fbpx

 

 

Пълен запис от провелото се отчетно събрание на кмета на Община Бяла Димитър Славов, в което той откроява изпълнените ангажименти и предстоящите за следващата година приоритети.

 

 

 

Новогодишно приветствие на кмета на Община Бяла Димитър Славов.

Пълен запис от отчетното събрание на кмета на Община Бяла Димитър Славов за дейността му през 2017 година.

Отчет на свършеното през втората година от мандата си направи кметът на община Бяла Димитър Славов.

Той даде добра оценка на своя екип за постигнатите резултати. Най-големи успехи бяха отчетени по отношение на рехабилитацията на улици и благоустрояването на обществени зони в цялата община.

През следващата година кметът обеща да се заделят много средства и за селата, където също предстоят ремонти на улици, обществени сгради и благоустрояване.

Сред приоритетите на Димитър Славов и неговия екип през следващата година е също и реставрацията на моста на Кольо Фичето. Очаква се Община Бяла да кандидатства по програма за финансиране на реставрационни дейности на културния паметник в началото на януари. Предвижда се и сериозното облагородяване на района.

През тази година Димитър Славов отчете и реконструкцията на градския басейн на Бяла, който тънеше в разруха близо 20 години. Основно бе ремонтирана и сградата на градския стадион в града.

Страница 1 от 2