров от Иво Пазарджиев, кандидатът за съветник Даниел Джумалийски направи въведение в дискусията и повдигна за обсъждане някои по-глобални, но и конкретни детайли от културната визия за бъдещето на Русе. Джумалийски цитира част от интервю на покойния джазмен Петър Петров Парчето, който споделя пред журналистката Цвета Ненова нещо много интересно за русенската и за българската култура. "АРТИСТЪТ Е СВОБОДЕН ЧОВЕК, НО ЗА ДА Е СВОБОДЕН – ЗА НЕГО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛАГАТ ГРИЖИ! НЯМА ГОЛЯМА КУЛТУРА, КОЯТО ДА НЕ Е ПОД КРИЛОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЛИ ОБЩИНИТЕ. ВРЕМЕТО ОТЦЕЖДА СЪЩНОСТНОТО ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОТО И НЕВЗРАЧНОТО!"

Артистично и елегантно Галин Григоров зададе непринудения тон на откровеност, а СВОБОДНИЯТ РУСЕНСКИ ДУХ излезе от бутилката на показността и на обичайните словесни клишета.

Журналистката Цвета Ненова направи конкретни предложения по културната визия на екипа на кандидат-кмета Галин Григоров и приветства политическото усилие на ВМРО в Русе да въведе, да съхрани и да развива уникалния за България предмет "Русезнание", който се изучава в някои от русенските училища по програма, съгласувана с РУО към образователното министерство.

Ето и малка част от предложенията на културтрегерите в проведения разговор: бъдещите инвестиции в културата да подкрепят вече доказали се прояви, които разширяват световното и националното присъствие на Русе – местната култура на гостува на България и българската култура да гостува в Русе; новите и креативни проекти да се финансират на конкурсен принцип, подкрепа да получават проектите, насочени към детската и младежката аудитория, защото те формират ценностна привързаност на подрастващите към духовните традиции и новаторството в културния живот; да се подмени акустиката на голямата зала в Доходното здание; да се осъществи предложената от Галин Григоров идея за създаването на СЪВЕТ НА МЕЦЕНАТИТЕ и хората, които инвестират в култура и подпомагат финансово творците в града; да се помисли най-после резултатно за сграда на Обединения детски център за култура и изкуство (ОДКЦИ); да се върне нормалността в отношението към индивидуалните и колективните творчески усилия и да се преустанови хегемонията на определени структури, които досега управляваха културните процеси, налагайки неясни модели и непрозрачни критерии за класиране на проектите.

"Аз не само вярвам, но съм твърдо убеден, че с хората на изкуството и културата винаги може да се получи смислен и резултатен разговор за сегашното състояние, за бъдещето и за ускореното развитие на културния живот в Русе през следващия кметски мандат. В нашата визия за Русе е отделено специално място на културата. Това е най-широко отворената врата за всякакви предложения, защото културата и образованието, които вървят ръка за ръка, са най-уязвимия, но и най-здрав фундамент на нашия общ живот като русенци. Чрез културата на този град, подобно на предците ни, ние ще градим духовност за столетия напред. Затова съм поверил културния дебат на Вас –творците в Русе. Концепцията за културата е Ваша работа, а не на политиците. Културата е измерител на жизнеността на една нация, на един град, а Русе в това отношение има наистина непреходни еталони и образци – международни фестивали, национални и световни прояви, на които сме били и ще бъдем домакини. Заставам твърдо зад идеята да възстановим дейността на Клуба на дейците на културата, да го ремонтираме и да го превърнем в истинско средище на духовността. Очаквам още интересни и полезни предложения и ако бъда избран за кмет, ще подкрепям безрезервно и безусловно еталоните на русенската култура- международните фестивали, националните и световните прояви, на които градът е домакин, както и новите инициативи, които ще предложите.", каза в заключение Григоров.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Силно, с оптимистичен заряд, изискано и много стилно стартира предизборната кампания на местната коалиция "ВМРО - Българско национално движение(НФСБ)", а нейният кандидат за кмет на Русе ГАЛИН ГРИГОРОВ подари на своите съграждани прекрасен оперен концерт. В препълнената зала "Опера" дълго не стихваха аплодисментите на публиката, която се наслади на изпълнението на емблематични оперни арии и хорови изпълнения от световната музикална класика.

Преди да започне знаковият концерт замeстник-председателят на ВМРО и народен представител Искрен Веселинов се обърна към русенци с кратко, съдържателно слово, посветено на дългогодишните усилия на патриотите от ВМРО и техните съмишленици да поддържат жив борбения дух на Русе и на русенци.

 

„Патриотите винаги сме били убедени, че Русе има особено място в българския политически живот и в съвремието на България. И сме убедени, че Русе може да бъде първият български град, който ще оттласне страната ни от последното място във всички класации на ЕС. Бяхме самотни в дългогодишната си битка срещу хегемонията на големите партии на политическата сцена- ГЕРБ и БСП, които се радваха на статуквото и на мълчаливото съгласие с него на други партии. Ние имахме знаме, на което пише „Русе-град на свободния дух“, надпис, който по-късно ни взеха за името на една фондация. Но каузата на свободния, русенски дух продължава да бъде наша и сме убедени, че именно Галин Григоров е НОСИТЕЛЯТ на ПРОМЯНАТА, на обединението на Русе и на обновлението“, подчерта Искрен Веселинов.

От сцената на "...това магнетично място, каквото е Русенската опера..." - по думите на Галин Григоров, той се обърна към хората в залата с думите: „Кандидатирах се за кмет на Русе, защото смятам, че е дошло време за добрата промяна в нашия град. Поставили сме си високи цели, за висок жизнен стандарт и високо качество на живот, защото НЯМА БОГАТА ДЪРЖАВА С БЕДНИ ГРАЖДАНИ. Няма богат и проспериращ град с хора, които нямат възможност да ползват даровете на демокрацията, да получават заслужени възнаграждения за своя труд. Всеки един от нас се сблъсква ежедневно с проблемите в инфраструктурата, екологията, транспорта, културата, неуредиците в крайните квартали и малките населени места. Затова днес сме тук, с хората от листата си, с експертите от гражданската квота, за да бъдат решавани проблемите. Но нека не забравяме голямата цел, защото съм сигурен, че ще я постигнем – ОБЕДИНЕНИ ВСИЧКИ ЗАЕДНО да живеем по-добре утре, отколкото днес. Да имаме едно по-добро бъдеще за децата ни“, каза в заключение кандидатът за кмет на коалиция "ВМРО - Българско национално движение (НФСБ)" Галин Григоров.

Адвокатът Иво Пазарджиев, който е водач на листата на коалицията за новия Общински съвет, представи поименно всеки един от кандидатите. За градивно присъствие в местния парламент ще се борят достойни и знакови русенци, като половината от кандидатите са от т.нар. "гражданска квота". В листата има представители на различни професионални гилдии и на успешно реализирани хора в своите професии.

Местната коалиция "ВМРО – Българско национално движение (НФСБ)" издига кандидати за кметове и в малките населени места – Божидар Стоилов в Сандрово, Ивайло Стефанов в Червена вода, Петър Петракиев в Просена, Румен Минков в Николово и Калоян Терзиев в Тетово.

 

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Кандидатът на местна коалиция "Съюз на демократичните сили" за кмет на Община Русе Елеонора Николова откри официално предизборната си кампания.

На събитието бе представена и листата с общински съветници.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Страница 1 от 3
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН