fbpx

Пълен запис от провелото се на 11 август извънредно онлайн заседание на Общински съвет - Бяла.

Пълен запис от провелото се на 31 юли редовно заседание на Общински съвет - Русе.

Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Търговище, което се проведе на 30 юли.

Пълен запис от провелото се на 30 юли редовно заседание на Общински съвет - Бяла.

Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Разград, което се проведе на 28 юли.