64 наказателни производства са внесли през май Окръжна и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район. Актовете са 42 срещу 49 обвиняеми лица.

Най-голям е броят на общоопасните пресртъпления – 16. Следват тези против собствеността и стопанството – по 9. Внесени са и по три обвинителни акта за документни престъпления и такива против брака и семейството и реда и общественото спокойствие. За престъпления против личността и дейността на държавни органи и обществени организации е внесен по един обвинителен акт.

Направени са и 17 предложения за споразумения срещу 19 лица. Внесени са и 5 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни санкции по чл. 78а от Наказателния кодекс срещу 5 лица. В този случай, законът предвижда наказание от 1000 до 5000 лева.

 

58 наказателни производства са внесени за разглеждане през април от Окръжна и трите Районии прокуратури в Разградски съдебен район.

Обвинителните актове са 41 срещу 43 лица.

Най-много са регистрираните престъпления против собствеността – 15. Следват общоопасните – 10 и деянията против стопанството – 7. По три акта са внесени за документни престъпления и такива срещу личността.

Регистрирани са две деяния против правата на гражданите и едно престъпление против реда и общественото спокойствие. Срещу седем лица са внесени предложения за споразумения, както и такива срещу 10 лица за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни санкции от 1000 до 5000 лева.

Има и две предложения за прилагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

През октомври Окръжна и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли в съдилищата 49 наказателни производства. 

От тях броят на обвинителните актове е 37 срещу 52 лица.

Най-много са актовете за общоопасни престъпления – 14, следвани от тези против собствеността – 11. По четири са обвинителните актове за престъпелния срещу личността и против финансовата, данъчната и осигурителната система. За документни престъпления и такива против обществения ред има по 2 акта. 

През октомври няма внесени обвинения срещу лица за извършени престъпления против стопанството, брака и семейството, дейността на държавни органи и обществени организации и за военни престъпления.

Три са внесените предложения за споразумения срещу 3 лица. Има и 9 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания на 9 лица. 

През октовмри не са възлагани дела и проверки със значим обществен интерес.

През юни Окръжна и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 68 наказателни производства.

Обвинителните актове са 37 срещу 41 лица.

За периода най-много са общоопасните престъпления – 12, следвани от тези срещу собствеността – 9. По 4 са обвинителните актове за документни престъпления и за деяния против брака и семейството. Внесени са и по три акта за незаконни действия срещу стопнаството и реда и общественото спокойствие. През юни са извършени по две престъпления срещу държавни органи и обществени организации и против личността.

20 са внесените предложения за споразумения. 11 лица пък са се съгласили да бъдат освободени от наказателна отговорност с налагане на административни санкции.

Страница 1 от 3
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.