fbpx

Над 370 милиона лева са общите приходи в офиса на НАП в Русе за миналата година.

Това е с 18,5 милиона лева повече, в сравнение с постъпилото в Републиканския бюджет от приходната агенция в Русе през 2019 година.

Въпреки икономическата криза, породена от епидемията с COVID-19, бизнесът и гражданите в Русенска област са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките си, сочат отчетите за 2020 година на офиса на Националната агенция за приходите в Русе.

Като цяло на национално ниво постъпленията в НАП през миналата година са близо 25 милиарда лева. Това е с над 1,1 млрд. повече от 2019.

Вижте подробностите във видеото.

Предлагат актуализация на таксата за битови отпадъци в Разград.

Местната администрация е изготвила предложение за докладна записка, която да бъде обсъдена на заседанието на Общинския съвет през декември.

През следващата година започва оздравителен процес за преодоляване на дисбаланса по отношение на битовите отпадъци в общината. За Разград се предлага увеличение на такса смет от 3,3 на 4 промила, а по населените места стойностите са различни - между 5,50 и 25 промила.

Този налог не е променян в общината от декември 2014 година, а се е увеличил близо три пъти размерът на отчисленията, които всяка Община внася в Регионалната инспекция по опазване на околната среда. Това, както и разходите за почистване във всяко отделно населено място, са основни елементи от формирането на необходимата сума за поддържане на чистота.

През последните 5 години са се получили недобори, които водят до натрупване на значителен размер на неразплатени разходи, поради което възниква необходимостта от актуализация на действащите такси "Битови отпадъци", на принципа "Замърсителят плаща". Ако бъде приета план-сметката за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата, през следващата година дисбалансът по отношение на битовите отпадъци ще бъде преодолян.

Ако предложението не бъде одобрено, след средата на годината, Общината няма да има финансов ресурс да поеме този сериозен разход.

Междувременно от Общинска администрация продължават да работят по двата проекта за чистота – изграждането на трета клетка на Регионалното депо за отпадъци и сепариращата инсталация.

Представят за одобряване годишния отчет на ДКЦ – 1 в Разград за дейността му през 2019 на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Дружеството е със 100% общинско участие.

Финансовият резултат от дейността му е положителен, като е реализирана брутна печалба от над 33 000 лв. Основен фактор за това са реализираните високи приходи от основната медицинска дейност и от допълнителните приходи от наеми. След преобразуване на получения положителен финансов резултат, съгласно измененията на Закона за корпоративното подоходно облагане, е формирана данъчна печалба в размер на над 23 000 лв.

Дружеството е предприело мерки за подобряване на финансовите резултати на клиничната лаборатория. Назначен е нов лекар с виждания за нейното развитие. Подменени са основни апарати-хематологични и биохимични анализатори, които до голяма степен осмислят дейността на лабораторията. Изпробван е нов глюкоанализатор, който съгласно бизнес-плана на дружеството ще бъде закупен през тази година. С него ще се подобри качеството на работа в клиничната лаборатория.

Кабинетът по образна диагностика е задължителен елемент от структурата на дружеството. Той генерира най-голям дял от близо 26% от приходите на центъра от медицинска дейност. В ДКЦ - 1 се намира единственият мамограф в Разградска област, което също допринася за положителния резултат. От отчета става ясно, че през 2019 година рязко са снижени разходите за медикаменти и консумативи.

Дружеството продължава да осъществява и гъвкава политика с цел привличане на нови специалисти на работа.

Заради въвеждането на мерките за борба с коронавируса Община Русе отчита увеличаване на разходите за дезинфектанти, гащеризони, ръкавици, маски и хранителни продукти.

В същото време приходите намаляват, заяви днес на брифинг кметът на Русе Пенчо Милков. 

Русеннци най-тежко приемат ограничението на движението в общината. Дадени са конкретни указания на кметовете на населените места, за да могат хората да получат необходимите им документи, заяви кметът на Русе Печно Милков.

Всички противоепидемични мерки, които Общината предприема за противодействие на разпространението на коронавируса, се правят със собствени средства, като все още няма подкрепа от държавата, каза още Пенчо Милков. Предстои да бъде извършен финансов анализ за приходите и разходите в променената обстановка.

 

От Общината обявявиха сметка за дарения, които ще бъдат използвани за закупуване на необходимите материали за борба с пандемията.

Приеха бюджета на Община Русе за тази година.

Това стана на днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Финансовата рамка е в размер на над 135 милиона лева. Бюджетът за държавни дейности е около 79 милиона лева, а за местни – 56 милиона. Той осигурява нормалното функциониране на структурите и звената на Община Русе, подобряването на административното обслужване и комуникацията с гражданите, успешното приключване на важни инфраструктурни проекти и ръст на доходите във всички бюджетни структури.

Собствените приходи са планирани реалистично на база анализ на местните данъци и такси и отчета за 2019 година, като е сведена до минимум продажбата на общинско имущество и е намален темпът на задлъжнява на Общината. Капиталовите разходи за 2020 година осигуряват подобряване на инфраструктурата и активна работа по благоустрояването на Общината.

Бюджетът бе приет с гласовете на 30 общински съветници, 17 се въздържаха , а един гласува против.

Страница 1 от 5
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.