fbpx

Постоянната комисия по етика в Русе разгледа два сигнала за нарушение.

Заседанието се проведе на 9 октомври в Заседателната зала на Община Русе.

Първият постъпил  сигнал е от Орлин Дяков към Александър Неделчев. Като причина се посочва обида по време на 12-ото заседание на Общинския съвет от страна на общинския съветник от Местна коалиция “БСП за България” Александър Неделчев към общинския съветник от политическа партия ГЕРБ Наталия Кръстева.

Господин Орлин Дяков е предложил като наказание за господин Александър Неделчев публично порицание.

Комисията с председател Косю Станев и членове - Елеонора Николова, Елка Симеонова, Йовчо Смилов, Кристиян Иванов, Митко Кунчев, Луиза Попова и  Орлин Дяков прие предложението с 5 гласа “За” и трима въздържали се.

Вторият сигнал е постъпил от Биляна Кирова срещу председателя на СДС Русе – Станимир Станчев. Сигналът е по повод декларацията на г-н Станчев срещу зарята, провела се на 9 септември.

Комисията взе решение да прекрати сигнала по чл. 33, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.

Пълен запис от провелото се на 6 октомври извънредно заседание на Общински съвет - Търговище, на което клетва положиха новите кметове на селата Острец и Кралево.

Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Разград, което се проведе на 29 септември.

Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Търговище, което се проведе на 24 септември.

Община Търговище подписва меморандум за сътрудничество с Национална компания "Индустриални зони".

На днешното заседание на местния парламент общинските съветници одобриха текста на документа, който е задължително условие, за да може националната компания да предлага на инвеститори общински терени, на които да бъде изградена индустриална зона.

С меморандума се цели да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между страните, обмяна на опит и добри практики, с цел изработване на общи позиции, постигане на необходимата координация, информационен обмен за бъдещи проекти и програми, както и за реализиране на съвместни действия в тази насока.

Съвместно с националната компания ще бъдат набелязани и най-подходящите терени за обособяването на индустриална зона на територията на Търговище. При необходимост ще се предприемат и стъпки за промяна в Общия устройствен план.