fbpx

В Разград се състоя публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Общината за миналата година.

Бяха представени и сметките за средства от Европейския съюз.

Независимо от усложнената епидемична обстановка, вследствие от пандемията COVID-19, изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 60 284 000 лева. 

Общият обем на разходната част на бюджета за 2020 пък е в размер на 52 653 000 лева или изпълнението е 85% от плана.

През миналата година разходите по проекти са на обща стойност над 7 милиона лева.

Вижте повече данни във видеото.

В Разград се състоя публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект в сферата на културата и изкуството.

Става дума за малко над 190 000 лева за енергийна ефективност и реконструкция на три сгради - Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей.

Общата стойност на проекта е 825 295,62 лева с ДДС. Проектите за културна инфраструктура по тази приоритетна ос се финансират задължително и чрез финансов инструмент, т.нар. "Фонд мениджъри", който представлява общинския дълг.

Проектът включва Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей.

Реалният старт на ремонтните работи зависи от датата на подписването на договор с финансиращия орган – ОП "Региони в растеж".

Ще се внесе предложение срокът за дейностите вместо 30 да е 24 месеца, като до 3 месеца трябва да бъдат обявени обществени поръчки, а в рамките на 1 година – да се подпишат договори с фирмите и да започнат реалните строителни дейности.

Вижте повече подробности във видеото.

Община Разград обяви обществена поръчка за над 600 000 лева за ремонт на улици и междублокови пространства. 

Обществената поръчка включва рехабилитация на две улици, текущи ремонти на други два участъка, както и обновяване на паркинги и междублокови пространства в ЖК "Орел".

Общата прогнозна стойност на поръчката е около 620 000 лева без ДДС.

Повече от 1/3 от сумата е предвидена за основния ремонт на ул. "Бели Лом" в района до "Перистър" – малко над 230 000 лева. За улица "Преслав" от трафопоста до ул. "Сливница" са осигурени 100 000 лева. Прогнозната стойност на текущия ремонт на ул. "Пещера" - гарова зона е около 130 000 лева, а на прилежащи на ул. "Симеон" – подходи към гаражи – 8300 лв.

В обществената поръчка е включен и ремонт на паркинги и междублокови пространства в ЖК "Орел" на стойност над 80 000 лв., както и 33 000 лева за ремонт на ул. "Кресна". Прогнозната стойност за изграждане на алеи в Гробищния парк пък е 25 000 лева.

Оферти за обществената поръчка се приемат до 25 юни. Средствата са предвидени в бюджета на Община Разград, като ззвършването на ремонтите е част от инвестиционната й програма за тази година.

Община Разград организира утре публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект за енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството.

Става дума за Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей. Общата стойност на проекта е малко над 825 000 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 572 000 лева, общински дълг – около 193 000 и собствено участие на Община Разград – 60 000 лева.

Основна цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот.

Специфичните цели са подобряване на материалната база на Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей, чрез рехабилитация на дворни и прилежащи пространства и закупуване на оборудване, предназначено за повишаване качеството на предоставените от тях услуги.

Започнаха консултациите за съставите на секционните избирателни комисии в Община Разград за изборите на 11 юли. 

Заместник-кметът и изпълняващ функциите на кмет на Община Разград Добрин Добрев откри и ръководи консултациите за съставите на секционни избирателни комисии за парламентарните избори на 11 юли.

В тях участват представители на шестте парламентарно представени политически сили в 45-тото Народно събрание.

В началото на консултациите г-н Добрев представи решение № 31-НС/28.04.2021 г. на Районната избирателна комисия, с което 584-мата членове на общо 68 секционни комисии са разпределени както следва: Коалиция "ГЕРБ - СДС" – 167 членове, от които 64 ръководни и 103 редови; "Има такъв народ" – 114/43/71; Коалиция "БСП за България" – 96/37/59; ДПС – 71/25/46; Коалиция "Демократична България – обединение" – 68/23/45; Коалиция "Изправи се! Мутри вън!" – 68/12/56.

14 от комисиите ще са 7-членни, останалите 54 – 9-членни.

Заместник-кметът Добрин Добрев представи предложението на ръководството на Община Разград за разпределение на ръководните постове в комисиите, с което и шестте политически сили се съгласиха, след което започнаха конкретното разпределение по комисиите една по една.

Така разпределението на ръководните постове ще е следното: Коалиция "ГЕРБ - СДС" – 22 председатели/ 21 заместник-председатели/ 21 секретари; "Има такъв народ" – 14/14/15; Коалиция "БСП за България" – 13/12/12; ДПС – 8/9/8; Коалиция "Демократична България – обединение" – 7/8/8; Коалиция "Изправи се! Мутри вън!" – 4/4/4.

Страница 1 от 50