fbpx

Развитието на туризма и зелената енергетика, а също и подобряването на услугите в социалната сфера ще бъдат водещи за общините в област Русе до 2027 година.

Това стана ясно от проведена среща на областния управител Борислав Българинов и неговия заместник Синан Хебибов с представители на ръководствата на общините, членуващи в Асоциация "Еврорегион Данубиус". На срещата, която е продиктувана от необходимостта за внасянето на яснота по подготвянето на бъдещите проектни предложения по трансграничната програма за сътрудничество между България и Румъния, участва и заместник-председателят на Окръжния съвет в Гюргево Елизабета Михалча, както и главният архитект на града Яхия-Ар-Дардари.

Сред идеите, които бяха обсъдени са изграждането на хибридно улично осветелние, монтиране на фотоволтаици на общинските сгради, както и пълна дигитализация на документите в поне част от общините. Според Българинов последното ще даде възможност за ясна реформа в административния сектор и ще бъде предпоставка за реално преминаване към дългоочакваното обслужване на едно гише. Колкото до социалните услуги, то ще се наблегне на изграждането на центрове за настаняване на възрастни хора и на хора с увреждания. Идеята е местата да бъдат максимално близки до домашната среда. От общините са категорични и, че ще развиват мобилната патронажна грижа и осигуряването на обяд за нуждаещите се, без значение по коя точно програма се работи.

Не по-малко внимание ще бъде отделено и на туризма. Според двете страни Русе и Гюргево са изключително привлекателни за тази цел и може да се обмисли създаването на общи туристически маршрути особено за велотуризъм. Културата също се очертава да е сред водещите приоритети в новия програмен период. Разбира се не липсваха и предложения, свързани с инфраструктурата. Плановете са през следващите няколко години в по-голямата част от населените места в Русенско да ремонтират пътища и да се обнови маркировката.

Областният управител на Русе Борислав Българинов ще настоява да има и равнопоставеност между партньорите от двете страни на реката, така че да не се допусне концентриране на финансови средства и съответно реализирането на много повече дейности по даден проект само при един от партньорите. Той се обяви и за необходимостта от подготвянето на проекти, които да бъдат лесно надграждани след това и да привлекат последващи инвестиции в съответния регион.

На срещата бе обсъдено и подновяването на присъствените заседания на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Това се очаква да се случи в края на септември. Независимо от пандемията, комисията не е спирала дейността си, като непрекъснато е следила за епизоотичната обстановка в трансграничния регион.

Приключи изграждането на два центъра за нови социални услуги в Русе.

В единия ще се полагат грижи за лица с психични разстройства, а в другия ще бъдат настанени хора с различни форми на деменция.

Чрез реализиране на дейностите по изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване, Община Русе осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги.

Двата центъра са с капацитет по 15 лица, като в единия ще се полагат грижи за лица с психични разстройства, а в другия ще бъдат настанени хора с различни форми на деменция.

В двата центъра са обособени спални помещения, към които има самостоятелни санитарни възли. Стаите за групови дейности осигурят възможност за провеждане на занимания. Обособени са и отделни кухненски боксове към трапезариите, оборудвани с необходимата техника за приготвяне на храна при домашни условия. За нуждите на двата центъра е изграден външен асансьор, с цел осигуряване на достъпна среда за лицата с увреждания.

Облагородено е дворното място, като са създадени условия за почивка и отдих, а също и занимания на открито.

Вижте повече във видеото.

Община Русе е с нов Инвестиционен профил.

Мотото, около което се обединиха всички специалисти, е "Пристанище на нови възможности". Платформата е с модерна визия, която включва важна и актуална информация за развитието на общината във всички икономически дейности.

Изготвянето на новия инвестиционне профил е продиктувано от поредица срещи с бизнеса и браншови организации, коментира пред камерата на телевизия КИС 13 заместник-кметът Златомира Стефанова.

Индустрията заема най-голям дял в икономиката на община Русе. Лидерската позиция е за отрасъл машини и оборудване, а производството на части и принадлежности за автомобили се превръща в структуроопределящо за икономиката на града.

Съществен дял в производствения сектор на Русе имат още химическата промишленост, производството на облекло и металургията. Втори по важност отрасъл е търговията на едро и дребно, а сектор "Транспорт, складиране и съхранение" заема сериозен дял в структурата на местната икономика, благодарение на стратегическото местоположение на областта и добрата й свързаност. Логистиката е бранш, който има голям капацитет за развитие в Русе.

80% от всички чуждестранни инвестиции в община Русе са концентрирани в промишлеността. През последните години се отбелязва сериозен ръст на вложенията в строителството и IT сектора.

Вижте повече подробности във видеото.

Предлагат цената на картите за градския транспорт в Русе за ученици, студенти и докторанти редовно обучение да стане 30 лв.

Останалата сума до 58 лева ще се доплаща от Общината. Проектът за изменение на наредбата е качен на сайта на Общинския съвет за предложения и становища от гражданите.

В текста на проектонаредбата се посочва, че през годините стойността на картите не е променяна, като предложението е тази категорич пътници да има право на допълнително намаление в размер на 20 лв. от месечната абонаментна карта.

Тази социална придобивка ще намали до известна степен разходите за транспорт на пътуващите ежедневно ученици, студенти и докторанти, като увеличаването на броя на закупените карти ще доведе до по-широко използване на услугата, мотивират предложението от Пбщинска администрация. Направен е разчет на необходимите средства, които са предвидени в бюджета за тази година.

От Община Русе ще осъществяват контрол гарантиращ, че предоставените средства няма да доведат до свръх компенсиране на превозвачите във връзка с дейността по извършване на обществен превоз.

Вижте повече подробности във видеото.

След поредния неуспешен опит за избор на омбудсман в Русе, предлагат гласуването да бъде тайно.

Според Асен Даскалов от ВМРО, по този начин общинските съветници ще могат да заявят волята си по силата на вътрешното убеждение, а не под външен натиск.

От 2013 година насам има 4 неуспешни процедури за избор на омбудсман от Общинския съвет, последният, от които, бе преди дни.

Сред целите, които се поставят с приемането на измененията в Правилника, е увеличаване вероятността да бъде избран омбудсман на територията на община Русе.

Общинският съвет отново обяви конкурс за избор на обществен посредник, като кандидатите следва да подадат документи за участие до 30 август.

Вижте повече подробности във видеото.

Страница 1 от 42