fbpx

 

Мерките започват да дават резултат и наблюдаваме известно намаление на натиска върху здравната система.

Това заяви днес министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, по време на заседанието на Министерски съвет.

По отношение на ваксинациите, изпълнението на плана върви по график, заяви още министър Ангелов. След ВМА, фризер за съхранение на ваксини ще има в Пловдив и Варна.

Вижте подробностите във видеото.

Ако през тази седмица мерките дадат резултат, от 14 декември може да отворят детските градини и яслите.

Това стана ясно от думите на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Той обаче е категоричен, че все още е рано да се говори за отпадане на всички наложени ограничения от 21 декември.

ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19: ПЪРВО ЗА ЛЕКАРИ, СЕСТРИ, САНИТАРИ И ПОЛИЦАИ /ВИДЕО/

Днес здравният министър проведе среща с директорите на шестте Регионални здравни инспекции, отговарящи за организацията по ваксинирането срещу COVID-19. Всички помещения, в които хладилниците за ваксините ще се поставят, ще бъдат пригодени. Малки хладилници ще има и в мобилните екипи, както и в лекарските кабинети в училищата.

Вижте подробностите във видеото.

Въвеждат нови мерки срещу разпространението на COVID-19 в страната.

След четвъртък всички училища, със заболеваемост над 20%, минават в електронна среда на обучение, заяви днес министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Нощните заведения ще останат затворени, а за всички останали се обмисля въвеждането на вечерен час.

Към "зелените коридори" за възрастните хора ще се присъединят и такива с хронични заболявания. Обсъжда се и вариант "зелен коридор" да има и в следобедните часове.

Вижте подробностите във видеото.

От днес влизат в сила новите противоепидемични мерки, във връзка с разпространението на COVID-19 в област Русе.

Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова вече е издала заповедта, с която се въвеждат ограниченията. Ето и пълния текст на документа:

 

 

На основание чл. 63, ал. 2, ал. 4, ал. 7, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 9, т. 1 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции, както и Заповед № РД – 01 – 609 от

21.10.2020 година и Заповед № РД – 01 – 626 от 27.10.2020 година на министър на здравеопазването, във връзка с решение № 673 на МС от 25 септември 2020 година за

удължаване на извънредната епидемична обстановка в Република България, свързана с разпространението на COVID – 19 и Протокол от 05.11.2020 година на Областен оперативен щаб и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор, както и предвид нарастването на регистрираните и потвърдените случаи на заразени с COVID – 19 лица на територията на Област Русе и възникналата непосредствена опасност за живота и здравето на хората и опасност от епидемично разпространение на заразна болест, както и предвид очакваната поява на сезонния грип през зимния период на 2020 - 2021 година, с цел своевременно ограничаване разпространението на епидемичния процес и намаляване риска от внос и разпространение на инфекции,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 07.11.2020 година до 19.11.2020 година:

- Посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито не се допускат. 

- В часовия период 23:30 – 6:00 часа се преустановяват посещенията в казина и игрални зали, както и в заведения за хранене и развлечения в това число ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, клубове и др., а през останалото време на работа да се спазват указанията на министъра на здравеопазването.

- Групови празненства на закрито (в т. ч сватби, кръщенета и други) да се организират и провеждат при максимален брой 30 души и съобразно указанията на министъра на

здравеопазването.

- Провеждането на масови мероприятия на открито на територията на област Русе не се

допускат.

- Да се създаде организация за преминаване към дистанционна форма на обучение във висшите учебни заведения, където е възможно и дистанционна форма на работа на работниците и служителите, където е приложимо. При невъзможност за организация на дистанционна форма на работа се препоръчва да се осигури физическа дистанция от минимум 1,5 метра между работниците и служителите в офиси, работни помещения и предприятия. Всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата. Дезинфекция трябва да се извършва 4 пъти на ден в работните помещения, офиси, предприятия.

- Преустановява се организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци“ на територията на област Русе. Останалите пазари работят съобразно указанията на министъра на здравеопазването.

- Преустановява се провеждането на репетиции и изяви в народните читалища, както и дейностите на фолклорни и други самодейни, непрофесионални формации на територията на

област Русе.

- Преустановява дейността на пенсионерските клубове на територията на област Русе.

- ОД на МВР – Русе да осъществява контрол за стриктното спазване на чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето.

- Определя се времеви диапазон от 9:00 до 11:00 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 годишна възраст могат да посещават хранителните магазини и аптеките. Управителите на цитираните обекти да създадат необходимата организация за дейността си, като спазват стриктно указанията на министъра на здравеопазването.

- Забранява се посещението на непълнолетни лица без придружител в заведения за хранене и развлечения, в това число ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе - сладкарници, клубове, молове и търговски центрове.

- Представителите на институциите на територията на област Русе - кметове на общини, ОДБХ, ОИТ, ОД на МВР, РДАА, в рамките на функционалната си компетентност, при максимално прилагане на контролните си правомощия и административен капацитет да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на областта.

2. Настоящата заповед да се съобщи на Областния оперативен щаб - Област Русе, всички Кметове на Общини на територията на Област Русе, Директор на ОД на МВР – Русе и другите гореупоменати институции, които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените със заповедта мерки.

3. На територията на Област Русе да продължат да се спазват всички, разпоредени от министъра на здравеопазването, противоепидемични мерки с цел опазване живота и здравето на гражданите и предотвратяване епидемично разпространение на COVID – 19.

4. Мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

5. Настоящата заповед отменя Заповед РД-01-287 от 27.10.2020 година.

6. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, пред Административен съд – Русе.

 

д-р Маргарита Николова
директор на РЗИ - Русе

Заведенията в страната отново намаляват капацитета си, заради новите противоепидемични мерки, които влизат в сила от утре.

Съгласно изискванията в ресторантите и баровете трябва да се осигури дистанция от метър и половина между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси.

До 12 ноември се преустановяват и посещенията в нощните заведения за развлечения на закрито в цялата страна.

Браншът отново е поставен под напрежение с последната заповед на министъра на здравеопазването, заяви председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе Красимир Иванчев. Според него, за част от собствениците на заведения става нерентабилно да държат на работа целия персонал.

Освен това от бранша недоволстват, че с издаването на мерки от днес за утре, няма предвидимост и не могат да планират дейността си. От ресторантьорския бизнес в Русе се надяват още да не се стига до затваряне на заведенията, както беше в началото на епидемията.

Вижте подробностите във видеото.