Започна едномесечното тестово измерване на качеството на въздуха в Разград.

Вече е монтирана базовата станция за извършване на непрекъснат мониторинг. Тя е поставена в района на детска градина "Шестте ястребинчета" в ЖК "Лудогорие".

Инициативата е на областния управител Гюнай Хюсмен, като целта е да се постигне екологичен ефект. 

Устройството ще бъде тествано в едномесечен период, като резултатите своевременно ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Разград. За сведение на гражданите, от местната администрация уведомиха, че тези данни имат информативен характер, не са официални и Община Разград не носи отговорност за достоверността им.

Базовата измервателна станция за наблюдение на качеството на въздуха е сред най-новите технологични решения. В момента подобно устройство функционира само във Велико Търново. Чрез него има възможност за замерване с шест сензора по следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород и финни прахови частици.

Информацията в реално време може да се препраща към 10 телефонни или компютърни устройства чрез специална софтуерна платформа. Данните от замерванията могат да се използват за обобщения и анализи от експерти от РИОСВ - Русе и РЗИ - Разград.

Почти 220 хиляди лева са осигурени за област Русе чрез Националния план за действие по заетостта през тази година.

Това стана ясно на провелото се днес заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

Програмата е насочена към безработни лица до 29 и над 50 години, такива с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, както и към хора с трайни увреждания и продължително безработни.

По нея се осигурява заетост на пълно или непълно работно време на желаещите за период от 3 до 6 месеца до края на годината, като работодателите е необходимо да финансират материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места.

Средствата за област Русе по Националния план за заетост са с над 44 000 лева повече в сравнение с миналата година. С този бюджет се очаква да бъдат разкрити между 54 и 74 работни места.

Община Търговище започва премахването и окастрянето на опасни и увредени дървета в парка "Борово око".

Мерките се предприемат след извършени външни оценки на двама ландшафтни архитекти към ботаническите градини в София и Балчик. Те са направили оглед на всяко от дърветата в парка с подробно обяснение на състоянието му. Издали са предписания за извършване на санитарна сеч на общо 19 дървета. След оценка и на експерти от Община Търговище е издадена заповед на кмета за премахването на 11 дървета в лошо състояние. Кметът д-р Дарин Димитров обясни, че основен приоритет на общинското ръководство е безопасността на гражданите.

Намаляване на короните и окастряне на сухите клони ще бъде извършено на други 11 дървета. До 6 метра височина ще бъдат намалени двете тополи в близост до Художествената галерия и детската площадка в района. Окастрени ще бъдат сухи клони на брези из целия парк.

На мястото на премахнатите дървета ще бъде извършено компенсаторно озеленяване с липи, чинари и брези. Покрай езерото вече са засадени и 40 нови върби, които са от бързорастящ вид.

Всички дейности по премахване на увредените и опасни дървета ще бъдат извършвани от Общинското предприятие "Флора" при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.