fbpx

Поредната информационна среща свързана с подготовката на проекти по Стратегията на Сдружението с нестопанска цел "Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле" се проведе в село Голямо Враново.

Бяха обсъдени мерки по оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Околна среда".

При голям интерес премина срещата на Местната инициативна група с жители на село Голямо Враново, във връзка с мерките по двете оперативни програми, обясни изпълнителният директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле" доц. д-р инж. Валентина Маринова.

Секторите, в които ще участват фирмите в района по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", са текстил, пластмаси и дървообработване.

До края на май ще бъде отворена мярката по "Околна среда", като бенефициенти са НПО-та, младежки организации и Общини.

Информационна среща, свързана с подготовката на проекти по Стратегията на Сдружението с нестопанска цел "Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле" се проведе в село Бръшлен.

Бяха обсъдени предложения по няколко оперативни програми за периода 2014 – 2020.

Основна тема на срещата бяха мерките по програмите "Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда" и "Развитие на селските райони", обясни изпълнителният директор на Местната инициативна група "Тутракан - Сливо поле" доц. д-р инж. Валентина Маринова.

Информационните срещи за подготовката на проекти продължават по населените места в общините Сливо поле и Тутракан.

На 23.11.2016 година, в село Мечка, община Иваново, област Русе, се проведе информационна среща на “Местна инициативна група ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново.

На срещата присъстваха кметове на населени места от община Иваново, общински съветници, служители на общинска администрация Иваново, земеделски стопани и представители на регионални власти.

Дискутираха се приложимите публични политики и проекти, които могат да се реализират чрез ПРСР и останалите оперативни програми.

Представителите на публичните власти попълниха специализираните анкетни карти и заявиха интерес към определени проектни идеи. 

На 27.10.2016 г. в гр. Две Могили се проведе информационна конференция на представители от сдружение с нестопанска цел “МИГ Лидер на територия Две Могили и Иваново” с граждани от двете общини и представители на местни стопански субекти.

Информационната конференция започна с приветствено слово от кметът на Две Могили – г-н Божидар Борисов. Думата взе и кметът на община Иваново – Георги Миланов, който приветства участниците, пожела успех за създаване на жизнеспособна местна стратегия, отговаряща на интересите на общините Две Могили и Иваново. Председателят на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел г-н Драгомир Драганов също приветства участниците и представи лекторите на конференцията.

Гражданите и представителите на стопанския сектор бяха запознати с процеса на подготовка на стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“, както и с добри практики, прилагани от МИГ-Берковица и Годеч, презентирани от Петя Димитрова – експерт по консултиране за подготовка на стратегия за Водени от общностите местно развитие  на МИГ на територия Две Могили и Иваново.

На срещата присъстваха и кметове на редица населени места от територията на общините, директори на училища, експерти по култура, работещи в читалищата на двете общини, експерти по проекти от администрациите на двете общини.

Информационната конференция беше посрещната с голям интерес от общността и на нея присъстваха над 50 човека.

Управителният съвет на Сдружението изказва своите благодарности към всички будни жители на общините Две Могили и Иваново, които проявиха интерес към информационната конференция и се надява на активно участие на гражданите при разработването на стратегията Водени от общностите местно развитие да продължи.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.